Cloaking

Maudgalyayana, een van de discipelen van Boeddha, zou volgens de overlevering zichzelf onzichtbaar kunnen maken. In de televisieserie Star Trek kunnen de Klingons dat doen doordat ze beschikken over een zogenaamd cloaking device. Wij willen dat ook kunnen!

(On)zichtbaar in beeld

In films worden mensen of ruimteschepen die onzichtbaar zouden zijn, niet altijd echt geheel onzichtbaar gemaakt. Dat zou ook niet leuk zijn, want dan zat je immers voortdurend naar een leeg scherm te kijken. Ofschoon het een contradictie is, brengen ze het onzichtbaar zijn dus soms wel in beeld.

Het idee achter het cloaking device is dat het een scherm zou zijn dat zich voor het te verbergen object bevindt. Het scherm toont dat wat achter het object te zien is. Helemaal niet zo’n gek idee dus. Iets wat je in werkelijkheid misschien ook best zou kunnen maken en waar nu ook echt aan gewerkt wordt!

Laten we er nu eens vanuit gaan dat deze technologie al zou bestaan, maar dat dit nog niet helemaal perfect was. Dan zou er bijvoorbeeld een vertraging kunnen optreden tussen de beweging van het object en het vertonen van de achtergrond op het scherm. Je zou hierdoor een soort verstrooiing zien in de scene waardoor de contouren van het object zichtbaar zouden worden.

Je kunt je ook voorstellen dat het scherm deels doorzichtig zou moeten zijn, anders zal iemand die zich achter het scherm bevindt niets kunnen zien. En wat nu als dat niet eenzijdig kan, dus dat je er van de andere kant ook iets doorheen zou kunnen zien?

Of het is geen scherm, maar het is een soort camouflage kleding. Zoals een octopus de patronen op zijn huid kan aanpassen zodat hij min of meer wegvalt tegen de achtergrond, zou deze kleding dat ook kunnen doen. Maar als je goed kijkt zie je de octopus echt wel zitten, en dus ook de persoon in deze camouflage kleding.

Voldoende ideeën dus om iemand die onzichtbaar is toch zichtbaar in beeld te brengen. Daar willen we wat mee proberen te doen.

Camouflage

We beginnen met een geschikte achtergrond afbeelding. Om goed te kunnen laten zien wat we doen heb ik zelf een achtergrond (afb 1) gemaakt zoals hier beschreven. Daar bovenop leg ik een foto gemaakt in onze studio. Ik zorg er voor dat de verhoudingen met elkaar overeenkomen.

Daarna knip ik het model uit van de achtergrond waarop zij gefotografeerd is (afb 2). Misschien niet het meest enerverende werk, maar zonder dat gaat het toch echt niets worden. En dan kunnen we aan de slag.

 1. Geef Ctrl+Shift+U om alle kleur uit de layer met het model te halen
 2. Druk met de rechtermuisknop op de layer in het layer overzicht en kies voor Duplicate Layer…. Kies achter Document: New en type achter Name: Displace. Druk dan op OK.
 3. Kies op dit nieuwe document voor Filter, Blur, Gaussian Blur. Geef Radius 3 en druk op OK.
 4. Bewaar dit document als PSD bestand en sluit het af.
 5. Schakel in het document waarin je de achtergrond hebt staan, de layer met het model uit en maak een kopie van de achtergrond
 6. Maak deze nieuwe layer actief en kies voor Filter, Distort, Displace. Geef voor de horizontale en verticale schaal 20 op. Kies verder voor “Stretch to fit” en “Wrap around”. Druk dan op OK. Selecteer het displacement bestand en open dit. Nu heb je iets als afb 3 gekregen waarbij de achtergrond op de plaats waar het model zich bevond is gaan 'rimpelen'. 
 7. Maak de layer van het model weer zichtbaar.
 8. Houd Ctrl ingedrukt wanneer je op de layer met het model klikt met de muis. Je krijgt nu een selectie te zien.
 9. Activeer de achtergrond waarop je de displacement hebt toegepast
 10. Maak daar een mask aan met behulp van de selectie
 11. Kies nu voor de layer met het model als Blend Mode voor Soft Light.
 12. Kies Layer, Layer Style, Inner Glow
 13. Kies als Blend Mode voor Color Dodge. Zet de opacity op 20% en zorg dat choke en size op de maximale waarden staan ingesteld. Gebruik als kleur wit.
 14. Je hebt nu iets als afb 4 gekregen.

Deze techniek werkt met alle achtergronden, dus ook met drukke achtergronden zoals je kunt zien in afb 5. Toch is het, voor het beste resultaat, wel even zoeken naar de juiste combinatie van voor- en achtergrond afbeeldingen. 

TIPS:

 • Natuurlijk moet je de waarde van 20 bij punt 6 aanpassen naar gelang de grootte van de afbeelding.
 • Door nog een kopie van het model te maken en die bovenop te leggen kun je met blend mode en bijvoorbeeld Adjustment Layers de persoon op de foto beter of minder goed laten zien met andere effecten.
Afb 1: Kies een passende achtergrond
Afb 2: Leg de persoon er uitgeknipt op
Afb 3: Met Distort wordt de rimpeling veroorzaakt
Afb 4: Met soft light komt de persoon in beeld
Afb 5: Een voorbeeld met een drukke achtergrond