Werken met modellen

Werken met modellen kan moeilijker zijn dan dat je had verwacht. Ga daarom bedachtzaam te werk en neem de tips in dit artikel door om je hierop voor te bereiden. 

Vaak ontdekken fotografen dat het werken met modellen moeilijker is dan dat ze hadden verwacht. De reden daarvan is dat het in het begin ontbreekt aan voldoende communicatie en chemie tussen de beide spelers.

Als je tot goede resultaten wilt komen, moet je de tijd nemen om met je modellen te praten. Leg tijdens dat gesprek uit wat je zelf wilt bereiken met de fotoshoot. Vraag daarbij of ze zelf ook ideeën hebben om dat doel te bereiken. Probeer te achterhalen wat ze zelf leuk vinden. Vraag bijvoorbeeld naar hun hobby’s en voorkeuren voor kleuren. Toon ze diverse foto’s, of laat ze vooraf foto’s op internet of in tijdschriften zoeken om aan te geven wat ze leuk vinden. En kijk of je deze zaken kunt integreren tijdens de shoot.

Logische spanning

Het is te verwachten dat een amateur model nerveus is. Het is een taak van de fotograaf om die nervositeit te doorbreken. Maak daarom vooraf duidelijk wat voor een soort foto’s je wilt gaan maken en wijk daar niet vanaf. Het model moet jou kunnen vertrouwen.

Het is zowat not done om geen muziek in je studio ten gehore te laten brengen. Soms vraag ik aan fotomodellen of ze het leuk vinden hun eigen muziek op een MP3-speler mee te nemen. Ik sluit deze dan aan op onze geluidsinstallatie en hup, het ijs is al voor een deel gebroken. Muziek ontspant, maak er gebruik van!

Zwijgen betekent niet: geen idee!

Een ervaren model zal snel begrijpen wat je bedoelt, of soms zelfs de lead nemen. Maar een amateur model stelt zich vaak wat afwachtend op. Dat komt niet, zo heb ik in de praktijk geleerd, omdat ze geen ideeën zouden hebben, maar omdat het aan moed ontbreekt deze kenbaar te maken. Stimuleer ze daarom om hun ideeën te vertellen. De onzekerheid van een beginnend model speelt nog al eens een grote rol tijdens de eerste fotoshoots.

Hoewel het voor jou als fotograaf waarschijnlijk prettiger en gemakkelijker is om alleen met het fotomodel te werken, zou je er goed aan kunnen doen iemand met je fotomodel mee te laten komen. Denk aan bijvoorbeeld een goede vriendin of ouder. Dit haalt niet zelden veel druk van de schouders van het model af, ze voelen zich er ‘veiliger’ door. De secondant stimuleert het model daarbij vaak door positieve opmerkingen te maken en extra aanwijzingen (uitleg) te geven. Ook kun je soms via die secondant iets uitleggen. Vertel het de secondant en je model begrijpt het vaak ook beter.

Breng je idee duidelijk over

Vooral beginnende modellen hebben behoefte om heel goed te begrijpen wat je bedoelt. Soms moet je dan ook niet teveel proberen te vertellen, maar kun je het beter even zelf voordoen. En leer jezelf aan, al is het misschien niet je karakter, om je zinnen met een gebiedend werkwoord te beginnen. Zeg liever op vriendelijke toon, “Kijk naar die muur”, dan “Wil je even naar die muur kijken?”. Het is soms, als je onzeker bent, vaak prettiger om opdrachten uit te voeren dan op vragen te reageren.

Laat zien wat je maakt

Tijdens een fotoshoot laat ik met enige regelmaat zien wat ik gefotografeerd heb. Ik heb gemerkt dat dit goed werkt voor fotomodellen. Ze krijgen een idee van wat je nastreeft en gaan zich daar ook meer naar gedragen. Dat is goed, want dat is de eerste stap op weg naar het samen maken van de foto’s. Zie in dat niet jij de foto maakt, en je model niet slechts een deel van de foto zou zijn. Een fotomodel levert het beste werk op als hij of zij samen met jou actief de foto kan maken. Sterker nog, mijn beste foto’s van modellen kwamen altijd tot stand wanneer de chemie tussen beide personen het beste was. Je moet elkaar goed begrijpen en hetzelfde doel nastreven.

Toon respect en gebruik humor

Je kunt nu eenmaal geen goede foto’s maken wanneer je met een gespannen model werkt. Werk er daarom aan die spanning te verminderen. Ik sprak al over muziek, maar je mag natuurlijk niet de belangrijkste aspecten vergeten; toon respect en gebruik je humor. Kom in gesprek, En belangrijker nog: door samen te lachen breek je vrijwel alle spanning.

Maak aan het model duidelijk wat je wilt gaan maken
Soms ontbreekt het aan moed bij een model om ideeën kenbaar te maken
Vergeet niet dat muziek en humor de spanning breekt