Glazen Wand

Op internet vind je verschillende tutorials terug om ‘frozen glass’ te kunnen maken. Maar waarom moeilijk doen? Met behulp van standaard filters in Photoshop is dit namelijk een fluitje van een cent!

De basisfoto

Laten we eens gaan proberen een gedeeltelijk doorzichtige glazen wand te maken zoals je die wel bij douchecabines tegenkomt. Een goed streven omdat iedereen wel weet dat wanneer je niet alles ziet je juist meer interesse op kunt wekken. 

We gebruiken voor dit artikel een deel van foto waarbij het model haar handen vooruit steekt alsof zij haar handen tegen het glas aan drukt. Zie hiervoor afb 1. In werkelijkheid is er dus helemaal geen sprake van glas maar staat zij gewoon in een studio met een zwarte backdrop.

Wazig maken

Van deze foto maken we een smart object en voegen er een smart filter aan toe: Filter > Blur Gallery > Field blur (65). Door het glas heen zie je immers niets scherp. We hebben nu afb 2 gekregen.

Maar de handen, die zich dichter bij ons bevinden en ook nog eens tegen het glas aan moeten komen, moeten natuurlijk wel scherp zijn. Daarom selecteren we het mask van de smart filter, voegen daar een gradient aan toe (G) door vanaf het midden van de foto naar links een lijn te trekken. Hierdoor ontstaat een verticale gradient. 

Jammer genoeg nu wel is dat juist haar gezicht en lichaam scherp zijn en haar handen onscherp. Het mask moet dus omgedraaid worden (reverse) wat je kunt doen door op Ctrl+i te drukken wanneer je de mask geselecteerd hebt.

Daar waar nodig kan met een zachte zwarte of witte brush natuurlijk nog een en ander op het mask verder worden bijgewerkt. Hierdoor ontstaat afb 3: scherp beeld bij de handen en een onscherp beeld van het lichaam.

Lichtwerking

De flitsers zijn opzettelijk zo opgesteld daar haar handen lichter zijn geworden dan haar lichaam. Dit om diepte te kunnen creëren en om de aandacht vooral naar de handen uit te laten gaan. Maar het effect daarvan vinden wij te gering. Daarom leggen we een transparante layer boven op de foto (Shift+Ctrl+N) en plaatsen daar een gradient op (G) die verloopt van zwart naar transparant en in het midden donker is. Naar buiten toe wordt de gradient transparant.

Omdat de gradient per ongeluk horizontaal werd aangemaakt, draaien we de gradient layer 90 graden (Edit > Transform > Rotate clockwise 90). De horizontale gradient ontstond doordat we de lijn voor de gradient naar beneden trokken. Trek hem horizontaal en je krijgt een verticale gradient. We hadden het dus eenvoudig even opnieuw kunnen doen, maar 90 graden draaien was natuurlijk ook een prima optie. 

We positioneren de gradient door hem iets te verslepen en wijzigen de opacity (transparantie) van deze gradient in het tabje voor Layers naar 50%. Nu is het verschil tussen het licht dat valt op de handen en dat wat op haar lichaam valt dusdanig groot geworden dat we tevreden zijn. De handen zijn hierdoor het hoofdonderwerp geworden (zie afb 4).

Door nu de toetsen Ctrl+Shift+Alt+E samen in te drukken, ontstaat een nieuwe layer waarin alle aanpassingen zijn verwerkt. We beschikken nu over een foto die als voorbeeld kan dienen om te laten zien hoe we verschillende soorten glas kunnen maken. Voor iedere variant maken we eerst een kopie van het daarnet gemaakte origineel met Ctrl+J zodat we steeds met hetzelfde uitgangspunt aan de slag gaan.

De Gallery Filter

Via Filter > Filter Gallery kom je in Photoshop in een plugin terecht die een tal van mogelijkheden biedt. Omdat dit onderdeel over een preview scherm beschikt, kun je eenvoudig experimenteren totdat het gewenste effect is bereikt.

De gekozen effecten kennen diverse instelmogelijkheden. Vaak speelt de resolutie van de foto daar een grote rol bij. De foto die wij bewerkte was iets meer dan 3000 pixels breed. De door ons gebruikte instellingen moeten aangepast worden voor foto’s van een ander formaat.

Omdat wij de foto's voor de website sterk verkleinen, zijn de onderlinge verschillen tussen de diverse bewerkingen misschien niet altijd even goed zichtbaar. Wanneer je echter met de muis clickt op een foto, wordt hij vergroot en zie je beter wat het effect van de bewerking is. 

Frosted Glass

Het effect dat wij gaan gebruiken voor de eerste poging bevindt zich in de Filter Gallery onder Disort, Glass. We gebruiken als instelling Distortion: 10, Smoothness: 3, Texture: Frosted en Scaling: 150.

Dit lijkt aardig, maar toch klopt hij niet. Het is namelijk zo dat wanneer de handen echt tegen het glas aangedrukt zouden worden, de vertekening daar niet zo sterk zou zijn als op de andere plaatsen. Daarom schakelen we het mask in op de met de filter aangepaste layer en plaatsen de originele afbeelding daar onder. Met een zachte zwarte brush en een flow van 5% verven we nu de handen voorzichtig in op de mask zodat een meer realistisch beeld ontstaat. Hierdoor hebben we afb 5 gekregen.

Tiny Lens

Dat dit filter veel meer te bieden heeft moge blijken uit afb 6. Hiervoor hebben we ook gekozen voor Disort, Glass, maar nu met de instellingen Distortion: 5, Smoothness: 5, Texture: Tiny Lens en Scaling: 100. Hierdoor krijg je een ander type glas. 

Ook hier hebben we er natuurlijk voor gekozen om de handen met een mask wat minder te laten vervormen door het glas effect.

Blocks

Afb 7 is op soortgelijke manier gemaakt: Distortion: 15, Smoothness: 5, Texture: Blocks en Scaling: 100. En ook hier is een mask gebruikt voor de handen. 

Vanzelfsprekend kun je, door met de waarden te experimenteren, de meest uiteenlopende effecten creëren. Afb 8 is een voorbeeld van een variant op afb 7.

Overigens zou je door dit artikel misschien kunnen denken dat Distort, Glass de enige juiste filter hiervoor zal zijn, maar niets is minder waar! Ook met Distort, Ocean Ripple zijn fantastische ‘glaseffecten’ op deze manier te maken en ook met Filter > Distort > Ripple, Wave, etc. zijn leuke effecten te maken. Gewoon experimenteren en je zult ontdekken dat je al snel de fraaiste effecten kunt creëren! 

In ons artikel over het maken van een glas-in-lood effect, zie je dat we van een soortgelijke techniek gebruik hebben gemaakt. Vanzelfsprekend kun je beide technieken prima met elkaar combineren.

 

 

Afb 1: Een deel van de originele foto
Afb 2: Maak de foto wazig, het onderwerp bevindt zich achter beslagen glas
Afb 3: Een gradientmask zorgt voor verschil in scherpte van de onderdelen
Afb 4: Zorg voor een goed verschil van de lichtsterkte in de foto
Afb 5: Gebruik een mask om dat wat het glas raakt minder te vervormen
Afb 6: De "Filter Gallery" kent veel mogelijkheden
Afb 7: Zelfs blokken zijn mogelijk
Afb 8: En dat in allerlei varianten