Opspattende Regen

In het artikel “Het regent pijpenstelen” lieten we zien hoe je realistische regen kon maken. In dit artikel laten we deze regen ook nog eens opspatten zodat de geloofwaardigheid nog meer wordt vergroot.

Opspattende regen

Wanneer het stevig regent en de regendruppels tegen een object zoals een paraplu of een arm aankomen, dan spatten ze er door de vaart weer vanaf. Maar in het artikel “Het regent pijpenstelen” komt de regen alleen maar naar beneden, het spat nergens tegenaan of ergens vanaf. In dit artikel gaan we daarom daarvoor zorgen.

Pattern maken

Begin ermee om hier zelf een pattern voor maken. Een pattern is een afbeelding die door Photoshop wordt herhaald zodat je daarmee iets kunt vullen. Je kunt bijvoorbeeld een pattern maken voor een stukje vloer om daarmee een gehele vloer te vullen, of een pattern maken voor gras zodat je hiermee een hele grasstrook kunt maken. Voor dit doel gaan we een pattern maken voor opspattende regendruppels.

Omdat een pattern (patroon) wordt herhaald (achter elkaar wordt gezet) zal bijvoorbeeld de rechterrand van een pattern normaal gesproken goed moeten aansluiten op de linkerrand van hetzelfde pattern. Denk maar eens aan cadeaupapier. Het figuur op het papier herhaald zich steeds omdat het naadloos op zichzelf aansluit. Anders krijg je immers geen doorlopend geheel. Maar voor het pattern dat we hier nodig hebben, hoef je daar niet bezorgd om te zijn. We hoeven daar namelijk geen rekening mee te houden. Dat het niet doorloopt, valt straks namelijk niet op.

Begin met het maken van een nieuwe afbeelding van 1000 x 1000 pixels. Voer daarmee de onderstaande handelingen uit:

 1. Maak een transparante layer aan
 2. Vul dit met zwart (Edit > Fill)
 3. Filter > Noise > Add Noise
  • 150
  • Uniform
  • Monochromatic
 4. Edit > Transform > Scale
  • In de toolbar wijzig je W:100% naar W:300%
 5. Filter > Blur > Motion Blur
  • Angle:75 (de richting waar de regen vandaan komt)
  • Distance:60
 6. Zet de Blend Mode op Screen
 7. Plaats een Levels Adjustment Layer boven de layer
 8. Verschuif het driehoekje onder de grafiek (ongeveer halverwege) van het Levelsvenster naar rechts om daarmee het aantal regendruppels te bepalen (zie afb 1)
 9. Ctrl+Shift+Alt+E
 10. Ctrl+A
 11. Edit > Define Patern
  • Geef als naam ‘Regen’

Achteraf zul je zien of het pattern dat je gemaakt hebt goed is. Geen nood, achteraf is iedereen altijd wijs en in Photoshop is niets definitief mits je het goed aanpakt. Je kunt achteraf nog best veel aanpassen met het bestaande pattern en eventueel een nieuw pattern aanmaken met de ‘lessons learned’ en die alsnog gebruiken. No harm done dus!

De foto aanpassen

We hebben voor dit artikel een foto in onze studio gemaakt (zie afb 2) en deze voorzien van regen zoals beschreven in het eerder genoemde artikel (zie afb 3). De regen bevindt zich nog in aparte layers (de 'regenlayers'). Hiermee gaan we nu verder aan de slag. 

 1. Schakel de regenlayers nog even uit
 2. Knip het onderwerp uit en plaats dit op een transparante layer
 3. Activeer de layer waarin het uitgeknipte onderwerp zich bevindt
 4. Layer > Layer Style > Bevel & Emboss (druk op de knop ‘Reset to default’)
  • Gebruik waarden afhankelijk van de grootte van de foto. Bedenk dat de lichte rand die je ziet straks de ruimte wordt waar het opspattende water zich zal bevinden (zie afb 4 als voorbeeld)
   • Style: Emboss
   • Depth: 50 (afhankelijk van grootte afbeelding)
   • Size: 70 (afhnkelijk van grootte afbeelding)
   • Angle: 75 (afhankelijk waar de regen vandaan komt)
   • 1e Opacity: 100%
   • 2e Opacity: 0%
 5. Naast het icon voor de layer van het model onder het tabje Layers bevindt zich een knop Fx. Druk hierop met de rechtermuisknop en kies voor “Create Layers”
 6. Activeer de nieuw aangemaakte layer (In de beschrijving zie je het woord Emboss staan) waarin zich alleen het ‘Emboss’ gedeelte bevindt doordat we de Create Layers functie hiervoor gebruikt hebben.
 7. Layer > Layer Style > Blending Options
  • Vink “Transparancy Shapes Layer” aan
 8. Layer > Layer Style > Pattern Overlay (zie afb 5)
  • Selecteer achter Pattern het nieuw eigen aangemaakte regen pattern
  • Angle: (bepaal de richting waar de regen vandaan komt)
  • Maak de druppels relatief klein met Scale
  • Gebruik Opacity of de rand een beetje ‘mistig’ te kunnen maken
 9. Gebruik eventueel een mask om het opspattende water van ongewenste plekken te kunnen
 10. Schakel de regenlayer weer in (zie afb 6)

Afwerking

We hebben in dit voorbeeld gewerkt met een enkele opspattende regenrand. Je kunt deze rand echter ook met Ctrl+J een aantal keer kopiëren om deze afzonderlijke lagen te kunnen vergroten, verkleinen, van een blur te voorzien, etc.. Dat is meer werk maar hierdoor wordt het effect wel realistischer. 

Sommige onderdelen die zich niet aan de rand van de afbeelding bevinden (en waar daarom geen rand ontstaat) zouden toch in aanmerking kunnen komen voor het opspattende water. Denk maar eens in deze foto aan de handen, de arm of de viool. Wil je deze ook voorzien van de opspattende regen, knip deze dan los uit en voer op deze losse onderdelen dezelfde handelingen uit. 

Afb 1: Afbeelding voor het maken van een pattern
Afb 2: De uitgangsfoto
Afb 3: De foto met de toegevoegde regenlayers
Afb 4: De losgemaakte 'Emboss' rand
Afb 5: De Emboss rand gevuld met het pattern
Afb 6: De regenlayers weer ingeschakeld