Regel van ongelijken

Een even aantal verdeelt de aandacht, een ongelijk aantal brengt focus aan. Hoe je dat gebruikt, lees je hier.

De Fantastic Four

Wanneer de helden van de stripboekenserie Fantastic Four van Marvel Comics afgebeeld op een poster op je af komen stormen, weet je niet goed waar je moet kijken: Reed Richards en Ben Grimm eisen net zoveel aandacht op als Sue en Johnny Storm. Je ogen schieten dan ook over de poster heen van held naar held. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Iedere held beschikt over diens eigen bijzondere gaven en is dan ook even belangrijk voor het team.

Net zoals op een foto waarop twee mensen te zien zijn die aan weerzijden van een tafeltje een kopje koffie drinken met een schaakbord tussen beiden geplaatst, en in hun eigen wereld verzonken zijn, kijk je naar alle helden op de poster zoals je zou kijken naar deze twee schakers: je gaat heen en weer kijken.

De drie-eenheid

Bevindt zich een oneven aantal subjecten in een foto, dan wordt het beeld snel rustiger en evenwichtiger. Van de drie elementen wordt een het hoofdonderwerp en daar richt de focus zich op. Een bruid met een bruidsmeisje zorgt voor heen-en-weer kijken, een bruid met twee bruidsmeisjes zorgt voor focus op de bruid.

Blijkbaar bestaat er iets als een ‘regel van de ongelijken’. Bevindt zich een ongelijk aantal min of meer gelijkwaardige elementen in een foto, dan wordt de focus van de kijker geleid en de foto daardoor rustiger en evenwichtiger. Dus: liever drie kerstballen dan vier of liever drie stoelen dan twee. Tenminste, als je dat effect wilt bereiken.

Omgekeerd gebruiken

Natuurlijk kun je ook juist willen dat de kijker heen en weer schiet tussen de elementen. Met een foto waarop een vader zijn zoon op het voorhoofd kust, wil je misschien juist graag bereiken dat de blik van de kijker heen-en-weer gaat. Je wilt daarmee de emotie van het kind als dat van de vader laten zien.

Dit gebruik van even elementen in een scene bevestigt de kracht van de regel van de ongelijken. Even elementen verdelen, oneven elementen concentreren. Misschien zou het daarom beter zijn om te spreken over de ‘regel van (on)gelijken’.