Gobo, flag, cutter of cookie

Als fotograaf, zeker binnen de strobist fotografie waar men vaak alles op alles zet om meer controle op en over het licht te krijgen, heb je soms niet alleen de behoefte om ergens licht op te krijgen, maar vaak ook de behoefte om het juist ergens vandaan te houden. Door gobo's in te zetten, krijg je daar vat op.

Voor sommige studiolampen (vaak videolampen) bevinden zich zogenaamde 'barn doors'. Meestal zijn dit metalen kleppen die je meer naar buiten of binnen kan richten om daarmee meer invloed te krijgen op de breedte van de lichtbundel. Dit wordt wel eens een gobo genoemd, maar dit is onjuist. De functie van een snoot lijkt nog meer op die van een barn door dan een gobo. Een gobo wordt namelijk niet gebruikt om licht te richten, maar om het tegen te houden. Een gobo is dan ook een object dat je tussen de lichtbron en het te fotograferen object plaats. De term 'gobo' komt dan ook van "Goes Before Optics".

Wat is het?

Gobo's (soms ook cookies, cutters of flags genoemd) blokkeren het licht en wat dat betreft kun je dus van alles als gobo gebruiken. Denk aan een plant, een kamerscherm of bijvoorbeeld een stuk vitrage. Gebruik je hier een zwarte doek, een stuk plexiglas of een zwart stuk karton voor, dan werkt dat natuurlijk ook prima, mits er enkele gaten in zitten waar het licht wel doorheen kan komen, vanzelfsprekend.

Ondanks dat deze termen door elkaar worden gebruikt, zijn ze niet echt synoniemen van elkaar. Een voorbeeld van een cookie is bijvoorbeeld een stuk karton met gaten waar het licht doorheen wordt gestuurd terwijl een gobo een soort dia met gaten is die in een optical snoot wordt gestoken. Een flag is meer een zwart scherm dat gebruikt wordt om licht ergens totaal weg te houden. Maar in kern gaat het natuurlijk wel om hetzelfde: ze dienen er voor om licht tegen te houden. 

Vaak maken fotografen in een stuk karton een aantal gleuven waar het licht door kan vallen. Plaatsen ze dit stuk karton tussen de flitser en het object, dan wordt dit patroon van balken (deze suggereren jaloezieën) op het object vertoond. Een fraaie manier om achtergronden wat meer drama te geven, hoewel het ook gebruikt wordt voor projectie op bijvoorbeeld het object zelf.

Afstand houden

Als je licht weghaalt met een gobo of flag, dan ontstaat er een donker deel en dus een schaduw. Fotografen willen vaak geen harde schaduwlijnen en dus moet je daar wat tegen doen. Door de lichtbron verder van de gobo te plaatsen, wordt de schaduwrand harder. Houd daar dus rekening mee! Maar ook de afstand tussen de cookie en het onderwerp spelen hierbij een rol net zoals de relatieve grootte van de lichtbron ten opzichte van de cookie. Kortom, wel iets waarmee je toch even moet experimenteren voordat je het gewenste resultaat bereikt!

Werken met een gobo

Om een cookie te gebruiken heb je meer geduld nodig als met een gobo in een optical snoot. Je moet namelijk meer experimenteren voordat je de juiste afstand tussen de gobo en de lichtbron enerzijds en de gobo en het onderwerp anderzijds hebt gevonden. Je kunt er ook voor kiezen om te werken met een cookie projector of in een aantal gevallen het effect van een gobo met Photoshop bewerkstelligen.