Content Aware Tools

Functies zoals de Content Aware Fill zijn geweldige hulpjes, maar soms valt het resultaat nogal tegen. Wat is er dan aan de hand en hoe kunnen we daar meer uit halen?

Wat is Content Aware?

Content Aware functies zijn zich ‘bewust’ van de inhoud van een afbeelding. Tenminste, dat doet de naam vermoeden. Maar in werkelijkheid gaat het om functies die gebruikmaken van het vervangen van delen van afbeeldingen door te kijken naar de pixels in het omringende gebied.

Je zult vooral gebruik willen maken van Content-Aware Fill wanneer je storende objecten zult willen verwijderen uit een foto. Bijvoorbeeld omdat op de foto in de achtergrond mensen staan die je er niet op wilt hebben. Ook kun je het gebruiken om een foto uit te bereiden. Je ‘plakt’ er dan met Content-Aware Fill als het ware een rand aan vast of omheen.

Tegenvallende resultaten

Wanneer we in afb 1 met de lasso tool een gebied selecteren waarin zich de kat bevindt en kiezen voor Edit > Content-Aware Fill, dan komen we daar slecht mee af (zie afb 2). We hadden nog beter kunnen werken met de Stamp Tool om de kat te verwijderen. Blijkbaar is lang niet iedere afbeelding zo maar geschikt voor het gebruik van de Content Aware functies.

Wat hier gebeurt is dat Content-Aware het verkeerde gebied gebruikt om de opvulling te verzorgen. In de eerste versies van Content-Aware Fill had je dan pech en moest je iets anders verzinnen of wat trucs uithalen om dit probleem op te lossen. Tegenwoordig heb je meer mogelijkheden. Hier komen we later nog op terug.

Wat het niet is

Laten we beginnen te vertellen wat Content Aware niet is. Het is geen intelligente tool die de afbeelding begrijpt als een mens. Het herkent geen patronen en zal deze dus ook niet naadloos kunnen aanvullen. Zou je daarom een gat in een metalen rooster weg willen werken, dan kun je beter met de Stamp Tool dan met Content-Aware Fill aan de slag gaan.

In de afbeelding met de kat begrijpt Contant-Aware Fill niet dat het hier gaat om grassprietjes die moeten doorlopen. Ook heeft het blijkbaar geen weet van waar het beeld scherper of minder scherp zou moeten zijn. Daarom werkt Content-Aware Fill het beste op egale achtergronden of op achtergronden waar ongestructureerde texturen in voorkomen. Conclusie: je kunt er prima een schelp mee laten verdwijnen op een strand, maar veel moeilijker een kat uit het gras.

Wat helpt

Stel we hebben een foto als afb 3 en willen daar een appel uit laten verwijderen. Wanneer we de appel met de Lasso Tool selecteren en kiezen voor Edit > Content-Aware Fill, dan komen we in een scherm waarin we onder andere iets zullen zien als wat in afb 4 te zien is. Druk nu niet meteen op OK, want hier blijkt dat het resultaat niet goed zal zijn. Kijk liever welke mogelijkheden dit scherm je allemaal biedt!

Met het lichtgroene deel wordt aangegeven welk gebied gebruikt wordt om het geselecteerde gebied mee in te vullen. In het rechterdeel van hetzelfde scherm zien we meteen hoe dit er uit zou komen te zien wanneer we op OK zouden drukken.

Door nu met de muis het lichtgroene gebied aan te passen, we kunnen lichtgroene delen weghalen en er aan toevoegen, krijgen we meer invloed op welke pixels gebruikt worden om de invulling te realiseren. In afb 5 is te zien hoe wij het lichtgroene deel hiermee hebben aangepast en dit levert ons uiteindelijk afb 6  op.

Wat we bij afb 2 hebben gezien is dat de Content-Aware Fill functie de vulling grotendeels heeft gehaald uit het onscherpe deel van de foto. Hadden we het te gebruiken gebied aangepast, dan was het resultaat vast en zeker een stuk beter geworden.

Soms blijft het moeilijk

Maar hoe goed we ook ons best doen op afb 7, wanneer we een rechthoek selecteren in het gras en kiezen voor de Content-Aware Fill functie, geloofwaardig wordt het nooit ingevuld. Het patroon van het gras, veroorzaakt door de stengels, wordt niet door deze functie herkend en dus gaat het mis.

Daarom zetten we een andere Content Aware tool in. In dit geval is dat de Patch Tool (J). Met de Patch Tool maak je een selectie van het gebied dat je wilt opvullen en beweeg je deze selectie over dat deel van de afbeelding waarmee je de opvulling wilt realiseren. Vergeet niet om in de toolbar, op het moment dat je de Patch Tool geactiveerd hebt, Content Aware in te schakelen. Hierdoor zal de rand van de opvulling zoveel mogelijk geautomatiseerd samenvallen met de achtergrond. Hiermee hebben we afb 8 gemaakt.

Uitbreiden

Zoals eerder gezegd is het ook mogelijk om met Content-Aware functies een foto groter te maken als dat hij oorspronkelijk was. Afb 9 is daar een voorbeeld van. De oorspronkelijke foto zien we in 9A terug. Hier hebben we een kader omheen geplaatst en dit met behulp van Content-Aware Fill gevuld. We hebben geheel gebied A aangegeven als het stuk dat gebruikt moest worden voor de opvulling en hierdoor werd het kader (9B) ingevuld.

In 9B zien we enkele storende herhalingen terug. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de lijn waarin het gele zand overgaat in het blauwe water. We zien daar een herhaling van witte golfjes. Dit is echter maar een klein probleem. Met de Stamp Tool of de Patch Tool kunnen we dit soort zaken snel verhelpen waardoor het eindresultaat er heel realistisch uit kan gaan zien.

Conclusie

We moeten wel tot de conclusie komen dat de Content Aware functies heel handig kunnen zijn, maar je moet er wel mee om kunnen gaan en weten wanneer je welke functie gebruikt. De bediening is daarentegen erg gemakkelijk te noemen en het zou daarom niet ongebruikt mogen blijven!

 

 

 

Afb 1: Een kat uit het gras verwijderen is zo simpel nog niet.
Afb 2: De Content-Aware tool gebruikt het verkeerde 'basismateriaal'.
Afb 3: Een appeltje voor de dorst bewaren.
Afb 4: Het lichtgroene deel wordt gebruikt voor de opvulling.
Afb 5: Gewijzigd "opvulmateriaal" door de selectie te wijzigen.
Afb 6: Het resultaat is hierdoor een stuk beter geworden.
Afb 7: Patronen worden niet herkend en dus niet goed verwerkt.
Afb 8: Met de Patch Tool wordt het een stuk beter.
Afb 9: Uitbreiden werkt goed. Er moet nog wel wat worden bijgeschaafd.