Backlighting

Bij backlighting wordt een lichtbron achter het onderwerp geplaatst. Hierdoor ontstaat een rand van licht (rim light of kicker light genoemd) rond het onderwerp.

Door de lichtbron niet recht achter het onderwerp te plaatsten maar schuin er achter, valt er meer licht over de contouren van het onderwerp heen zodat daar meer van te zien is. Plaats de lichtbron laag, bijvoorbeeld op navelhoogte van het model.

Door bij deze belichtingsconfiguratie een reflector te gebruiken kan de voorkant van het onderwerp van meer licht worden voorzien.

Backlighting wordt vaak in combinatie met andere belichtingsconfiguraties gebruikt omdat hiermee het onderwerp goed van de achtergrond kan worden gescheiden.

Afb 1: Schema belichtingsconfiguratie
Afb 2: Plaats de lichtbron schuin achter het model voor meer contouren