Color Picker

Een kleur kiezen voor bijvoorbeeld een brush doe je met de color picker. Maar hoe werkt dit eigenlijk precies en welke mogelijkheden biedt dit?

Kleur op het scherm

Om de Color Picker goed te begrijpen, moeten we eerst snappen hoe Photoshop met kleur werkt.

Photoshop is een “pixel oriented program”, wat niets anders wil zeggen dat je hiermee in staat bent punten (pixels) in een afbeelding aan te passen. Een pixel oriented afbeelding zoals een foto is opgebouwd uit (gekleurde) punten en ieder punt beschikt daarom over een bepaalde kleur.

Deze kleur kun je uitdrukken in een ‘basiskleur’, bijvoorbeeld de kleur blauw, die een bepaalde verzadiging kent en over een bepaalde helderheid beschikt. Laten we deze drie eigenschappen nader bekijken.

Hue

Een pixel kan rood of groen zijn of een andere kleur hebben van het beschikbare palet. Daarmee heeft dit pixel een bepaalde kleur gekregen. In Photoshop wordt dit 'Hue' genoemd. Je zou dus kunnen zeggen dat we met Hue de basiskleur van de pixel bedoelen.

Hue wordt uitgedrukt in graden omdat we kleur in graden uit kunnen drukken. Een Hue van 0 graden levert een rode kleur op. Dit is de laagste waarde die Hue in kan nemen. De hoogte waarde van Hue is 360 graden en daarmee is de cirkel rond. Een Hue van 360 graden levert namelijk ook rood op. Van 0 tot 360 graden komen we langs rood, geel, groen, blauw, magenta en komen we weer bij rood. Precies zoals je dat in het kleurenwiel aan zult treffen.

Saturation

Een kleur kan er fletser of meer ‘puur’ uitzien. De mate waarin dit zo is wordt de kleurverzadiging (Saturation) genoemd. In praktijk komt het er op neer dat een kleur in een bepaalde mate is opgelost in een grijze omgeving. Als de waarde voor de saturatie lager wordt, dan wordt de kleur steeds ‘dunner’ opgelost en oogt het geheel daardoor grijzer. De kleur trekt er als het ware steeds meer uit wanneer er sprake is van een lagere kleurverzadiging.

De kleurverzadiging of de saturatie wordt uitgedrukt in procenten. Bij een Saturation van 0% houden we alleen nog 100% grijs over omdat we 0% kleur hebben opgelost in wat we zien. Naarmate de saturatie hoger wordt, lossen we er meer kleur in op en krijgen we dus steeds meer van die kleur te zien. Bij een Saturation van 100% bevindt zich geen grijs meer in de gekozen kleur en houd je dus alleen de ‘pure’ kleur over.

Brightness

Als we naar een smurf kijken in een kamer waar geen licht op de smurf wordt geschenen, dan zien we een zwarte smurf. Bekijken we de smurf met weinig licht, dan ziet hij er donkerblauw uit. Hoe meer licht er is, hoe lichter blauw de smurf lijkt te zijn.

Met de helderheid (de Brightness) van een kleur geven we in procenten aan hoeveel licht er op een kleur wordt geschenen. Is dat 0%, dan komt er geen licht op en zien we de kleur dus als zwart. Hij kan immers geen licht weerkaatsen. Het maakt onder die omstandigheid niet uit welke kleur (Hue) je gekozen hebt. Bij 0% Brightness zul je altijd zwart krijgen.

Bij een waarde voor Brightness van 100% krijg je de sterkste reflectie van de kleur terug. Nu zou je misschien verwachten dat dit voor iedere kleur wit is, maar dat is niet het geval. Kleur absorbeert namelijk licht en daardoor zal er alleen bij 100% wit de kleur wit worden gereflecteerd. Bij 100% Brightness krijg je daarom de lichtste variant van de kleur te zien. De smurf wordt daardoor dus niet wit, maar heel lichtblauw.

Omdat niet iedere kleur evenveel licht absorbeert en ons oog verschillende kleuren op een andere manier waarneemt, lijken groen of blauw met een Brightness van 100% lichtere kleuren te zijn dan rood met een Brightness van 100%.

Kleur beschrijven

Een kleur in Photoshop wordt dus beschreven als een bepaalde waarde voor de Hue, een waarde voor de Saturation en een waarde voor de Brightness. Iedere kleur heeft altijd een waarde voor alle drie van deze zaken. De waarde 0 wordt namelijk ook als waarde beschouwd.

De kleur die je kiest kun je ook beschrijven als een combinatie van een zekere hoeveelheid rood, groen en blauw licht. Hiervoor gebruik je de RGB-waarde. Zo zijn er nog meer “kleurbeschrijvers”. Denk aan bijvoorbeeld LAB of CMYK. Al deze methoden hebben hun eigen voor- en nadelen maar zijn in principe slechts verschillende manieren om kleuren mee te kunnen beschrijven.

Kiezen van kleuren

Wanneer je in Photoshop met je muis klikt op het vierkantje waarin de gekozen kleur voor de brush staat, verschijnt het Color Picker venster. Nu we weten hoe een kleur wordt bepaald, is dit scherm niet meer zo moeilijk te begrijpen. Achter H, S en B worden de waarden van de gekozen kleur voor Hue, Saturation en Brightness weergegeven.

Deze waarden kunnen vanzelfsprekend als getallen worden opgegeven. Maar je kunt de kleur ook “op het zicht” instellen. Standaard staat hiervoor de optie voor H(ue) ingeschakeld (zie afb 1). De schuifbalk toont dan de kleuren van rood naar rood en het is de bedoeling dat je met deze schuifregelaar eerst de Hue (het aantal graden) kiest. Het grote vierkante vlak daarnaast biedt je de mogelijkheid om daarna intuïtief de Saturation en Brightness voor de kleur in te stellen. De verticale positie in dit vierkant bepaalt de Brightness, de horizontale positie de Saturation.

Activeer je met de muis de S(aturation), dan verandert de schuifbalk zo dat je daarmee eerst de kleurverzadiging in kunt stellen (zie afb 2). Het vierkant wordt nu gebruikt om de overige twee instellingen (Hue en Brightness) in te stellen.

Het zal je niet verbazen dat je, door op B: te klikken, de Brightness met de schuifregelaar in kunt stellen (zie afb 3) en met behulp van het vierkant daarna de waarden voor de Hue en Saturation kunt bepalen. Overigens kun je op deze manier ook kiezen om RGB-waarden of LAB-waarden op te geven.

Voor gestandaardiseerde kleuren kan gekozen worden door op “Color Libraries” te drukken (zie afb 4) en als het gaat om kleuren die je hoogstwaarschijnlijk zonder problemen voor websites kunt gebruiken omdat iedere monitor dat wel aan zal kunnen, kun je “Only Web Colors” aanvinken.

Afb 1: Uitgaande van de Hue instelling in de Color Picker
Afb 2: Wanneer gekozen wordt voor Saturation
Afb 3: Als voor Brightness is gekozen
Afb 4: Je kunt kiezen voor gestandaardiseerde kleuren