Kleur veranderen

Hoe verander je de kleur van een kledingstuk of een object in een foto zonder dat het onrealistisch wordt?

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. In dit artikel zullen we daarvan enkele wat meer eenvoudige methoden hiervoor toelichten. We gaan daarbij steeds uit van een foto die zich op een layer bevindt wanneer je begint (afb 1)

De Color Replacement Tool

De eenvoudigste manier om een kleur in een afbeelding te veranderen is misschien wel om gebruik te maken van de Color Replacement Tool. Deze bevindt zich onder de Brush Tool. Selecteer deze tool en kies als kleur de kleur die je wilt gaan gebruiken. Kleur nu het gebied dat je van deze kleur wilt voorzien.

De Color Replacement Tool zal proberen de randen van het te kleuren object te vinden en dus netjes binnen de lijnen te kleuren. Hij vindt deze randen doordat hij daar een andere kleur aantreft. Deze tool vergelijkt die kleur met de kleur in het midden van de cursor.

Deze tool werkt heel gemakkelijk, maar het kent nogal wat beperkingen waardoor het alleen geschikt is voor een specifiek aantal situaties. Vaak zul je daarom toch een andere methode moeten kiezen. Daarnaast heeft deze tool als nadeel dat het geen laag boven de oorspronkelijke foto is, maar direct op de foto zelf wordt toegepast. Het is daarom altijd slim om hier eerst een kopie van te maken.

Blend met kleur (afb 2)

Leg boven de foto een lege layer en vul die met de gewenste kleur. Maak deze layer onzichtbaar. Selecteer nu in de foto het gebied dat je wilt verkleuren door bijvoorbeeld de Quick Select Tool te gebruiken. Maak dan de gekleurde bovenste layer weer zichtbaar, selecteer deze en druk op de Mask knop. Het deel dat je geselecteerd had, is nu verkleurd terwijl de andere delen ongemoeid zijn gebleven. Wijzig nu de Blending Mode van de gekleurde layer in bijvoorbeeld Hue of Exclusion.

Vanzelfsprekend kun je de gekleurde layer voorzien van een andere kleur of er adjustment layers aan toe voegen zodat je eenvoudig kunt experimenteren totdat je de meest gewenste kleur hebt gevonden.

Hue/Saturation Adjustment Layer (afb 3)

Ook om deze methode te gebruiken selecteer je eerst het gebied dat je wilt verkleuren door bijvoorbeeld de Quick Select Tool te gebruiken. Nadat je de selectie hebt gemaakt, maak je een Hue/Saturation Adjustment Layer aan waar de selectie automatisch als mask aan toegevoegd zal worden.

Wijzig de drie schuifbalken om de kleur van het geselecteerde deel te wijzigen. Vink je de optie “Colorize” aan, dan ontstaan weer andere mogelijkheden. Je kunt overigens het gemaakte masker ook achteraf natuurlijk aanpassen mocht blijken dat je een deel vergeten bent om mee te verkleuren, of juist teveel hebt geselecteerd.

Het verkleuren met deze methode verdient de voorkeur boven die met de Color Replacement Tool omdat je het origineel van de foto niet aantast en je ruim kunt experimenteren met de kleuren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle methoden zoals hier beschreven anders dan die met de Color Replacement Tool.

Anders selecteren (afb 4)

Wanneer je een model hebt met bijvoorbeeld een jurk aan met gekleurde bloemen en je wilt een bepaalde kleur uit die jurk verkleuren, dan is het natuurlijk ondoenlijk om alle stukjes van die kleur handmatig te selecteren. Maak dan een Hue/Saturation Adjustment Layer aan en klik op de knop naast “Master” waarin een handje afgebeeld staat. Click nu op de kleur die je wilt wijzigen. Onderin de tab zie je een kleurenbalk staan met daar onder driehoekjes die je kunt verplaatsen. Als je daarmee experimenteert zie je al snel wat die doen: ze geven het kleurgebied weer dat gewijzigd wordt. Door de blokjes te verschuiven wordt meer of minder kleur aangepast. 

Vanzelfsprekend wordt alleen dat deel verkleurd dat geselecteerd is. Maar wanneer je een bepaalde kleur selecteert met de bovenstaande tip, dan bevinden zich daar misschien ook delen in die je niet zou willen verkleuren. Dit kun je eenvoudig voorkomen. Voordat je de Hue/Saturation Adjustment Layer aanmaakt selecteer je met bijvoorbeeld de Lasso Tool grof het deel of de delen die je wilt verkleuren. Maak dan de Adjustment Layer aan. Er wordt dan immers meteen een mask voor het gewenste gebied aangemaakt zodat alleen die delen worden verkleurd.

Je kunt het gewenste gebied ook selecteren vanuit het menu met Select, Color Range. Selecteer deze optie terwijl je de foto geselecteerd hebt en click met je muis op het gekleurde deel dat je wilt wijzigen. Door in dit venster de optie “Selection” ingeschakeld te hebben, zie je precies welk deel je selecteert. Met Fuzziness (vaagheid) bepaal je de range.

Maak, nadat je op Ok hebt gedrukt, een Hue/Saturation Adjustment Layer aan. De rest zal inmiddels voor zich spreken.

Weg met de kleur (afb 5)

Maak een selectie in de foto van het te verkleuren gebied, maak een groep aan en druk op de mask knop. Maak nu een Hue/Saturation Adjustment Layer aan, stop die in de groep en zet de Saturation helemaal op 0. Hierdoor verdwijnt de kleur en wordt het gewenste gebied grijs.

Maak nog een Adjustment Layer aan en kies dan voor Levels. Plaats deze ook in de groep. Beweeg je nu de linker driehoek richting het midden, dan wordt het geselecteerde gebied zwart. Beweeg je daarentegen de rechter driehoek richting het midden, dan wordt het juist wit.

Combinaties (afb 6)

Door meerdere layers aan te maken kun je, een kleur per layer, verschillende verkleuren toepassen. Waarschijnlijk zul je dan wat meer aandacht moeten besteden aan de masks per Adjustment Layer, maar je krijgt hier wel geweldig veel mogelijkheden door.

Afb 1: De originele foto
Afb 2: Hier is een rode layer met Blend Mode Exclusion gebruikt
Afb 3: Je kunt eindeloos variëren met deze methode
Afb 4: Geselecteerd met Select, Color Range
Afb 5: Zwarte jurk door driehoekje te verschuiven
Afb 6: Combinaties door meerdere layers te gebruiken