Layers laten kloppen

Iedere fotograaf zal dit herkennen: je probeert een uitgeknipt onderwerp in een andere scene te plaatsen, maar het wil maar niet goed lukken. Het komt er gewoon niet realistisch uit te zien. Volg deze tutorial om dat beter te kunnen doen.

Lichtsterkte en kleuren

Uitgaande van een goed uitgeknipt onderwerp, lijkt niets je in de weg te staan om deze te leggen op een achtergrond om zo een leuke afbeelding te kunnen maken. Maar in praktijk valt het dan toch nog vaak tegen. De belangrijkste oorzaken zijn waarschijnlijk deze drie: 

 • De lichtsterkte is niet goed
 • De kleuren wijken teveel af
 • De kleurverzadiging wijkt af

Nu zou je kunnen zeggen dat het in Photoshop geen probleem is om deze zaken even aan te passen. Maar welke waarden moet je dan gebruiken? Je moet dit immers op het blote oog doen. Maar gelukkig zijn er verschillende trucs bedacht om je daarbij te kunnen helpen.

Voor deze tutorial gebruiken wij twee foto’s met geheel andere kleuren. De lichtsterkte ligt toevallig dicht bij elkaar. Omdat er niet teveel afwijking is, kunnen we kiezen voor een relatief eenvoudige werkwijze.

De relatief eenvoudige werkwijze 

Begin met de afbeelding voor te bereiden (zie afb 1)

 1. Lees de achtergrondafbeelding in Photoshop in
 2. Leg de uitgeknipte afbeelding in een verder transparante layer daar boven op

De kleuren aanpassen (afb 2)

 1. Maak een kopie van de uitgeknipte afbeelding (Ctrl+J)
 2. Maak de layer van deze kopie actief
 3. Ga naar Image, Adjustments, Match Color
  • Kies bij Source het bestand waar je in werkt en als layer de achtergrond afbeelding
  • Wijzig de opties onder “Image Options” voor het beste resultaat en druk op OK

 TIP: We maken bij 1 eerst een kopie omdat de Match Color functie wordt uitgevoerd op het bestand zelf en dus het origineel aantast. De kopie zorgt er voor dat je altijd kunt terugkeren naar het origineel.

De lichtsterkte aanpassen (afb 3)

 1. Plaats helemaal bovenop een Threshold Adjustment Layer
  • Wanneer je het driehoekje naar rechts trekt, zouden de afbeeldingen even snel zwart moeten worden tenzij er zich natuurlijk een heel licht onderdeel in bevindt zoals een flitser of de zon. Worden ze niet even snel zwart, dan plaats je een Levels Adjustment Layer boven de uitgeknipte layer en wijzig je de waarden van alleen deze layer door de twee buitenste driehoekjes direct onder de grafiek te verslepen.
  • Wanneer je het driehoekje van de Threshold Adjustment Layer naar links trekt, zouden de afbeeldingen even snel detail moeten verliezen en wit moeten worden. Behoudt de ene layer meer detail dan de andere, dan stel je dit bij met het middelste driehoekje van de Level Adjustment Layer boven de uitgeknipte layer.
 2. Schakel de Threshold Adjustment Layer uit

 Als ook bovenstaande methode niet leidt tot het gewenste resultaat, zullen we met hard geschut aan moeten komen zetten.

 De hard geschut methode

 Begin met de afbeelding voor te bereiden

 1. Lees de achtergrondafbeelding in Photoshop in
 2. Leg de uitgeknipte afbeelding in een verder transparante layer daar boven op
 3. Voeg een layer bovenop toe en vul die met 50% grijs (Edit, Fill, 50%)

 Nu de lichtsterkte aanpassen

 1. Zet de Blend Mode van deze grijze layer op ‘color’
 2. Voeg direct boven de layer die je wilt veranderen de Adjustment Layer ‘Curves’ toe en zorg dat deze alleen de gewenste layer aanpast
 3. Wijzig de lichtsterkte door de vorm van de grafiek te wijzigen totdat dit een goede match vormt met de achtergrond
 4. Schakel de grijze layer uit om het resultaat te bekijken

Dan de kleuren aanpassen

 1. Schakel de grijze layer weer in
 2. Wijzig de Blend Mode van deze layer naar Luminosity
 3. Voeg meteen boven de layer die je wilt wijzigen een nieuwe Adjustment Layer ‘Curves’ toe en zorg dat alleen die layer daardoor wordt gewijzigd
 4. Wijzig in het dialogbox RGB naar Red
 5. Klik in het dialogbox op het handje
 6. Klik in de afbeelding op een kleur en houd de muisknop ingedrukt. Beweeg nu de muis omhoog of naar beneden om de kleur zoveel mogelijk te laten lijken op dezelfde kleur in de achtergrond.
  • Doe hetzelfde voor groen en blauw
 7. Schakel de grijze layer uit om het resultaat te bekijken

 De kleurverzadiging aanpassen

 1. Voeg meteen boven de layer die je wilt wijzigen een nieuwe Adjustment Layer ‘Hue/Saturation’ toe en zorg dat alleen die layer daardoor wordt gewijzigd
 2. Wijzig de saturation zodat de kleurverzadiging beter overeen komt met de achtergrond

 

Afb 1: Leg de uitgeknipte layer op de achtergrond layer
Afb 2: Met Match Color worden de kleuren "gelijk getrokken"
Afb 3: De lichtsterkte wordt aangepast mbv een Threshold Adjustment Layer