Duotone Foto's

Door een foto om te zetten naar een duotone, tritone of soortgelijk type afbeelding, kan redelijk eenvoudig de sfeer en stijl van het werk kantelen. We kunnen hiermee zelfs gekleurd licht suggereren. Hoe je dit kunt doen lees je in dit artikel.

Wat is een duotone foto?

Een duotone foto is een foto waarin twee kleuren worden gebruikt. Een kleur heeft daarbij als taak om de highlights en midtones te kleuren, de andere kleur wordt gebruikt voor de lowlights in de foto. Traditioneel zie je in duotone afbeeldingen veel zwart voor lowlights in gebruik met een lichtere steunkleur zoals helder rood of lichtblauw om de lichtere delen weer te geven. Maar dat is vanzelfsprekend helemaal niet nodig. Je kunt hier alle kleuren voor gebruiken die je maar wilt.

Tritone en verder

Worden niet twee kleuren gebruikt maar drie, dan wordt dit een tritone afbeelding genoemd en zo kun je natuurlijk doorgaan totdat je in de duizenden kleuren terecht bent gekomen. Het is echter wel zo dat bij dit type afbeelding de kleuren niet met elkaar worden gemengd. Wat wel “mag”, is dat je de kleuren als stippen heel dicht bij elkaar kunt plaatsen wat een afwijkend kleureffect kan opleveren. Maar je kunt de originele kleuren dus altijd terug blijven vinden wanneer je met een vergrootglas de afbeelding zou bekijken, hoe klein deze stippen dan ook zijn gemaakt.

Zelf een duotone en tritone afbeelding maken

We gaan zelf een tritone afbeelding maken omdat je daarmee meteen kunt zien hoe je met meerdere kleuren aan de slag kunt gaan. Hiervoor hebben we een foto gemaakt die we op deze manier hopen te kunnen verbeteren.

Door de foto te nemen (zie afb 1) en daar alle kleuren uit te halen (druk daarvoor op Ctrl+U) beginnen we met alleen zwart (zie afb 2). Dit is ideaal als kleur voor de lowlights. Alle kleuren komen immers goed uit in combinatie met zwart.

We voegen nu boven deze layer een zogenaamde Gradient Map Adjustment Layer toe. In het venster dat we daarvan kunnen oproepen (zie afb 3) klikken we met de muis op het gekleurde vierkante knopje en kiezen we voor een heldere kleur rood. Hierdoor ontstaat afb 4 en heb je een eenvoudige duotone afbeelding gemaakt. We gebruiken nu immers twee kleuren: zwart en rood. 

Om een tritone afbeelding te maken plaatsen we nog een Gradient Map Adjustment Layer boven de afbeelding. Dit keer zorgen we voor een heldere kleur blauw.

We schakelen de blauwe Adjustment Layer nog even uit en vullen het masker van de rode Adjustment Layer met een gradient van zwart naar wit zodat slechts een deel van de foto met rood wordt gevuld (zie afb 5).

Schakel nu de blauwe Adjustment layer in. Je kunt nu twee methoden gebruiken voor het verkrijgen van een fraaie tritone afbeelding.

Bij de eerste methode sleep je de blauwe adjustment layer onder de rode. Eventueel wijzig je nog de kleuren van de adjustment layers of pas je het masker van de rode layer aan. De tritone afbeelding is nu klaar zoals te zien is in afb 6.

Bij de tweede methode houd je Alt ingedrukt en sleep je het masker van de rode naar de blauwe adjustment layer. Wanneer gevraagd wordt naar “Replace Layer Mask?” zeg je “Yes” omdat je het goed vindt dat het huidige lege masker van de blauwe layer wordt vervangen door het masker van de rode die je erop hebt gesleept.

De maskers van beide Adjustment Layers zorgen er nu voor dat hetzelfde deel van de foto wordt gekleurd. Dat willen we niet en daarom drukken we op Ctrl+i nadat we het masker van de blauwe Adjustment Layer hebben geselecteerd. Hierdoor wordt dit ‘inverse’ gemaakt en zal dit masker precies tegengesteld aan het masker van de rode layer zijn werk doen.

Door op het schakeltje tussen de Gradient Map en het masker te klikken, kunnen beide Gradient Map en masker onafhankelijk van elkaar worden verplaatst. Druk op dit schakeltje zodat dit verdwijnt en verplaats nu het masker naar believen meer naar rechts of naar links. Hierdoor hebben we afb 7 gekregen.

Vanzelfsprekend kun je op deze manier nog meer kleuren toevoegen, maar besef dat meer vaak niet beter hoeft te zijn.

Precisiewerk

Wanneer het resultaat geen eenvoudige duo- of triotone afbeelding moet worden, maar je wilt suggereren dat de kleuren echt licht voorstellen, moet je zorgvuldiger te werk gaan. We spreken dan overigens liever over een dual light afbeelding dan over een tritone afbeelding. We benoemen dan dus het aantal kleuren licht, niet meer het totaal aantal kleuren van de afbeelding. 

Wanneer je een dual light afbeelding wilt maken, onderzoek je waar het licht in werkelijkheid precies vandaan kwam. In onze foto is dat van links en van rechts. We plaatsen nu op dezelfde wijze als bij een tritone afbeelding een rode Gradient Map Adjustment Layer boven de afbeelding, maar vullen het masker daarvan geheel met zwart. Met een witte zachte kwast kleuren we nu op het zwarte masker die delen op de foto wit in waarbij het licht van rechts komt. Hetzelfde doen we met een blauwe Gradient Map layer, maar dan kleuren we die delen met wit in waarbij het licht van links komt (zie afb 8).

Verdere aanpassingen

Natuurlijk is het mogelijk om de kleuren verder aan te passen door bijvoorbeeld een Levels Adjustment Layer of een Curves Adjustment Layer boven de Gradient Map Adjustment Layer toe te voegen. Vergeet dan niet om deze Levels of Curves Adjustment Layer aan de Gradient Map Adjustment Layer te 'clippen' zodat deze layer alleen invloed uitoefent op een specifieke kleur. 

Vaak komt het voor dat de achtergrond van de originele afbeelding niet echt zwart is, maar zeer donker grijs. Door te werken met een Gradient Map Adjustment Layer die loopt van zwart naar de heldere gekozen kleur, kan het daarom voorkomen dat niet alleen de lichtere onderdelen in een afbeelding worden gekleurd, maar ook delen van de achtergrond. Wat je kunt proberen om dat tegen te gaan is door in de Layer Style van de Gradient Map Adjustment Layer te kiezen voor Blending Options en de schuifregelaar onder Underlaying Layer iets meer naar rechts te verschuiven. 

 

Afb 1: De originele foto
Afb 2: De foto ontdaan van alle kleuren
Afb 3: Wijzig via de gekleurde knop de kleur
Afb 4: Een duotone foto is snel gemaakt
Afb 5: Met een masker bepaal je waar het effect optreedt
Afb 6: Gemaakt met een basis van een blauwe kleur
Afb 7: Gemaakt met een 'inverse mask'
Afb 8: Met deze methode suggereer je gekleurd licht afkomstig vanuit een bepaalde richting