Above Lighting

Het licht van boven laten komen biedt meer mogelijkheden dan dat op eerste gezicht aangenomen zal worden. Vooral wanneer van feathered light gebruik wordt gemaakt.

Wanneer het licht van bovenaf op het onderwerp wordt gericht, spreekt men van top light of above lighting. Omdat het hoofd zich dichter bij de lichtbron bevindt dan de rest van het lichaam, wordt het lichaam als het ware in schaduw gehuld. Het accent komt daardoor meer op het gezicht te liggen waardoor dit een mooie methode van portretverlichting is.

Kijkt het model omhoog richting de lichtbron, dan wordt het gezicht goed verlicht en zal er weinig gedaan hoeven te worden om de foto tot een succes te maken. Maar kijkt het model rechtdoor richting de camera, dan kunnen de wenkbrauwen, het voorhoofd en de oogkassen zorgen voor te donkere ogen.

Nu kan dit eenvoudig worden opgelost door een reflector te gebruiken of een invullicht (fill in) te gebruiken. Dit kan echter ook anders.

Door de lichtbron te voorzien van een softbox en het onderwerp zo onder de softbox te laten staan dat het grootste deel van de softbox zich voor het onderwerp bevindt, zal het licht dat schuin de softbox verlaat het gezicht voldoende kunnen belichten. Daarnaast zal de hotspot het voorhoofd niet meer hoeven te raken wat een te licht voorhoofd doet voorkomen.

Daarnaast is het licht dat aan de zijkant de softbox verlaat zwakker dan dat wat uit het midden van de softbox vertrekt. Hier kan gebruik van gemaakt worden door de softbox een klein beetje te kantelen richting het onderwerp. Lichaamsdelen zoals benen die zich verder van de lichtbron af bevinden, kunnen dan in verhouding meer licht krijgen.

 

Afb 1: Schema belichtingsconfiguratie
Afb 2: Het lichaam wordt in schaduw gehuld
Afb 3: Laat het model omhoog kijken voor een fraai resultaat