Liquify Tool

Binnen Photoshop kan de liquify tool gebruikt worden om vormen te veranderen. Een tool die voor veel fotografen een enorm hulpmiddel kan zijn.

Wat het doet

De liquify tool is een van de door fotografen meest gebruikte filters binnen Photoshop. Het stelt je in staat om vormen te veranderen waardoor wolken kunnen worden veranderd, kleding beter wordt gedrapeerd en lichamen er slanker uit kunnen komen te zien.

Met deze tool duw je delen van een afbeelding naar elkaar toe of trek je ze juist uit elkaar. Met wat handigheidjes die in deze tool zijn ingebouwd, kun je deze vervormingen meteen laten roteren, delen van een afbeelding laten opzwellen of juist verkleinen en ga zo maar door.

Slanker maken

Een van de meest gebruikte toepassingen van deze tool is wel het slanker maken van mensen. Op afb 1 is te zien hoe dit kan worden toegepast. We hebben de originele foto (afb 1a) in Photoshop ingelezen, selecteerden daarna Filter, Liquify en kozen de eerste tool linksboven. Dit is de zogenaamde forward warp tool die ook te activeren is door op W te drukken.

Met de toetsen [ en ] kun je de grootte van de brush binnen de liquify tool bepalen en door de brush langs de lijnen van de jas te bewegen, kunnen we hiermee meer taille suggereren. De capuchon hebben we met dezelfde tool van vorm veranderd zodat deze iets minder pompeus overkomt, ook het gezicht is ietsje smaller gemaakt. Zie voor het resultaat afb 1b.

Natuurlijk kun je met deze tool ook andere elementen aanpassen. Denk aan de breedte van de handen of bijvoorbeeld de vorm van de neus. Maar bij alle esthetische aanpassingen van met name het menselijk lichaam dienen zich tegelijkertijd ook meteen de bijbehorende ethische vaagstukken aan. Geven we hiermee immers geen blijk van dat we de mensen die we fotograferen niet mooi of goed genoeg van zichzelf vinden? En creëren we hiermee uiteindelijk geen beelden waar niemand aan zou kunnen voldoen en waardoor frustratie ontstaat en uiteindelijk het zelfvertrouwen afneemt?

In ons artikel waarin we ons afvragen of we wel of niet dit soort foto’s zouden moeten retoucheren, gingen we al uitgebreider op deze discussie in zodat we dat hier niet opnieuw zullen bespreken. Wat echter helder moet zijn, is dat er over nagedacht moet worden en dat alles, en dus ook de technieken zoals beschreven in dit artikel, positief en negatief gebruikt kunnen worden.

Opzwellen of krimpen

Het is mogelijk om met de liquify tool delen van een foto op te laten zwellen of juist te laten krimpen. Wanneer je afb 2a met afb 2b vergelijkt, dan zie je dat we de kraag van de jas hebben vergroot door deze op te laten zwellen. We hebben daarvoor de bloat tool (B) gebruikt uit het linker menu. Met deze tool worden de pixels vanuit het centrum van de ronde brush naar buiten toe geduwd wanneer we de muisknop indrukken.

In dezelfde afbeelding zie je ook hoe we de neus van ons fotomodel hebben verkleind. Die hebben we gedaan met de zogenaamde pucker tool (S). Deze bevindt zich meteen boven de bloat tool in het linker menu en doet precies het tegenovergestelde als de bloat tool. De pucker tool trekt de pixels binnen de brushcirkel namelijk juist naar het midden toe.

Met deze tools kun je interessante aanpassingen maken. Denk maar eens aan het vergroten van lippen of het maken van even grote ogen bij het onderwerp.

Andere tools

De liquify tool kent nog een aantal andere mogelijkheden in het linker menu die de moeite van het bestuderen waard kunnen zijn omdat ze bijvoorbeeld kunnen helpen aangepaste vervormingen ongedaan te maken of om eenvoudig pixels een beetje mee op te kunnen duwen.

Voor fotografen zal echter de face tool een bijzonder handig onderdeel kunnen zijn.

Gezichten vinden

Wanneer de face tool (druk hiervoor op A) in het linker menu wordt geactiveerd en Photoshop in de afbeelding een of meerdere gezichten heeft gevonden, dan verschijnen er naast het gevonden gezicht twee haakjes. In afb 3 zien we hoe dit er uit ziet.

Druk je op de face tool knop in het linker menu en verschijnen dergelijke haakjes niet in de afbeelding, dan heeft Photoshop geen gezicht ontdekt en kun je de opties die de face tool biedt helaas niet gebruiken.

Er zijn additionele filters in omloop, zoals Perfectly Clear van EyeQ, die soortgelijke functies kennen als de face tool. Ook deze beschikken over gezichtsherkenning. Het voordeel van deze tool is wel dat, wanneer een gezicht onverhoopt niet gevonden wordt, het gezicht handmatig aangewezen kan worden door met de muispointer aan te wijzen waar de ogen zich bevinden. Photoshop kent dergelijke functionaliteit momenteel niet en het komt voor dat het gezichten niet herkent. Hierdoor blijft de face tool functionaliteit in dit soort gevallen helaas uitgeschakeld.

Face tool gebruiken

Heeft de face tool een gezicht gedetecteerd, dan biedt het mogelijkheden waar gekochte additionele filters soms het nakijken hebben. Aan de rechterkant, onder de rubriek “Face-Aware Liquify”, bevinden zich namelijk opties zoals het vergroten of verkleinen van de individuele ogen, je kunt bepalen wat de afstand tussen de ogen zou moeten zijn, de lippen kunnen groter of kleiner gemaakt worden, de kaaklijn kan worden aangepast en het voorhoofd kan van grootte wijzigen. En dit zijn nog niet eens alle mogelijkheden!

Kijken we naar afb 4 dan zien we hoe afb 4a met behulp van de face tool binnen slechts enkele seconden is gewijzigd naar afb 4b door alleen de waarden van de schuifregelaars aan de rechterzijde van de liquify tool te wijzigen. Het gezicht is hierdoor smaller geworden, de kaaklijn scherper, het voorhoofd lager, de neus kleiner en de ogen groter. De lippen zijn voller en het model lacht iets meer dan op de originele foto.

Al deze aanpassingen zouden ook gemaakt kunnen worden met de andere tools binnen deze omgeving, maar dit maakt het toch wel heel gemakkelijk. De face tool is overigens nog niet zo lang geleden toegevoegd aan de liquify tool. In oudere versies van Photoshop zul je hem daarom niet aan kunnen treffen.

Karikatuur

Tot nu toe werd in dit artikel de liquify tool gebruikt om een afbeelding mooier te maken. Door te overdrijven zal men echter snel kunnen zien dat de foto bewerkt is en dan gaat dat waarschijnlijk tegen je werken.

Maar je kunt natuurlijk ook expres overdrijven. Je kunt er daarmee bijvoorbeeld voor zorgen dat het resultaat van de bewerking met de liquify tool garant staat voor een leuke karikatuur. Zie als voorbeeld hiervan afb 5.

Afb 1: De liquify tool gebruiken om slanker te maken
Afb 2: De kraag op laten zwellen en de neus laten krimpen
Afb 3: Er verschijnen haakjes rond een gezicht wanneer het gevonden is
Afb 4: Met de face tool kan het gezicht eenvoudig van vorm veranderd worden
Afb 5: Overdrijven kan leiden tot onrealisme of zelfs tot koddige karikaturen