Aurora Borealis

Noorderlicht in Zeeland? Alleen bij heel sterke zonnestormen zien we het Noorderlicht in Nederland. Maar met Photoshop kan (zowat) alles en op ieder moment!

Noorderlicht

Aurora Borealis, Poollicht en Noorderlicht worden als synoniemen voor hetzelfde gebruikt. Tijdens sterke zonnestormen die op de zon ontstaan, komen zoveel geladen deeltjes vrij dat deze door het aardmagnetische veld rond de aarde worden afgeketst en bij de noord- en zuidpool onze atmosfeer binnenkomen.

Doordat de deeltjes op zuurstof- en stikstofatomen terechtkomen, ontstaat het fraaie licht. Afhankelijk van een aantal omstandigheden kan het licht meer rood of meer groen worden. Het kan zelfs blauw kleuren, hoewel die variant veel minder vaak voorkomt.

In Scandinavië zie je het Noorderlicht veel vaker dan bij ons in Nederland. Dat heeft te maken met waar zich het aardmagnetische veld exact rond de aarde begeeft. Daarnaast heb je er helder weer voor nodig en moet het Noorderlicht ook wel sterk genoeg zijn. Anders valt het helemaal niet op. ’s Nachts zie je het daarom veel beter.

We hebben in Nederland dus weinig kans om een foto met Noorderlicht te kunnen maken. Wie hiervoor het geduld niet kan opbrengen, kan natuurlijk terugvallen op de digitale donkere kamer van de hedendaagse fotografie: Adobe Photoshop!

Onze foto

Als voorbeeld gaan wij een foto met Noorderlicht voorzien die we overdag gemaakt hebben in Zeeland bij Dishoek van de duinen. We zien deze foto terug als afb 1 naast dit artikel.

We knippen de duin uit en plaatsen deze op een transparante layer die we vanaf nu de "duin layer" zullen noemen. Met een Solid Color Adjustment Layer maken we een donkere achtergrond achter de duin layer waardoor we afb 2 hebben gekregen.

Het is nacht. Daarom zullen we het licht dat op de duin valt moeten veranderen. We plaatsen hiervoor boven de duin layer een Color Lookup Adjustment Layer. Als ‘3DLUT file’ selecteren we ‘Moonlight’ en geven we als Opacity voor deze Adjustment Layer 90% op. Daarnaast plaatsen we een Vibrance Adjustment Layer boven de Duin Layer en geven als waarde voor Vibrance -100 op. Nu hebben we afb 3 gekregen.

Omdat de lucht te klein is voor ons doel, vergroten we met Image > Canvas Size de foto in hoogte. Dan kunnen we aan de slag om de lucht te gaan maken.

De sterrenhemel

We plaatsen tussen de Solid Color Adjustment Layer en de duin layer een nieuwe transparante layer. Op deze layer willen we sterren gaan plaatsen.

Activeer deze nieuwe transparante layer en gebruik Edit > Fill > Black om hem met zwart te vullen. Geef nu Filter > Noise > Add Noise. Geef als waarden op: Amout: 50%, Gaussian en Monochromatic. Druk dan op OK. Geef nu Filter > Blur > Gaussian Blur. Zet Radius op 1,5 en druk ook hier op OK.

Selecteer Image > Adjustments > Levels. Sleep het meest rechtse (witte) driehoekje onder de grafiek naar links waar de sterk aflopende parabool de X-as raakt. Sleep daarna de meest links gelegen (zwarte) driehoek zo ver naar rechts dat de gewenste sterrenhemel ontstaat. Druk dan op OK. We hebben nu afb 4 tot stand gebracht.

Het Noorderlicht

Maak een nieuwe transparante layer aan boven de sterren layer. Op deze layer gaan we het Noorderlicht plaatsen. Activeer hiervoor de Brush Tool. Kies voor een brush die geen gelijkmatig patroon laat zien. Experimenteer met verschillende brushes voor het beste resultaat.

Teken op de transparante layer een golvende lijn (zie afb 5). Als je dat gedaan hebt kies je voor Filter > Blur > Radial Blur. In het witte vierkantje van het Radial Blur instellingen venster kun je met je muis het raster verschuiven. Plaats dit zo dat het middelpunt van het raster komt te liggen op het midden van de bovenste rand van de vierkant. Gebruik verder als instellingen 75 en Zoom. Druk dan op OK. We hebben nu afb 6 gekregen.

Verdere afwerking

Nu je weet hoe je dit moet doen, kun je zelf voor verdere verfijning zorgen. Bijvoorbeeld door nog een Noorderlicht er aan toe te voegen in een paarse kleur (#7f1ae7) en deze te clippen aan de groene layer. Je kunt daarnaast natuurlijk experimenteren met Opacity en met Scale en ga zo maar door (zie afb 7).

Wanneer we de eerder geplaatste Color Lookup Adjustment Layer en Vibrance Adjustment Layer die we in het begin boven de duin layer hadden geplaatst aan de duin layer clippen, komen de layers met de Noorderlichten en die waarop de sterren staan, niet meer onder invloed van deze adjustment layers te staan. Hierdoor wordt het Noorderlicht en de sterren heel helder.

Wijzigen we daarnaast ook nog de Blend Mode van de sterren layer naar bijvoorbeeld Screen, dan kunnen we met de Solid Color Adjustment Layer de kleur van de lucht bepalen. In afb 8 hebben we dit als voorbeeld gedaan.

Van een foto genomen overdag aan zee een heldere nachtfoto met Noorderlicht maken, is met behulp van Photoshop dus niet zo moeilijk. Je moet wel wat experimenteren met de juiste waarden omdat die vanzelfsprekend afhankelijk zijn van de grootte van de gebruikte foto.

 

 

Afb 1: Een foto van de duinen bij Dishoek in Zeeland
Afb 2: De duin uitgeknipt en voorzien van een andere achtergrond
Afb 3: Suggestie van nacht met behulp van de LUT 'Moonlight'
Afb 4: Zelf sterren maken voor een heldere nacht
Afb 5: Gebruik een onregelmatige Brush
Afb 6: Met Radial Blur richting geven aan het Noorderlicht
Afb 7: Voeg andere kleuren toe met 'Clipping'
Afb 8: Houd bepaalde layers buiten de invloedsfeer voor de helderheid