Privacybeleid Panthera Visual Media

Panthera Visual Media zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zullen wij ons houden aan de regels zoals vastgelegd in de AVG.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Wij moeten met relaties, zoals klanten en fotomodellen kunnen communiceren om ons werk te kunnen doen. Op die manier kunnen we ze voorstellen sturen, uitnodigen voor events of tips geven. Daarmee verwerken we de persoonsgegevens van deze mensen en dus is ons privacy beleid daarop van toepassing.

Door contactgegevens achter te laten op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens mogen gebruiken voor de doelen, zoals hierboven beschreven. Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Welke gegevens betreft dit?

Wij verzamelen contactgegevens zoals; naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Daarnaast ontvangen we foto’s van fotomodellen.

Tevens verzamelen wij bepaalde gegevens over uw bezoek(en) op onze website. Hierover leest u meer onder de kop "Persoonsgegevens die via de website worden verzameld".

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens op een goed beveiligingsniveau te beschermen. Wij gebruiken deze gegevens alleen om met u te kunnen communiceren. Bent u als klant of als fotomodel bij ons aangesloten, dan slaan wij uw gegevens op om met u te kunnen communiceren en om onze diensten en producten aan u te kunnen factureren, mocht dat nodig zijn. Wanneer onze relatie zou beëindigden bewaren wij deze gegevens nog maximaal twee jaar.

Bent u niet als klant of fotomodel bij ons aangesloten, maar vroeg u ons alleen naar informatie, dan bewaren wij uw gegevens alleen tijdens dat communicatietraject. Is dat communicatietraject afgerond en stopt daarmee de relatie, dan verwijderen wij deze gegevens.

U kunt uw gegevens intrekken

U kunt te allen tijde uw gegevens intrekken. Indien u een dergelijk verzoek doet, zal Panthera B.V. uw gegevens binnen de kortst mogelijke termijn verwijderen. Mocht u gegevens willen wijzigen, dan is dit ook mogelijk. U kunt dergelijke verzoeken sturen naar: pvm@panthera.nl. Indien u vragen of klachten heeft kunt u deze naar hetzelfde e-mailadres sturen.

Persoonsgegevens die via de website worden verzameld

Wij verzamelen op de website visualmedia.panthera.nl persoonsgegevens, er wordt ook gebruik gemaakt van cookies en web statistieken. Hieronder leest u hoe en waarom gegevens worden verzameld en cookies worden gebruikt.

Wij verwerken de persoonsgegevens die door bezoekers zelf zijn verstrekt. Dit gebeurt bij het inschrijven of informatie aanvragen over een cursus of het invullen van een contactformulier. Wij verwerken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn opgegeven. Bij het invullen en verzenden van een contactformulier worden de ingevulde gegevens naar een e-mailadres van Panthera B.V. gestuurd, en verder niet opgeslagen.

Bij het bezoeken van deze website leggen wij voor elke aanvraag (paginabezoeken, laden van afbeeldingen, etc.) het opgevraagde adres en uw IP nummer vast. Wij doen dit om het functioneren van de site te kunnen controleren en om de site te kunnen beveiligen. Deze gegevens worden zeven dagen bewaard.

Geen van deze gegevens worden met derden gedeeld.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken cookies om de site correct te laten functioneren en om gegevens te verzamelen om de site verder te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser op uw computer (of ander apparaat), dit opgeslagen bestand kan later door een website worden uitgelezen.

Wij maken geen gebruik van tracking/profiling cookies.

Functionele cookies

De site gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. De cookies worden gebruikt om toegangsrechten voor zowel ingelogde als niet-ingelogde bezoekers te controleren, onthouden en ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden getoond. De namen van deze functionele cookies bestaan uit een reeks van 32 tekens bestaand uit cijfers en de letters "a" t/m "f". De exacte naam wordt willekeurig bepaald en is per bezoeker verschillend.

Analytische cookies

De site gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data­ bewerkings­overeenkomst met Google gesloten, verder is gegevensuitwisseling met andere Google diensten uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. De namen van deze analytische cookies beginnen met “_ga”. Google bewaart voor de cookies een gebruikers ID tot 26 maanden na het laatste bezoek.