Short Lighting

Met short lighting wordt dat deel van het gezicht meer belicht dat zich het verst van de camera bevindt.

Precies tegengesteld aan broad lighting bevindt zich short lighting. Het model houdt hierbij dezelfde richting van kijken aan als bij broad lighting, namelijk langs de camera, en de lichtbronnen staan ook op dezelfde plaats. Maar nu staat de achterste lichtbron hoger afgesteld dan de voorste waardoor het deel van het gezicht dat het verste weg is, het sterkst verlicht wordt.

De kant die verder van de camera verwijderd is, bevindt zich in een lichter deel van de foto en wordt ‘short’ genoemd omdat dit kleiner lijkt dan de kant die zich het dichtst bij de camera bevindt. 

Laat bij short lighting het model niet recht naar de camera kijken, maar bijvoorbeeld in een hoek van 45 graden langs de camera heen. De lichtbron schuin voor het model staat lager ingesteld dan degene die schuin achter het onderwerp is opgesteld. De lichtbron voor het model kan ook een reflector zijn.

Door short lighting als belichtingsconfiguratie te gebruiken, krijgt het gezicht een ogenschijnlijk smaller uiterlijk, waardoor het mensen met een normaal of breed gezicht vaak wat flatteert.

 

Afb 1: Schema belichtingsconfiguratie
Afb 2: Het donkerste deel is dichtbij de camera