Compositie

Vanzelfsprekend ben je altijd vrij om dat te maken wat je maar wilt. Maar door beeldelementen te ordenen volgens bepaalde principes, wordt het werk vaak wel beter. Die principes zijn richtlijnen waarvan je als hulpmiddelen gebruik kunt maken. In deze rubriek behandelen we er daarom een aantal van die je als fotograaf goed van pas zouden kunnen komen.

De algemene vuistregel voor compositie is om het onderwerp niet in het midden van de foto te plaatsen. Maar er zijn uitzonderingen waardoor dit in een foto juist sterk werkt.

 “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”, zegt het Nederlandse spreekwoord. Maar dan moet je in het kleine, het grote wel zien. De hier beschreven compositie tip leert je kijken vanuit een ander perspectief.