Lookup Tables (LUTs)

Met een druk op de knop een foto veranderen zodat een andere sfeer ontstaat? En dat voor meerdere foto’s van dezelfde shoot? Dat kan! Met een LUT kun je in Photoshop dit soort dingen gemakkelijk voor elkaar krijgen.

Herhalende aanpassingen

Het is vervelend wanneer je steeds dezelfde handelingen per foto moet uitvoeren om een bepaalde sfeer te kunnen creëren. Je moet dan bij iedere foto uit een serie steeds opnieuw bijvoorbeeld een Hue/Saturation Adjustment layer en een Brightness/Contrast Adjustment Layer toevoegen en op dezelfde manier instellen om het gewenste resultaat te kunnen krijgen.

Het zou daarom handig zijn wanneer we deze instellingen kunnen opslaan zodat we ze eenvoudig kunnen hergebruiken en niet steeds opnieuw hoeven in te stellen. En dat is nu net wat je met een lookup table kunt doen!

Een 'lookup table'

Eenvoudig gesteld is een lookup table (LUT) een tabel waarin wordt aangegeven hoe de kleuren van een afbeelding, dat kan overigens ook een video zijn, moeten worden aangepast. Ook Photoshop kan met dit soort “lookup tables” prima uit de voeten.

LUT’s zijn best universeel. Een LUT kan gebruikt worden binnen Photoshop om een foto te bewerken, maar dezelfde LUT kan ook in Adbobe Premiere worden gebruikt voor het bewerken van video’s. Een LUT is overigens niet iets wat typisch bij Adobe producten hoort. Je kunt een LUT ook gebruiken in bijvoorbeeld Capture One of in Final Cut.

Een LUT kan instellingen bevatten om een of meerdere bepaalde kleuren te veranderen , maar er kunnen ook instellingen in zijn opgenomen zoals die met een Curves Adjustment Layer in Photoshop kunnen worden gemaakt of instellingen zoals bepaald met een Color Balance Adjustment Layer.

Een LUT kan in een afzonderlijk configuratiebestandje worden opgeslagen en worden hergebruikt. Ook kun je op die manier LUT’s importeren van anderen. Op het internet staan dan ook een tal van gratis te downloaden LUT-bestanden en ze worden ook betaald aangeboden. Bedenk wel dat de instellingen van een LUT niet op iedere foto tot een even goed resultaat zullen leiden. Daarom is het misschien toch handiger zelf te leren LUT's te maken. Dit is overigens erg eenvoudig om te doen, geven een eigen look en doen natuurlijk precies dat wat je zelf wilt.

Met LUT’s werken

Laten we er niet al te moeilijk over doen. Voor ons als eindgebruikers van Photoshop is het werken met LUT’s een eenvoudig iets omdat we ons geen zorgen hoeven te maken over de achterliggende techniek. Want hoe gebruiken fotografen dit in praktijk? Ze nemen een foto uit een serie, bijvoorbeeld uit een shoot, en met verschillende adjustment layers passen ze die naar believen aan. Dan selecteren ze deze adjustment layers en gebruiken ze Photoshop om de instellingen daarvan in een bestandje weg te schrijven. Zo simpel als het klinkt, is het ook echt!

Een LUT toepassen

Met Photoshop worden enkele standaard LUT’s meegeleverd. Om te laten zien hoe je een LUT toepast en welk effect ze kunnen bewerkstelligen, lezen wij afb 1 in Photoshop in. Deze foto hebben we van een van onze modellen gemaakt in onze studio.

Boven de foto plaatsen we een Color Lookup Adjustment Layer. Onder de verschijnende properties tab zien we de mogelijkheid om een zogenaamd 3DLUT file te openen. We kiezen voor ‘FuturisticBleak’ en hiermee wordt afb 1 direct omgezet naar afb 2. Zo eenvoudig gaat dat!

Overigens kunnen we het effect van de toegepaste LUT temperen door de opacity van de desbetreffende Color Lookup Adjustment Layer te verlagen. Ook kun je natuurlijk het masker, dat standaard wit wordt ingeschakeld naast deze adjustment layer, deels zwart maken zodat het effect van de LUT alleen op die plekken zichtbaar wordt gemaakt waar je dat zou willen hebben.

Zelf een LUT maken

Naast LUT’s gebruiken kun je ze ook eenvoudig zelf maken. We verwijderen hiervoor de Color Lookup Adjustment Layer boven onze afbeelding en keren daarmee dus weer terug naar onze oorspronkelijke foto zoals in afb 1 getoond. We gaan nu zelf een aantal aanpassingen uitvoeren.

We plaatsen een Selective Color Adjustment Layer boven de foto en schuiven de cyaan schuifregelaar een eindje naar rechts. We plaatsen daarnaast ook nog een Hue/Saturation Adjustment Layer boven de foto en brengen de saturatie (de kleurverzadiging) wat terug. We hebben hierdoor afb 3 gekregen.

Omdat we dit effect vaker willen gebruiken, besluiten we om deze instellingen in een LUT-bestand op te slaan. Hiervoor selecteren we beide gebruikte adjustment layers en kiezen voor File > Export > Color Lookup Tables. Je geeft de LUT een naam en voert eventueel copyright gegevens in. Achter Grid Points geef je het aantal punten op dat moet worden gebruikt voor de tabel. Hoe hoger het getal, hoe hoger de kwaliteit van het LUT-bestand, maar hierdoor zal dit bestand tevens groter worden. Waarden van 32 en 64 punten worden veel gebruikt, maar afhankelijk van de eisen kan dit natuurlijk ook hoger of juist lager worden ingesteld.

Dan is het ook nog mogelijk om aan te geven in welk formaat het LUT-bestand moet worden geëxporteerd. Cube wordt door veel beeldbewerkingspakketten (zoals Photoshop zelf) herkend, dus het is logisch deze aan te vinken, maar je kunt er gerust meerdere aanvinken omdat je verschillende formaten tegelijkertijd kunt exporteren.

Wanneer je op OK drukt, word je gevraagd waar je het bestand zou willen opslaan en welke bestandsnaam je er aan toe wilt kennen. Wanneer je meerdere formaten hebt aangevinkt en door gaat, zul je zien dat Photoshop verschillende bestanden voor je aan zal maken. Ieder formaat krijgt een eigen bestand dat herkenbaar is aan zijn eigen extentie.

Om te testen of het goed werkt, schakelen we beide adjustment layers uit waardoor we de oorspronkelijke foto weer terug zien. Dan voegen we een Color Lookup Adjustment Layer toe en via de optie 3DLUT selecteren we ons daarnet gemaakte LUT-bestand. Photoshop zoekt standaard naar een .CUBE bestand en omdat die is geëxporteerd kunnen we die selecteren. En ja hoor, het effect wordt net zo toegepast als dat we in afb 3 hebben gezien.

We hebben natuurlijk meer foto’s tijdens de shoot gemaakt en dus openen we een andere foto uit deze serie en laten daar op dezelfde manier onze daarnet gemaakte LUT op los. En daar is afb 4, dezelfde stijl en sfeer, dus helemaal top!

Soorten LUT’s

Voor veel Photoshop gebruikers volstaat bovenstaande om goed met LUT’s te kunnen werken en zij kunnen daar dan ook prima mee uit de voeten. Toch is er wel wat meer te weten over deze lookup tables. Bijvoorbeeld dat er twee soorten van bestaan.

Er bestaan op de eerste plaats zogenaamde technische LUT’s. Een technische LUT kun je het beste beschouwen als een converter. Hij zet de afbeelding van een kleurruimte om naar een andere kleurruimte. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om een afbeelding op het scherm er hetzelfde uit te laten zien als op papier. Een technische LUT is dus bedoeld als een soort vertaaltabel. Het vertelt de printer wat voor een kleur hij moet afdrukken die het meeste lijkt op de kleur die op het scherm te zien is. In dit artikel lees je meer over kleurprofielen en kleurruimtes.

Als tweede variant bestaan er creatieve LUT’s. In dit artikel hebben we het vooral over dit type LUT gehad. Dit zijn LUT’s die bedoeld zijn om het uiterlijk van een afbeelding te veranderen.

In Photoshop zie je dat er een aantal LUT’s standaard worden meegeleverd. Sommige daarvan lijken technische LUT’s te zijn, andere creatieve LUTs. HorrorBlue is een typische creatieve LUT terwijl Fuji ETERNA als een technische LUT over zou kunnen komen. Dit komt omdat sommige mensen denken dat de naam van dit soort LUT’s verwijzen naar bepaalde films en dat ze daarom bedoeld zijn als technische LUT’s. Toch is dat niet het geval. De meegeleverde LUT’s in deze lijst zijn allemaal creatief bedoeld en dus niet om correcties uit te voeren zodat afbeeldingen realistischer worden. Dat soort LUT’s zijn elders ingebouwd, bijvoorbeeld in Camera RAW om de beelden van een bepaalt type camera zo goed mogelijk te kunnen ‘begrijpen’ wanneer ze worden ingelezen.

Toch niet altijd hetzelfde

Soms valt op dat, wanneer je een LUT toepast, het effect toch niet gelijk is aan dat van een andere foto in de serie waarop de LUT is toegepast. Dat gebeurt meestal omdat de foto’s dan onderling teveel van elkaar afwijken. De een is veel lichter dan de andere, heeft meer contrast of de kleuren zijn anders.

Vergeet niet dat tijdens de shoot de camera ‘warm’ wordt en dat de sensor daardoor anders reageert op hetzelfde licht. Vooral wanneer de verschillen tussen de donkerste vlakken en de hoge lichten veranderen, verandert meestal ook het effect van een LUT. Ook zal een LUT, gemaakt om een wat donkere scene naar een bepaalde sfeer te duwen, waarschijnlijk een tegenvallende prestatie leveren in combinatie met foto's waarop een heldere scene is vastgelegd. Vergeet niet, een LUT is geen garantie op exact hetzelfde effect. Het helpt wel enorm om soortgelijke foto's te standaardiseren. 

 

 

 

Afb 1: De originele foto
Afb 2: Een standaard Photoshop LUT in gebruik genomen
Afb 3: Eigen instellingen opgeven en opslaan als LUT-bestand
Afb 4: De eigen LUT toepassen doe een LUT-bestand in te lezen