Verschil Opacity en Fill

We hebben nu enkele malen de vraag gekregen of we konden uitleggen wat nu precies het verschil was tussen de Photoshop Opacity en Fill functie die je kunt gebruiken voor het transparant maken van layers. Want die doen toch hetzelfde?

Transparantie

Wanneer je in Photoshop twee layers boven elkaar legt kun je de bovenste layer gedeeltelijk of geheel transparant maken zodat de layer daar onder zichtbaar wordt. Dat kun je doen door de Opacity waarde van de bovenste layer te wijzigen.

Maar als je daarvoor in de plaats de Fill waarde wijzigt, gebeurt precies hetzelfde. Omdat Adobe heus niet twee functies zal hebben ingebouwd op dezelfde plek die hetzelfde doen is er vast iets aan de hand, en dat is ook zo!

Het verschil

De waarde voor Opacity doet precies wat je daarvan zult verwachten: het bepaalt de transparantie van de desbetreffende layer en dan wel van alles wat daarop wordt vertoond. De Fill functie zorgt ook voor transparantie, maar maakt een verschil tussen de daadwerkelijke inhoud van de layer en dat wat er aan toe wordt gevoegd door een Layer Style.

Laten we even een voorbeeldje geven. In afb 1 zie je een afbeelding die is opgebouwd door een foto op de achtergrond in een layer te plaatsen met een tekst in een layer daar boven. In afb 2 hebben we de Fill van de tekst layer op 60% gezet terwijl de Opacity op 100% staat. Hadden we hier geen Fill, maar Opacity op 60% gezet, dan had de afbeelding er precies hetzelfde uitgezien.

Kijken we naar afb 3 dan hebben we de tekst layer voorzien van de Layer Style Bevel & Emboss. De Opacity staat hier op 30% en de Fill op 100%. In afb 4 hebben we dezelfde Layer Style Bevel & Emboss gebruikt, maar hier staat de Opacity op 100% en die van Fill juist op 30%. Nu zien we wel degelijk verschil. In afb 3 is de gehele tekst transparant geworden, in afb 4 alleen de ‘vulling’ (Fill) en niet het effect wat door de Layer Style is aangebracht.

Stapje verder

In afb 5 hebben we de waarde van Fill op 0% gezet. Hierdoor blijft alleen nog het effect van de Layer Style Bevel & Emboss zichtbaar. Dit is dus de manier om iets transparant te maken maar toch zichtbaar te krijgen. Kies je een ander effect, zoals de Layer Style Outer Glow, Stroke of Drop Shadow, dan werkt dat natuurlijk ook. Je kunt vanzelfsprekend ook een combinatie van dit soort Layer Styles gebruiken. Hadden we er trouwens voor gekozen om juist de Opacity op 0% te zetten, dan hadden we helemaal niets meer van de tekst gezien.

Kijken we nu naar afb 6, dan realiseren we ons hoe eenvoudig het is dergelijke afbeeldingen te maken met de Fill functie. Het meisje werd hiervoor uitgekipt en op een oranje achtergrond geplaatst. We pasten op de tekst layer de Layer Styles Stroke en Drop Shadow toe, op het uitgeknipte meisje de Layer Style Drop Shadow en Color Overlay.  We gaven als waarde voor beide layers Fill 0% en een Opacity van 100%. Iets wat met Opacity alleen nooit gelukt was.

 

 

 

Afb 1: Een afbeelding bestaande uit twee layers
Afb 2: In dit geval hebben Opacity en Fill etzelfde effect
Afb 3: Bij Opacity wordt het Layer Style effect ook transparant
Afb 4: Bij Fill wordt het Layer Style effect niet transparant
Afb 5: Bij Fill op 0% blijft alleen de Layer Style zichtbaar
Afb 6: Leuke effecten die je met Opacity niet zo maar kunt maken