Luminosity Masking

Wanneer je delen van een foto wilt aanpassen die over een bepaalde helderheid beschikken, dan kun je hiervoor een luminosity mask aanmaken. En geloof maar, dat wil je soms kunnen!

Wat is een luminosity mask?

Zoals bekend kun je, met behulp van een mask, delen van een layer, dat kan ook een adjustment Layer zijn, verbergen. Kleur de mask in met wit waar je dat wat op de layer staat wilt tonen, en met zwart waar je juist dat wat op de layer staat wilt verbergen.

Door een mask te maken op basis van de luminosity (helderheid) van een afbeelding, worden alleen die delen op de mask wit die over een zekere luminosity beschikken. Heb je die layer eenmaal gemaakt, dan kun je hiermee dus die delen van de foto aanpassen.

Toepassingen voor een luminosity mask

Hoewel je de luminosity mask voor heel veel doeleinden kunt gebruiken, zullen we hier volstaan met slechts enkele kleine voorbeelden om het basisprincipe uit te kunnen leggen.

Stel je een foto voor waarop een waterval te zien is. Je vindt het water eigenlijk wat te helder in verhouding tot de stenen er omheen. Je kunt nu een luminosity mask aanmaken voor het water en dat gebruiken voor een Brightness/Contrast Adjustment Layer waarmee je alleen het water wat donkerder kunt maken.

Op een foto waar een fotomodel in een wit jurkje gefotografeerd is, kun je met behulp van een luminosity mask het heldere witte jurkje eenvoudig verkleuren door het te gebruiken in combinatie met een Hue/Saturation Adjustment Layer.

Of je hebt twee foto's van hetzelfde vergezicht waarbij de een de wolken te helder zijn en bij de andere het landschap te donker is. Een luminosity mask biedt nu een oplossing omdat je hiermee beide foto's eenvoudig kunt combineren.

De hemel

Laten we eens aan de slag gaan met luminosity masks. Op een dag waarop zwangere wolken de lucht vulden, bezocht ik een bijzondere plaats in het buitenland waar de gebouwen hoog op de rotsen waren gebouwd. Ik maakte twee foto’s van een deel van het stadje. De eerste foto laat de voorgrond goed belicht zien, maar de lucht is hierdoor overbelicht. Op de tweede foto is de lucht goed belicht, maar is de voorgrond onderbelicht. Op afb 1 zie je in A en B delen van deze foto’s terug.

In Photoshop leggen we deze foto’s als layers boven elkaar met als onderste layer de foto met de goed verlichte voorgrond. Van de layer die daar boven op ligt, die met de goed belichte lucht dus, willen we alleen de lucht gebruiken.

 1. Zorg dat de bovenste layer geselecteerd is
 2. Klik op het tabje “Channels”
 3. Houd Ctrl ingedrukt terwijl je met de muis klikt op de afbeelding achter RGB
 4. Houd de selectie in stand en klik op het tabje “Layers”
 5. Druk op de knop om een mask toe te voegen

Afb 2 laat zien hoe beide foto’s gecombineerd zijn tot een geheel.

Door met Ctrl ingedrukt op de RGB afbeelding te drukken wordt alles in een foto geselecteerd dat een helderheid heeft boven de 50% grijs.

De Saint Paul

Voor dit voorbeeld heb ik een foto gebruikt die ik onlangs genomen heb van de St Paul’s Cathedral in Londen met mijn iPhone.

50% niet oke

In de foto van de St Paul zitten veel delen die boven de 50% grijs uitkomen. In afb 3A zie je de foto zoals hij was. In 3B zie je dat ik een Hue/Saturation Adjustment Layer heb toegevoegd waarmee ik de kleur naar rood wijzig om te kunnen laten zien welk deel geselecteerd wordt wanneer de 50% en hoger grijsdelen zouden worden geselecteerd.

Door de hierboven gebruikte methode toe te passen (klikken met Ctrl ingedrukt op de afbeelding achter RGB en deze selectie te gebruiken van de Hue/Saturation Adjustment Layer) zie je aan de rode verkleuring in afb 3B dat een heel groot deel van de opname een helderheid heeft die boven de 50% grijs ligt. In dit soort opnames zul je waarschijnlijk een andere waarde willen gebruiken dan 50% helderheid en zullen we dus een hogere waarde moeten zien te krijgen, of juist een lagere voor andere opnames.

Een 75% voorbeeldje

 1. Open een afbeelding in Photoshop
 2. Activeer het tabblad Channels
 3. Hou Ctrl+Shift+Alt ingedrukt en klik met de muis op het plaatje voor RGB
  • Je hebt nu alles geselecteerd dat een luminosity heeft van 75% grijs of hoger

Afb 4 laat zien dan nu een veel kleiner deel van de foto rood gekleurd wordt omdat alleen delen in de wolken boven de 75% helderheid uitkomen.

Maar wat als…

 • je juist alleen tot 25% helderheid wilt selecteren?
  • Maak dan de 75% mask en invert deze (Ctrl+i)
 • je nog hoger wilt uitkomen dan 75%?
  • Klik dan niet een keer, maar meerdere malen op het plaatje voor RGB terwijl je Ctrl+Shift+Alt ingedrukt houdt. Bij iedere klik wordt de waarde voor de helderheid verhoogd.
 • je eenvoudig de selectie wilt kunnen aanpassen?
  • Selecteer dan de mask wanneer deze is aangemaakt en druk op Ctrl+L (Levels). Versleep de driehoekjes onder de grafiek voor het gewenste effect.
 • een ander channel, bijvoorbeeld blauw, een selectie toont die beter geschikt is dan RGB?
  • Dan moet je die vooral gebruiken, dat werkt namelijk net zo goed!
 • je intuitief met de Luminosoty als masker wilt werken?
  • Overweeg dan ook eens om de Blend f functie te gaan gebruiken.

De Lumenzia plugin

Er zijn tools verkrijgbaar die je kunnen helpen om eenvoudiger en nauwkeuriger een luminosity mask te maken dan dat hierboven beschreven staat. Een van de bekendste tools hiervan heet Lumenzia en is ontwikkeld door de uit Minneapolis afkomstige Greg Benz. Wanneer je vaker luminosity mask wilt gebruiken, is het zeker de moeite waard om hier eens naar te kijken.  

 

Afb 1: De voorgrond of de lucht is goed belicht
Afb 2: Beide foto's gecombineerd tot een geheel
Afb 3: Veel delen bevinden zich boven de 50% grijs helderheids grens
Afb 4: De rode delen overstijgen de 75% grens