Blog

Soms is het leuk om de mening van een andere fotografen te vernemen, meer over voor fotografie aanverwante onderwerpen te weten te komen, te horen hoe bepaalde zaken werken of te weten te komen hoe een resultaat verkregen werd. In deze rubriek word je daarom ter inspiratie meegenomen in het gedachtegoed van de brede wereld van de fotografie. 

Op dit moment zijn we bijna twee eeuwen verwijderd van het moment dat fotografie werd uitgevonden. Met de apparatuur is ook de stijl en het belang van fotografie sindsdien behoorlijk gewijzigd.

Wat is esthetisch verantwoord? Wanneer is een foto mooi en wanneer is hij niet mooi? Wat is kunst en wat is gewoon doorsnee of zelfs afzichtelijk? Moeilijke vragen voor de fotografie, maar andere vakgebieden geven misschien wel een antwoord.

Het is november 2020 en door de Corona maatregelen vreest een aantal mensen dat de komende kerstdagen mogelijk alleen in kleine kring en zonder gezellige uitstapjes beleefd moeten worden. Daar hoort een aparte kerstkaart bij!

De jaren twintig hebben een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de fotografie. Door de fotografen uit die tijd ging men anders over fotografie denken. De stijl en het belang veranderde. Maar waarom?

Pagina 1 van 18