Achtergrond silhouetfoto maken

Heb je een leuke silhouetfoto gemaakt en wil je daar zelf een achtergrond voor maken, dan biedt dit artikel je een interessante mogelijkheid waarmee je heel eenvoudig snel diverse variaties kunt creëren.

De silhouetfoto en het licht

Voor dit artikel hebben we een silhouetfoto gemaakt in onze studio (zie afb 1). In dit artikel kun je lezen hoe je dat doet. Prima natuurlijk, maar met deze witte achtergrond is de foto toch niet zo heel interessant. Daarom gaan we hier iets anders voor maken.

Maken we een achtergrond, dan moeten we vanzelfsprekend rekening houden met de richting van het licht waarmee het onderwerp, in dit geval ons model, mee wordt beschenen. Bij een silhouetfoto is dat niet moeilijk om te achterhalen. Het licht bevindt zich immers altijd achter het onderwerp.

Dit betekent dat als we hier een achtergrond voor maken, we de suggestie moeten opwekken dat er licht van die achtergrond afkomt. Dat doen we op twee manieren: we brengen een vorm van een hotspot aan op de achtergrond en we geven ons model een schaduw. Dat is genoeg om de suggestie compleet te maken.

De achtergrond

Omdat we onze silhouetfoto 950 x 1785 pixels hebben gemaakt, kiezen we voor een achtergrond ongeveer 3 x deze breedte (3000 pixels) en 2 x de hoogte (2000). Later kunnen we die altijd nog bijsnijden, mocht dat gewenst zijn.

 1. Open een nieuw document, 3000 x 2000 pixels
 2. Vul het met zwart
 3. Maak een kopie hiervan (Ctrl+J)
 4. Leg daar weer een nieuwe transparante layer bovenop
 5. Kies een donkere voorgrondkleur, bijvoorbeeld donker blauw (RGB 25,70,140).
 6. Druk op G voor de Gradient Tool en kies voor de Radial Gradient in de toolbar en kies voor Foreground to Transparent
 7. Klik met de muis in het midden van de transparante layer en sleep de muis horizontaal naar de rechterrand van de afbeelding en laat hem dan los (zie afb 2)
 8. Leg er een nieuwe transparante layer bovenop, vul deze met zwart
 9. Kies wit als voorgrondkleur
 10. Druk op G voor de Gradient Tool en kies voor de Radial Gradient in de toolbar en kies voor Foreground to Transparent
 11. Klik met de muis in het midden van de transparante layer en sleep de muis horizontaal naar ongeveer driekwart van de breedte naar de rechterrand van de afbeelding en laat hem dan los (zie afb 3)
 12. Zet de blend mode van deze layer op “Overlay”
 13. Bepaal met Opacity hoe sterk het effect van deze ‘spot’ moet worden
 14. Plaats boven deze layers een layer met een patroon van drie verticale lijnen (zie afb 4)
 15. Selecteer alle layers, op de onderste zwarte na, en druk op de rechtermuisknop boven deze selectie om te kunnen kiezen voor “Convert to smart object”
 16. Verplaats het smart object een stukje naar boven
 17. Maak een kopie van het smart object (Crl+J) en selecteer deze
 18. Edit, Transform, Flip Vertical
 19. Verplaats deze kopie van het smart object naar beneden zodat hij aansluit op het eerder gemaakte smart object waarbij een klein randje tussen beide smart objects wordt behouden (zie afb 5)
 20. Selecteer het onderste smart object (de vloer)
 21. Activeer Edit, Transform, Perspective en verplaats de onderste linkerhoek zo dat het perspectief van de vloer realistischer wordt (Druk op Ctrl+0 om alles goed in beeld te kunnen krijgen)

Deze laatste stap, het aanbrengen van perspectief in het vloerobject, bepaalt in grote mate het realisme van de uiteindelijke afbeelding. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben we hulplijnen geplaatst tijdens stap 14. Door het begin van deze lijnen goed aan te laten sluiten aan de onderzijde van de lijnen van het muur object en de buitenste twee lijnen met Edit, Transform, Perspective naar buiten te laten lopen, kun je er voor zorgen dat de vloer goed wordt gelegd. Zie ook afb 6

Is dit eenmaal gedaan, dan open je het smartobject voor de vloer en verwijder je de layer met de hulplijnen en sla je dit apart geopende bestand weer af. Het zal dan automatisch ook verdwenen zijn uit het muurobject.

Silhouet plaatsen

 • Plaats nu het uitgeknipte silhouet op de achtergrond en zet het op de juiste plaats
 • Zorg voor een realistische schaduw (zie daarvoor het artikel over schaduwen maken)

En nu maar variëren!

Doordat de “muur” en de “vloer” goed gepositioneerd zijn en smartobjecten zijn waarin dezelfde bestanden zijn opgenomen, betekent dit dat wanneer je een van beide aanpast, meteen ook de andere op de juiste wijze is aangepast.

Voor onze afbeelding biedt dat nu de mogelijkheid om heel snel en eenvoudig varianten te maken om daarmee te kijken wat we het leukste vinden. We dubbelklikken hiervoor op een smartobject (de vloer of de muur) en passen de achtergrond aan door er iets aan toe te voegen of te verwijderen.

In onze voorbeelden hebben we een afbeelding als hoogste layer toegevoegd en deze als een clipping mask aan de laag er onder vastgemaakt. En kijk eens wat een mogelijkheden dit biedt terwijl het maken van een variant nog geen paar seconden kost.

Afb 1: Een silhouetfoto met witte achtegrond is vaak niet zo interessant
Afb 2: Met de Gradient Tool wordt een blauwe Radial Gradient geplaatst
Abf 3: De witte Radial Gradient dient later als hotspot
Afb 4: Plaats de hulplijnen verticaal en evenwijdig
Afb 5: Plaats het vloerobject onder het verschoven muurobject
Afb 6: Wijzig het perspectief van het vloerobject
Afb 7: Plaats een afbeelding als clipping mask bovenop
Afb 8: Varianten zijn binnen een paar seconden gemaakt