Perspectiefpunt gebruiken

Een afbeelding plaatsen op een voorwerp dat in perspectief is afgebeeld, zoals een muur of een doos, wordt zowat kinderspel wanneer je gebruik maakt van het ‘vanishing point filter’.

In perspectief plaatsen

In afb 1 zie je een gebouw waarop we op de zijkant het logo van Panthera willen plaatsen alsof het een enorme muurschildering zou betreffen. We kunnen ons bedienen van verschillende technieken binnen Adobe Photoshop om dit varkentje te wassen, maar degene die we hier behandelen, namelijk die van het zogenaamde vanishing point, maakt dit soort handelingen wel heel eenvoudig.

We lezen de afbeelding in en kiezen voor Filter, Vanishing Point. Een venster verschijnt en daarin drukken we op C zodat we zeker weten dat de “Create Plane Tool” geselecteerd wordt. Dan geven we met de muis aan welk vlak (plane) we willen gaan aangeven. Dit doen we door op de hoekpunten van de wand een knooppunt te plaatsen. In afb 2 zie je hoe dit er uit ziet.

Gekleurde rasters

Soms ziet het raster er niet blauw, maar rood uit. Dit betekent dat Photoshop dit vlak niet goed kan interpreteren en het is dan nodig de hoekpunten te verplaatsten zodat het wel blauw wordt. Wat er op de achtergrond aan de hand is, is dat Photoshop de hoogte en breedteverhoudingen van het rode raster niet kan berekenen. Daardoor is het onbruikbaar voor het filter.

Het raster kan ook geel worden. Een geel raster duidt er op dat Photoshop het vlak deels kan interpreteren, maar niet totaal en dat kan consequenties hebben voor het eindresultaat. Een geel vlak is dus wel te gebruiken, maar beperkt en het is daarom altijd beter om met blauwe rasters te werken.

Knooppunten verplaatsen

Helemaal netjes hebben wij onze knooppunten niet neergezet op het gebouw. We klikken daarom op de onderste knop in de knoppenbalk (het vergrootglas) en vergroten de afbeelding zodat we goed kunnen zien wat we doen. Doordat de Create Plane Tool nog geselecteerd is (druk anders opnieuw op C), kunnen we de hoekpunten verschuiven naar de juiste plaats zodat de lijnen van het raster precies over de randen van de wand gaan lopen.

Als we tevreden zijn, drukken we op OK. Het venster verdwijnt en we zijn weer terug in Photoshop. Het lijkt nu alsof we niets hebben gedaan omdat het raster verdwenen is. Maar wanneer we weer voor Filter, Vanishing Point zouden kiezen, dan zouden we zien dat het raster echt wel weer verschijnt. Niets aan de hand dus, het raster wordt onzichtbaar gemaakt, maar de inspanningen blijven dus gewoon bewaard.

Kopiëren en plakken

We zijn nu dus terug in het normale scherm en met File, Place Embedded lezen we het logo in en maken dit iets kleiner. We zien nu afb 3 voor ons. Dan klikken we op de layer met ons logo terwijl Ctrl is ingedrukt. Hierdoor wordt alleen het logo geselecteerd. Met Ctrl+C kopiëren we het logo naar het clipboard (klemboard).

De layer met het logo kan nu worden uitgeschakeld (zelfs worden verwijderd) en de selectie maken we teniet met Ctrl+D. Dan selecteren we de layer met het gebouw en kiezen weer voor Filter, Vanishing Point. In dit scherm geven we Ctrl+V, drukken op T voor de Transform Tool en slepen het logo op de zijkant van het gebouw. Meteen neemt het logo de juiste vorm aan als het raster gevonden wordt en wordt het logo hierdoor netjes in perspectief op de zijkant van het gebouw geplaatst.

Het logo is echter veel te groot. Maar dat is geen probleem. Door aan een van de hoekjes van het logo te slepen maken we het logo kleiner zodat het zo groot wordt als we willen. Let wel, Shift moet ingedrukt gehouden worden wil het logo proportioneel aangepast worden. Als we klaar zijn, drukken we op OK.

Bijwerken

Het logo ligt nu op de juiste manier op de zijkant van het gebouw, maar bedekt ook een aantal ramen en is qua kleur niet erg passend. Omdat we de originele afbeelding er nog onder hebben liggen, kunnen we met een mask de ramen vrijmaken.

Anders wordt het wanneer we de kleur van het logo willen veranderen. We kunnen weliswaar een Hue/Saturation Adjustment Layer toevoegen, maar omdat op de layer niet alleen het logo staat maar ook het gebouw, verkleurt dit mee. Door eerst het logo te selecteren (Select, Color Range) en daarmee een mask aan te maken op de layer met het logo, houden we alleen het logo over. Nu kunnen we het logo in kleur of opactity aanpassen zoveel als we willen.

Na deze handelingen uitgevoerd te hebben, ontstond afb 4. Simpel, snel en nauwkeurig te doen.

Leuk misschien, maar er kan (veel) meer!

Alsof dit niet al genoeg zou zijn, kan dit filter nog veel meer! Laten we kijken naar afb 5. Op deze afbeelding staan dozen. Met de voorafgaande techniek zouden we op die dozen gemakkelijk een afbeelding kunnen plaatsen. Maar wat als die afbeelding om een hoek heen zou moeten gaan? Of als een afbeelding over alle dozen heen zou moeten gaan lopen. Hoe krijg je dat dan voor elkaar?

Het hoekje om

We lezen afb 5 in Photoshop in en kiezen weer voor Filter, Vanishing Point. Het eerste vlak op een doos maken we net zoals we dat deden bij het gebouw. We plaatsen vier knooppunten met de Create Plane Tool op de hoekpunten van een zijde en slepen ze naar de juiste plaats.

Voor het tweede vlak doen we echter iets bijzonders. We houden Ctrl ingedrukt en trekken aan het middelste knooppunt van het daarnet geplaatste raster. Hierdoor verschijnt een tweede raster dat haaks staat op het eerste raster. In de toolbar kan van dit tweede raster de hoek ten opzichte van het eerste raster worden ingesteld. Let wel op dat hierbij de Create Plane Tool geactiveerd blijft. Je kunt dit raster ook nog nauwkeuriger positioneren door de hoekpunten te verslepen.

Bij een andere doos beginnen we opnieuw. We plaatsen vier knooppunten op een zijde, houden Ctrl ingedrukt en maken een aansluitend raster. Dit positioneren we op de andere zijde. Wanneer we hiermee klaar zijn, drukken we op OK.

Het is dus mogelijk om rasters aaneensluitend te maken door een bepaalde hoek tussen de rasters aan te brengen en om met meerdere onafhankelijke perspectivische rasters tegelijkertijd te werken.

Kopiëren en plakken

Nu gaan we op de inmiddels bekende wijze opnieuw kopiëren en plakken. Voor dit voorbeeldje hebben wij twee png bestanden met een militaire camouflage print afbeelding gebruikt. We plakken de eerste in het Vanishing Point filter scherm en leggen hem op het raster van de eerste doos. Door hem van grootte te wijzigen en gebruik te maken van de flip/flop mogelijkheden, bedrukken we hiermee deze doos. Daarna plakken wij de volgende afbeelding in het filter en doen hetzelfde met de tweede doos. Drukken we daarna op OK, dan hebben we afb 6 gekregen.

Extra mogelijkheden

Het zal niet ontgaan zijn dat in de toolbar van dit fantastische filter meer tools zitten. Je kunt bijvoorbeeld een brush selecteren. Deze werkt net zo als een gewone brush, maar teken je hiermee over een gerasterd stuk in de afbeelding, dan volgt de brush automatisch het perspectief van het raster.

Er zijn ook nog een aantal verborgen opties beschikbaar. Werk je bijvoorbeeld met de Create Plane Tool en wordt X ingedrukt, dan vergroot het beeld. Met backspace verdwijnt het laatst geplaatste knooppunt.

Even wennen

Werken met het Vanishing Point filter kan in het begin misschien wat frustraties opwekken. De tool werkt soms net iets anders als dat je zou verwachten en schakelt niet altijd om naar de gewenste instelling. Vertrouw er op dat dit, net zoals bij het aanleren van de Pen Tool, een kwestie van wennen is. Zodra je weet hoe de tool precies werkt, kun je er enorm veel plezier van hebben.

 

Afb 1: Het gebouw waar we iets op willen afbeelden
Afb 2: Met de "Create Plane Tool" wordt het raster geplaatst
Afb 3: We plaatsen een afbeelding, zoals dit logo, in het venster
Afb 4: Sleep de afbeelding op het raster en werk de details bij
Afb 5: Een "hoekje omgaan" behoort ook tot de mogelijkheden
Afb 6: De geplakte afbeelding klapt realistisch over de hoeken heen