Compositie

Vanzelfsprekend ben je altijd vrij om dat te maken wat je maar wilt. Maar door beeldelementen te ordenen volgens bepaalde principes, word je werk vaak wel beter. Die principes zijn richtlijnen waarvan je als hulpmiddelen gebruik kunt maken. In deze rubriek behandelen we er daarom een aantal van die je als fotograaf goed van pas zouden kunnen komen.

 “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”, zegt het Nederlandse spreekwoord. Maar dan moet je in het kleine, het grote wel zien. De hier beschreven compositie tip leert je kijken vanuit een ander perspectief.

Het doel van een compositie is aandacht op iets te vestigen. Dat kan door gebruik te maken van zogenaamde compositieregels, zoals de Regel van Drie, of door gebruik te maken van geometrische vormen. Maar dat kan ook door van ‘framing’ gebruik te maken.

Als hedendaagse fotograaf heb je natuurlijk te maken met de kleur van licht. Maar onderschat het effect van de zogenaamde ‘verfkleuren’ in een scene niet!

Veel fotografen kennen de “Regel van Drie” als hulp voor het maken van goede composities. Veel minder mensen weten dat deze hulplijnen ook in Photoshop beschikbaar zijn. Hier lees je hoe je die kunt gebruiken.

De 'regel van drie' wordt gebruikt voor het positioneren van het hoofdmotief binnen de compositie. Het is een methode die al lang bestond voordat men fotografeerde. Voor de Grieken en Romeinen was deze regel bijvoorbeeld een must in de schilderkunst wilde men een kunstwerk als "goed" kunnen betitelen.