Three-Point Lighting

Met een three-point lighting belichtingsconfiguratie kun je veel kanten op waardoor deze opstelling door veel fotografen wordt gebruikt en soms ook standaard in studio's staat opgesteld.

Wanneer drie lichtbronnen op gelijke afstand worden geplaatst waarbij twee lichtbronnen in een hoek van 45 graden voor het onderwerp staan en een lichtbron recht achter het onderwerp wordt geplaatst, dan wordt dit de three-point lighting belichtingsconfiguratie genoemd. De lichtbronnen voor het onderwerp bevinden zich daarbij meestal op ooghoogte of net daar boven, de lamp achter het model staat doorgaans achter het lichaam van het onderwerp of ver daar boven. 

Door de lichtsterkte van de afzonderlijke lichtbronnen onderling gelijk te maken of juist te laten verschillen, kunnen diverse effecten worden bereikt. Door de lichtbron opgesteld in de achtergrond veel meer licht te laten geven dan de voorste twee, ontstaat een soort back lighting. Door de voorste twee lichtbronnen onderling te laten verschillen in lichtsterkte, kun je het licht meer van de ene dan van de andere kant laten komen waardoor het op loop lighting gaat lijken. Kortom, een heel flexibele opstelling waar je veel kanten mee op kunt.

In verreweg de meeste gevallen wordt er gekozen voor een opstelling waarbij een flitser het "main light" of "key light" wordt genoemd. Deze flitser zorgt voor het meeste licht dat het onderwerp zal moeten verlichten. De tweede flitser wordt de "fill in" genoemd. Deze dient er voor om de schaduw die door het key light wordt veroorzaakt, af te zwakken. De derde flitser krijgt de rol toebedeeld van de backlight. Het kan naar het onderwerp worden gericht om dit los te krijgen van de achtergrond, of juist naar de backdrop om op die manier de achtergrond te verlichten. Ook kan het als hairlight worden gebruikt. 

Een bekende variant op de standaard three-point lighting is die waarbij twee lichtbronnen achter het model worden geplaatst en een er voor. Dit wordt gedaan om met de achterste twee lichtbonnen de backdrop gelijkmatig te kunnen belichten. Een belichtingsconfiguratie die uitstekend geschikt is om foto's te maken voor een egaal witte achtergrond.

Afb 1: Schema belichtingsconfiguratie
Afb 2: Hier zijn drie lichtbronnen gebruikt