Small People

Hoe kunnen we een eigen campagne maken? Die vraag stelden wij onszelf af toen een collega vertelde dat hij zich af en toe irriteerde aan het gebruik van de mobiele telefoon door bepaalde mensen die voor hen hinderlijk verslavend leek te zijn geworden.

Sommige mensen lijken wel verslaafd te zijn aan hun mobiele telefoon. Zodra een geluidje klinkt moeten ze kijken, bang om iets te zullen missen. Maar de mobiele telefoon is niet het enige waardoor we ons laten leiden. Rages op het gebied van voeding en bewegen kunnen bijvoorbeeld net zo sturend of zelfs dwangmatig worden. 

De campagne

Wij kregen hierom het plan om een photoshoot te organiseren zodat we daarmee een campagne konden gaan ontwikkelen om mensen bewust te maken van dit soort zaken. We zouden daar als een soort SIRE stichting posters voor gaan maken. De rationale achter dit idee was dat we onszelf ongemerkt verslaafd kunnen maken aan bepaalde zaken en dat we daardoor dan ongemerkt gestuurd worden. We maken bijvoorbeeld accounts aan bij Instagram of Facebook waardoor we de berichten daarop bij moeten gaan houden. In sommige gevallen lijkt dat dwangmatig te zijn. In dat geval worden we door dit soort dingen geleefd. Iets waarvoor we bewustzijn zouden willen creëren met de ons hiervoor zelf bedachte stichting.

We hadden verder de ingeving gekregen dat we het element dat model zou staan voor het veroorzaken van een dergelijke situatie, graag sterk wilde uitvergroten. De mens zou op de foto in verhouding kleiner moeten worden omdat het ‘ding’ uiteindelijk groter en belangrijker was geworden dan de mens zelf. Daarom kreeg deze shoot ook als werktitel “Small People”.

De uitvoering

Twee van onze modellen leek ons hiervoor erg geschikt omdat ze waarschijnlijk goed zouden contrasteren op de foto’s. Omdat ze nog onervaren zijn in dit werk, hadden we een ervaren fotomodel gevraagd om hen te begeleiden tijdens de shoot. Gelukkig waren beide meiden meteen enthousiast om mee te doen en kwamen ze zelf ook met ideeën voor foto’s omdat ze het probleem wel herkenden. Wij verzamelden alle ideeën, maakte daar een lijst van en deelden die onder elkaar. Toen spraken wij af voor de shoot.

Tijdens de shoot

Voorafgaande aan iedere foto spraken we onder de bezielende leiding van het ervaren model nog even door hoe we de boodschap het beste over zouden kunnen brengen. Meteen daarna gingen we aan de slag. Voor het goed samenwerken met modellen hebben we al vaker een pleidooi gehouden. Vergeet niet dat je veel potentieel laat liggen door hen niet vooraf en tijdens de shoot te betrekken bij wat je wilt bereiken. Omdat het heel herkenbare problemen waren die we aan de kaak probeerde te stellen, bleek het niet zo moeilijk te zijn om te spelen met de ideeën. We hadden daarom plannen genoeg waarvan we, gezien de tijd, slechts een deel konden uitvoeren.

Hoewel we vooraf het idee hadden om met een blue screen te gaan werken zodat we iedere achtergrond konden gebruiken die we maar zouden willen, weken we daar tijdens de eerste foto al vanaf. De posters zouden mogelijk meer impact kunnen genereren door overwegend wit te zijn, meenden wij. De leegte en het cleane van de poster zou kunnen bijdragen aan het idee dat je er alleen voor staat. Daarnaast lieten we op deze manier alleen dat wat een daadwekelijke bijdrage aan de boodschap zou leveren toe op de foto, al het andere zou er niet op te zien mogen zijn.

Het goed kunnen fotograferen van een witte achtergrond vereist wel wat technische kennis. In dit artikel lees je hoe je dat het beste kunt aanpakken.

We weken overigens niet alleen af van het idee met de achtergrond. De meiden hadden diverse kledingstukken meegenomen voor de verschillende posters, maar we besloten dat het misschien wel sterker zou overkomen als op alle foto’s dezelfde kleding zou worden gebruikt. De lijn tussen de posters onderling zou daardoor immers versterkt kunnen worden.

Het resultaat

Hiernaast zie je enkele van de gemaakte posters terug. Als je hier klikt, zie je er nog meer. Heel leuk om jezelf zo’n soort opdracht te geven! Wat vooral weer belangrijk bleek te zijn is dat de inbreng van iedereen welkom is. Daarbij is het goed om je te beseffen dat daarvoor de randvoorwaarden optimaal moeten zijn. Neem voorafgaande aan een dergelijke shoot daarom altijd ruimschoots de tijd om het fotomodel op de hoogte te stellen van wat je van plan bent. Geef ruimte en tijd om ook anderen er over na te laten denken. Luister goed naar wat ze te vertellen hebben en wees bereid om af te wijken van je eigen idee. Uiteindelijk gaat het bij dit soort shoots om het resultaat, niet om wie wat heeft bedacht!