Mock-up Templates

Soms zou je klanten willen demonstreren hoe een folder of een verpakking er uit zal komen te zien met een door jouw gemaakte foto. Door een mock-up te sturen, krijgen ze daar een goed beeld van.

Wat is een mock-up?

Wanneer een foto wordt gemaakt voor bijvoorbeeld een verpakking, dan is het voor de klant wel zo prettig wanneer deze kan zien hoe die verpakking er met die foto uit zal komen te zien. Je kunt hem daarvoor een mock-up toesturen. Dat is een afbeelding waarop te zien is hoe de verpakking er met de foto uit zal komen te zien (zie afb 6).

Een mock-up is dus niets anders dan een afbeelding, model of een prototype van een voorwerp waarin jouw foto is verwerkt.

Templates voor mock-ups

Voor veel voorwerpen zijn mock-up templates gemaakt die je in Photoshop kunt inlezen en gebruiken. Er zijn mock-ups voor flessen, folders en brochures, dozen en bijvoorbeeld t-shirts. Maar er zijn ook mock-ups voor visitekaartjes en briefpapier, voor magazines en zelfs voor posters,  billboards en vlaggen. Kortom, het is vreemd als je niets kunt vinden dat je hiervoor niet zou kunnen gebruiken.

Soms moet je voor dit soort templates betalen. Vaak zijn dit relatief lage bedragen en wel zo laag dat het de moeite niet waard is om ze daarvoor zelf te maken. Er zijn op internet overigens erg veel gratis Photoshop mock-up templates te vinden. Natuurlijk kun je een dergelijke template naar believen aanpassen zodat het resultaat niet een veelvoorkomende afbeelding hoeft te worden of beter aansluit bij de behoeften van de klant.

PSDT of PSD bestanden

Een Photoshop mock-up template heeft soms als extentie PSDT in plaats van PSD. Een bestand eindigend op .psdt wordt niet overschreven als je per ongeluk op Save drukt. Bij een PSD is dat wel het geval. Bij het openen van een psdt-bestand wordt namelijk een kopie van het bestand ingelezen en als naamloos gekenmerkt. Je ziet dus “untitled” in de balk staan als bestandsnaam als je het bestand nog niet hebt opgeslagen. Verder is een dergelijk bestand precies hetzelfde als een “normaal” psd-bestand.

Je kunt ook zelf eenvoudig een Photoshop template maken door de bestandsnaam te wijzigen in psdt. Dat kan zinvol zijn om aangepaste templates te beschermen tegen onbedoeld overschrijven.

Hoe werkt een Photoshop mock-up template?

In verreweg de meeste gevallen hebben de makers van een Photoshop mock-up template gebruik gemaakt van zogenaamde “smart objects”. Een smart object is een object binnen een Photoshop bestand waarvan de inhoud een afbeelding of teksten bevat die niet rechtstreeks kunnen worden aangepast. Dit wil zeggen dat je wel een bewerking zoals een filter met Photoshop op een smart object kunt loslaten, maar dat daardoor de inhoud van het smart object niet gewijzigd wordt.

Als je dubbel klikt op een dergelijk smart object, kom je bij de inhoud van het smart object terecht. Alsof je in een ander bestand zit te werken kun je nu teksten en bijvoorbeeld afbeeldingen aanpassen. Dit is de manier om een smart object aan te passen met jouw eigen werk.

Zodra je klaar bent met deze aanpassingen, kun je het smart object sluiten. Photoshop zal op dat moment vragen of hij de gemaakte aanpassingen moet opslaan. Bevestig je dit, dan is hierdoor het smart object aangepast.

Omdat in het Photoshop bestand bewerkingen op het smart object worden losgelaten, zullen deze bewerkingen nu worden doorgevoerd op het aangepaste smart object. Heb je het smart object voorzien van een foto die je zelf gemaakt hebt, dan zullen de bewerkingen daarom op die foto worden uitgevoerd zonder dat het de foto zelf zal aanpassen.

Deze bewerkingen kunnen overigens vrij complex zijn. Binnen een mock-up template zullen die bewerkingen er vooral op gericht zijn het smart object op de juiste locatie te plaatsen en dit onder de juiste voorwaarden te laten doen waardoor licht, kleur en bijvoorbeeld perspectief automatisch aangepast worden.

De mock-up template is dus veel meer dan alleen een achtergrondafbeelding. Het is te vergelijken met een soort macro omdat het een aantal handelingen automatisch voor de gebruiker uitvoert.

Dubbelklik dus op de smart objects binnen een mock-up template en wijzig deze naar believen. Je zult versteld staan hoe eenvoudig dit is en welke fraaie effecten hiermee te bereiken zijn!

Wat voorbeelden

In afb 1 zie je een mock-up template waar we nog niets mee hebben gedaan. Op de afbeelding heeft de maker van de template drie doosjes op een achtergrond geplaatst. Voor ieder zijkantje van elk doosje apart is een smart object gemaakt. Door daar dubbel op te klikken en onze eigen afbeeldingen en teksten toe te voegen, hebben we afb 2 kunnen maken. Omdat de template zelf het perspectief en de grootte van de smart objects regelde, hadden we hier slechts enkele minuten voor nodig.

Aan afb 2 zie je dat niet alleen de zijkanten van de doosjes zijn aangepast. We hebben ook de achtergrond donkergrijs gemaakt. Omdat een mock-up template een gewoon Photoshop bestand is, kunnen we vanzelfsprekend alles aanpassen wat we maar willen. En dus ook de achtergrond.

In afb 3 hebben we op de doosjes foto’s geplaatst. Omdat we de teksten en logo’s al geplaatst hadden, hoefden we slechts per smart object een foto toe te voegen en daar waar nodig de teksten van een andere kleur te voorzien zodat dat leesbaarheid gehandhaafd zou blijven. Deze aanpassing kosten daarom nog geen drie minuten. We hoefden de foto’s er immers alleen als achtergrond in te stoppen. De geautomatiseerde bewerkingen zorgden ook hier voor de juiste grootte van de achtergrond en het juiste perspectief.

Aan afb 4 kun je zien dat het niet alleen hoeft te gaan om vlakke stukken. In de tijd van de covid-19 crisis, toen dit artikel geschreven werd, kwamen er meteen gratis te downloaden mondkapjes en andere medische Photoshop mock-up templates beschikbaar. Dit is daarom een goed voorbeeld van het enorme aanbod van dit soort templates.

Afb 5 laat nog eens zien hoe breed het aanbod is van Photoshop mock-up templates. En als er dan toch echt niet iets is wat je kunt gebruiken, dan is er vast wel een mock-up template te vinden die je met wat aanpassingen daar toch geschikt voor zou kunnen maken. 

Een mock-up zoals die van afb 6 kun je natuurlijk ook zelf maken. De productfoto maak je zelf (in dit geval van de tas) zonder opdruk er op. Deze tas was oorspronkelijk wit en is egaal paars gemaakt. De versierde opdrukjes en het logo werden er daarna opgezet. De klant stelt een dergelijk leeg product vaak graag tot je beschikking. Als smart object leg je hier zijn logo op of de afbeelding en teksten zoals je die wilt gaan gebruiken. Voeg die eventueel samen in een groep en maak van de gehele groep een smart object. Voer nu alle aanpassingen uit die dit smart object op de juiste plaats en op de juiste wijze op de productfoto plaatsen. Wil de klant nu een variant zien, dan wordt dat eenvoudig: pas de elementen binnen het smart object aan en klaar is Kees!

Afb 7 is een voorbeeld van een mock-up die als 3D bestand tot stand is gekomen. Omdat smart objects ook binnen 3D bestanden gebruikt kunnen worden, kun je op deze wijze ook mock-ups maken en gebruiken.

Mock-ups kun je niet alleen gebruiken voor het plaatsen van logo's of foto's, maar natuurlijk voor alles wat als smart object verwerkt kan worden. Teksten behoren daar net zo goed toe. Daarom kun je met een mock-up heel goed een terugkerende tekstopmaak vastleggen. Handig voor bijvoorbeeld buttons op een website (zie ook afb 8).

 

 

 

Afb 1: Een "lege" Photoshop mock-up template
Afb 2: Afbeeldingen en teksten worden in 'smart objects' geplaatst
Afb 3: De template regelt zelf zaken als het perspectief
Afb 4: Ook grillige vormen kunnen worden gebruikt
Afb 5: Voor nagenoeg alles zijn er wel mock-up templates te vinden
Afb 6: De klant krijgt een goede indruk van zijn product
Afb 7: Zelfs complexe 3D bestanden kunnen worden gebruikt
Afb 8: Een hele andere toepassing: teksten opmaken