Compositie Cropping

Veel fotografen kennen de “Regel van Drie” als hulp voor het maken van goede composities. Veel minder mensen weten dat deze hulplijnen ook in Photoshop beschikbaar zijn. Hier lees je hoe je die kunt gebruiken.

Compositie regels

Natuurlijk kun je maken wat je maar wilt. Alles wat jij goed of mooi vindt volstaat. Maar door beeldelementen te ordenen volgens bepaalde principes, wordt je werk vaak wel als beter beoordeeld. Niet gek dus om daar gebruik van te maken!

In veel camera’s is een optie opgenomen die gebaseerd is op de “Regel van Drie”. Dit wordt dus wel degelijk beschouwd als een belangrijk hulpmiddel. Ook als je de klassieke kunst nader onderzoekt, zie je dat men al heel lang het belang van compositieregels onderkent. De Gulden Snede is een voorbeeld van een dergelijke richtlijn die je veel tegen zult kunnen komen in het werk van bijvoorbeeld Leonardo Da Vinci, Griekse beeldhouwers of achttiende-eeuwse schilders. Het is een bepaalde verdeling van een lijnstuk in twee delen zodat het langste deel zich tot het kleinste verhoudt, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot de langste. Als je dat herhaaldelijk doet, ontstaat er een soort spiraal dat gebruikt kan worden om beeldelementen langs te positioneren. Je vindt dit niet alleen terug in schilderijen of beeldhouwwerken, maar ook in architectuur of mode. We hebben blijkbaar “iets” met deze verhouding, alleen maar slim dus om er rekening mee te houden.

In Photoshop

In Photoshop is een groot aantal van deze hulplijnen verwerkt. Laten we ze gewoon gebruiken in praktijk, dan zie je het beste hoe deze hulplijnen ingezet kunnen worden.

De regel van drie

Afb 1A laat een foto van een danser zien. Met deze foto in Photoshop activeren we de cropping tool (C) en kiezen uit de toolbar het kleine rastertje en selecteren “Rule of Thirds”. Het kan zijn dat je niets ziet gebeuren, maar zodra je op een hoek of zijkant van de afbeelding klikt of deze wil verslepen om deze te vergoten of te verkleinen, verschijnen de hulplijnen in beeld (afb 1B). Nu wijzig je de afbeelding net zo lang totdat het onderwerp zich op de juiste lijn bevindt (afb 1C) en crop je de foto. Zo eenvoudig is dat!

Horizon

In afb 2A zien we een foto van de Ginkelse Hei bij Ede. De foto is een beetje schuin genomen en de horizon bevindt zich ongeveer halverwege de foto. Landschapsfotografen zullen daar niet zo snel voor kiezen. Zij weten dat je de horizon beter op een derde of op twee derde van de foto kunt positioneren.

Door de cropping tool te gebruiken waarbij de Rules of Thirds ingeschakeld staat, kunnen we de horizon eenvoudig recht en op de juiste positie leggen. Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat het zandpad een uitgaande lijn wordt die eindigt op een kruispunt binnen de regel van drie (afb 2B).

De Gulden Snede

Op afb 3A is de Gulden Snede (Golden Spiral) geactiveerd uit hetzelfde menu. Het eindpunt van de Gulden Snede ligt niet op de juiste plek, maar met behulp van de toetsencombinatie Shift+o keer je de hulplijnen in het scherm zodra de hulplijnen zichtbaar zijn. Daarna kun je de foto croppen.

In afb 3B zie je hoe het uiteinde van de Gulden Snede op een oog is gelegd zodat de cropping voldoet aan de compositie regel van de Gulden Regel.

Inkomende lijnen

Voor de cropping van afb 4A is gekozen voor Triangle. De skiër wordt hiermee op een kruispunt gelegd en beweegt in de richting van de lijn (afb 4b).

 

 

Afb 1: De "Regel van Drie"
Afb 2: Horizon en verdwijnpunt
Afb 3: De Gulden Snede
Afb 4: Inkomende lijnen