Let it snow!

Sneeuw op een winterfoto kan een opname een stuk interessanter maken. Maar in Nederland zul je soms lang moeten wachten voordat het sneeuwt. Gelukkig biedt Photoshop verschillende manieren om zelf sneeuw te kunnen maken.

Diverse methoden

In dit artikel beschrijven we enkele methoden waarmee je sneeuw kunt toevoegen aan een foto. Deze hebben allemaal zo hun eigen voor- en nadelen. De waarden die wij gebruiken voor de instellingen zijn vanzelfsprekend niet de waarden die jij zult moeten gebruiken. Deze zijn immers afhankelijk van de grootte van de te bewerken foto en het effect dat je wilt bewerkstelligen. Experimenteer daarom totdat je de voor jou meest optimale waarden hebt gevonden die waarschijnlijk per foto zullen verschillen.

De sneeuw gaat er pas echt realistisch uit zien wanneer je niet alleen een van de onderstaande methoden uitvoert, maar doordat je vervolgens de tips onder aan dit artikel opvolgt.

Voor deze tutorial hebben we in onze studio een foto gemaakt van een van onze fotomodellen. Je ziet deze foto als afb 1 hiernaast terug. Voor het overzicht zullen we een deel van deze foto gebruiken om het effect van de verschillende methodes te kunnen laten zien.

Methode 1: De Screen Methode

Dit is de meest eenvoudige techniek maar geeft je wel de minste flexibiliteit. Op het internet zijn op diverse plekken afbeeldingen te vinden waarop vallende sneeuw te zien is voor een zwarte achtergrond. Wanneer je een dergelijke afbeelding tot je beschikking hebt, kun je hiermee het volgende doen:

 1. Plaats de foto die je van sneeuw wilt voorzien onderop
 2. Leg de afbeelding van de “sneeuw-op-zwart” als layer op de foto
 3. Stel op de sneeuw layer de Blending Mode in op Screen

Afb 2 laat een foto zien die op deze manier is voorzien van sneeuw.

Methode 2: De Curves Methode

Met deze methode maak je zelf sneeuw op basis van ‘noise’ en heb je daardoor dus meer invloed op het uiteindelijke resultaat. Daarnaast krijg je veel meer diversiteit. Iedere keer dat je sneeuw maakt, kan het er anders uit komen te zien.

 1. Plaats de foto die je van sneeuw wilt voorzien onderop
 2. Maak daar boven een nieuwe transparante layer aan
 3. Vul deze layer geheel met zwart (D, Alt+Backspace)
  • De werkkleuren moeten nu op zwart-wit staan
 4. Filter, Noise, Add noise
  • Amount: 50%
  • Distribution: Uniform
  • Monochromatic
 5. Filter, Blur, Gaussian blur
  • Radius: 3
 6. Voeg een Curves Adjustment Layer toe
  1. Zorg dat het eerste verschuifbare blokje gelijk staat aan de linker basis van de parabool.
  2. Zorg dat het tweede verschuifbare blokje gelijk staat aan recht boven de rechter basis van de parabool.
  3. Klik met de muis in het midden op de lijn tussen de twee verschuifbare blokjes (er ontstaat een derde blokje) en trek deze naar beneden.
 7. Stel op de sneeuw layer de Blending Mode in op Screen
 8. Gebruik de tips onder aan deze pagina

Zie afb 3 als voorbeeld van hoe dit er uit kan komen te zien. De beweging in de sneeuw is ontstaan omdat we met Filter, Blur Gallery, Blur Path hier richting aan hebben gegeven. Lees hiervoor ook de tweede tip onder aan dit artikel.

Methode 3: De Cursor Methode

Met deze methode maak je sneeuw door de cursor te laten randomizen.

 1. Plaats de foto die je van sneeuw wilt voorzien onderop
 2. Maak daarboven een nieuwe transparante layer aan
 3. Maak twee ronde figuren op de transparante layer met de Elliptical Marquee tool (houd daarvoor de Shift toets ingedrukt wanneer je de tweede maakt). De vormen mogen, maar hoeven niet, exact rond te zijn. Ze moeten in ieder geval wel van verschillende grootte zijn.
 4. Vul beide figuren met zwart
 5. Edit, Define Brush Preset
  • Geef als naam Sneeuw en druk op Ok.
 6. Deselecteer de selectie
 7. Plaats de cursus ergens op de transparantie layer en druk op de linkermuisknop. Je ziet nu dat de cursus is gewijzigd in deze twee cirkelvormige figuren.
 8. Windows, Brush Settings
  • Experimenteer hier met zaken als Size en roundness voor de juiste vorm
  • Zet Spacing op 70%
  • Schakel Shape Dynamics en Scattering in
   • Experimenteer met de waarden zodat leuke, willekeurige sneeuwvlokken gevormd worden
 9. Maak de transparante layer helemaal leeg
 10. Kies wit als kleur
 11. Vul de layer met sneeuwvlokken
 12. Filter, Blur, Gaussian blur met Radius 3.
 13. Filter, Blur, Motion Blur (lage waarde gebruiken)
 14. Gebruik de tips onder aan deze pagina

Methode 4: De Threshold Methode

Deze methode lijkt veel op die van methode 2. Beide hebben hun eigen specifieke kenmerken.

 1. Plaats de foto die je van sneeuw wilt voorzien onderop
 2. Maak daarboven een nieuwe layer aan en vul die met wit (D, X, Alt+Backspace)
 3. Filter, Noise, Add Noise (400%)
 4. Filter, Blur, Gaussian blur (3)
 5. Image, Adjustments, Threshold
  • Schuif het blokje zo ver naar links onder de grafiek dat je het gewenste aantal zwarte sneeuwvlokken te zien krijgt en druk daarna op OK.
 6. Ctrl+i
 7. Zet de blending mode op Screen
 8. Gebruik de tips onder aan deze pagina

In afb 4 zie je het effect van deze methode. Hier hebben we tip 2 opgevolgd door met Filter, Blur, Motion Blur richting aan de vallende sneeuw te geven. Daarnaast hebben we tip 3 opgevolgd.

TIPS:

 1. Pas de opacity van de sneeuw layer naar believen aan.
 2. Om beweging van de sneeuwvlokken te suggereren geeft je Filter, Blur, Motion Blur met een relatief lage waarde. Maak je de waarde te hoog, dan lijkt het alsof het regent. Je kunt hiermee vanzelfsprekend meteen bepalen van welke kant de sneeuw komt vallen. In de nieuwere versies van Photoshop kun je in plaats van Motion Blur waarschijnlijk beter Filter, Blur Gallery, Path Blur gebruiken. Hiermee kun je ook richting geven aan de sneeuw, maar die richting kan bijvoorbeeld S-vormig zijn. Echte sneeuw valt niet in een rechte lijn, dus deze mogelijkheid maakt de sneeuw nog iets realistischer.
 3. Bij veel technieken zal blijken dat de sneeuw overal in min of meer gelijke mate valt. In werkelijkheid is dat niet zo. Om dit te voorkomen voeg je een mask toe waarop je Filter, Render Clouds loslaat.
 4. De sneeuw wordt realistischer wanneer je deze in meerdere lagen maakt. Dit wil zeggen dat je eerst een layer met sneeuw maakt, om hier vervolgens een kopie (Ctrl+J) van te maken en deze kopie(ën) groter of kleiner maakt (Edit, Transform, Scale) zodat de sneeuwvlokken daarop suggereren dat die zich dichter of verder weg bij de camera bevonden. Door onderwerpen in een masker vrij te houden van de kleine sneeuwvlokjes, lijkt het of dat deze sneeuwvlokjes achter het onderwerp vallen. Let ook op dat je de sneeuw dat zich verder buiten het scherpstel gebied bevindt, onscherper zou moeten ogen (meer blur toepassen dus!).
 5. De grootte van de sneeuwvlokken hebben een enorm effect op de uitstraling. Zie afb 5 voor een foto met grote sneeuwvlokken en vergelijk deze maar eens met de andere foto's. 

 

Ãfb 1: Het uitgangspunt, gemaakt in de studio
Afb 2: Gebruik gemaakt van een standaard sneeuw afbeelding
Afb 3: De 'Curves Methode'
Afb 4: De 'Threshold Methode'
Afb 5: Grote vlokken geven een ander effect