Double Flags Lighting

Door twee stroken licht van de zijkanten te laten komen, kan een bijzonder effect worden verkregen.

Een flag is niets anders dan een object dat licht tegenhoudt. Zetten we er twee vlak naast elkaar maar voldoende uit elkaar om er een spleet tussen te laten ontstaan, dan hebben we hiermee een spleet gemaakt waar we licht doorheen kunnen schieten.

Bij deze belichtingsconfiguratie is het belangrijk te experimenteren met afstanden. De afstand van de flags ten opzicht van het onderwerp en de afstand tussen de lichtbron en de flags zijn bepalend voor het effect.

Als vuistregel kan aangehouden worden dat hoe dichter de lichtbron bij de flags staat, hoe hoe geleidelijker de afbakening tussen licht en donker wordt en dus hoe minder scherp schaduwen zullen worden afgetekend. Wordt de lichtbron juist verder van het onderwerp geplaatst, dan zullen de schaduwen scherper worden afgetekend. 

De omgekeerde regel geldt voor de afstand tussen de flags en het onderwerp. Hoe dichter het onderwerp bij de flags staat, hoe scherper de schaduwen zullen zijn. Staat het onderwerp er ver vandaan, dan zullen de schaduwen veel geleidelijker intreden.

Om die reden wordt er vaak voor gekozen de flags dicht bij het onderwerp te plaatsen en de lichtbronnen relatief ver van de flags. 

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk deze opstelling aan slechts een kant op te bouwen. 

Afb 1: Schema belichtingsconfiguratie
Afb 2: Het licht valt vanuit twee spleten op het lichaam