Photoshop

Photoshop of andere beeldbewerkingsprogramma’s kunnen tegenwoordig beschouwd worden als de donkere kamer van de fotografie. In deze rubriek vind je beschrijvingen terug van toepassingen die met behulp van Photoshop gerealiseerd kunnen worden op een manier zodat je ze zelf voortaan ook kunt toepassen.

Wanneer je evenwijdige lijnen wilt plaatsen, biedt een herhaalfunctie uitkomst. Met ‘Step and Repeat’ wordt dat binnen Photoshop mogelijk gemaakt!

Als je een foto hebt gemaakt van een gebouw waar je dichtbij stond, is het je ongetwijfeld opgevallen: het beeld klopt niet, de muren staan scheef. Wat is er aan de hand en hoe kun je dat oplossen?

Ze worden veel gebruikt, maar wat doen ze nu precies en hoe werkt dat? Photoshop blend modes beter kennen, is mogelijkheden vergroten!

Soms krijgen we verzoeken van onze lezers om aan bepaalde onderwerpen aandacht te schenken. Voor het gebruik van de Photoshop Pen Tool zijn dat er inmiddels zoveel, dat we daar graag gehoor aan geven. Lees hier hoe je deze tool het beste kunt gebruiken!

Soms zijn foto’s een beetje saai. Maar daar is vaak nog wel wat aan te doen. In dit artikel beschrijven we daar een veel gebruikte methode voor.

Pagina 1 van 15