Corporate video

Corporate video moet beschouwd worden als zakelijk audiovisueel communicatiemateriaal dat vaak bedoeld is om een specifiek doel te bereiken voor een beperkt publiek. Er worden dan ook veel promotiefilms gemaakt, maar ook productvideo's of trainingsvideo's. Overeenkomstig hebben al deze producties dat ze het imago van het bedrijf kunnen en moeten versterken.