Photoshop Levels Gebruiken

Naast Curves Adjustment Layers worden Levels Adjustment Layers heel vaak voor fotobewerkingen gebruikt. Daar zijn heel goede redenen voor!

Wat doe je met Levels?

Met een Levels Adjustment Layer kun je een foto zo aanpassen dat daardoor de helderheid en het contrast van de foto verandert. Ook zorg je er hiermee voor dat je meer invloed krijgt op het bereik van de foto. Het bereik van de foto is het verschil tussen de stappen dat zich bevindt tussen dat wat geheel zwart, en dat wat geheel wit is. Hoe groter die stappen, hoe meer je het verschil (de nuances) tussen deze stappen zult kunnen zien.

Hoe doe je dat?

Om dit te doen zul je met een Levels Adjustment Layer moeten aangeven wat zwart, wat wit en wat de midtone van de foto is. Zwart is dat wat de RGB waarde 0,0,0 zou moeten hebben, wit wat de RGB waarde 255,255,255 heeft. Maar wat is nu precies die midtone?

Als een foto zwart-wit is, kent het zwart, wit en grijstinten. De midtone is het grijs dat zich precies tussen het zwart en het wit in bevindt. Het zit er precies in het midden tussen, vandaar de term ‘midtone’. Als je zwart op 0 stelt en wit op 255, dan is dit grijs dus 128.

Een foto is echter niet altijd zwart-wit. Maar een kleurenfoto kent ook een midtone. Het zijn alle pixels (dus ongeacht de kleur) die over een bepaalde helderheid beschikken. Een helderheid die zich dus precies tussen het zwart en het wit in bevindt.

Het verloop

Er wordt wel eens gesuggereerd dat er een lineair verloop bestaat van de helderheid in een afbeelding van zwart naar wit. In dat geval zal ieder stapje van zwart naar wit eenzelfde verhoging van de helderheid betekenen totdat we bij 255,255,255 zijn uitgekomen.

Het is wat gemakkelijker praten wanneer we niet de gehele RGB code hiervoor gebruiken maar de helderheid van een pixel uitdrukken als een gemiddelde van de RGB waarden en, voor het gemak, ook maar even uitgaan dat alle kleuren steeds dezelfde waarde hebben. We erkennen dan dus niet 200,10,100 als kleur, maar alleen 10,10,10 en bijvoorbeeld 200,200,200 en die geven we weer als 10 en 200. Net zoals we dat dus hierboven deden toen we spraken over zwart (0), wit (255) en het gemiddelde grijs (128).

De helderheid van een pixel zou je hiermee dan kunnen uitdrukken in een getal tussen de 0 en 255 waarbij de helderheid tussen de punten 10 en 20 precies zoveel zou toenemen als die tussen 230 en 240. Er zitten immers in beide gevallen 10 punten tussen.

Toch werkt dat in praktijk niet zo. We weten bijvoorbeeld dat mensen tussen verschillende kleuren, in bepaalde helderheden, meer of minder nuances (en dus minder verloop) kunnen herkennen. En als de waarde van iets wat in werkelijkheid 128 zou moeten zijn op de foto als 100 wordt weergegeven, dan zal het verloop tussen 0 en 128 anders verlopen dan wanneer iets van 128 ook daadwerkelijk als 128 zou zijn weergegeven. Het verloop in helderheid tussen de punten zou immers meer kloppen.

Door de midtone op te geven, kan Photoshop het verloop van helderheid tussen alle punten vaststellen. Vandaar dat je, naast zwart en wit, tevens de midtone op zult moeten geven.

Hoe werkt het?

In feite is het principe eenvoudig: geef aan welke pixels zwart zijn, welke wit en welke de gemiddelde helderheid hebben. Dan doet Photoshop wel de rest. Maar dat blijkt zo eenvoudig nog niet te zijn.

Met een Levels Adjustment Layer kun je de helderheid van een foto wijzigen doordat je de gevonden waarden (die te zien zijn in het histogram van de foto) gaat aanpassen. Laten we even kijken naar afb 1. In de grafiek van de Levels Adjustment layer zie je het histogram van de foto terug als een lichtgrijze grafiek. Deze grafiek laat zien hoe de verdeling van pixels met een bepaalde helderheid in de foto voorkomen. In dit artikel gaan we daar dieper op in. We zien in deze grafiek dat er aanzienlijk meer lichtere pixels in de foto voorkomen dan donkere.

Onder de grafiek bevinden zich drie knoppen die verschoven kunnen worden. Door de meest links gelegen knop wat naar rechts te verschuiven, zullen de pixels donkerder worden. Logisch, want we geven nu aan dat alle gevonden pixels tot de zwarte knop als zwart moeten worden weergegeven en dat vanaf die plek de pixel pas meer helderheid kunnen gaan krijgen. Met deze knop wordt immers aangegeven waar zwart zich bevindt en zwarter dan zwart (lager dan 0) kan nu eenmaal niet.

Brengen we de meest rechts gelegen knop naar links, dan verplaatsen we het punt wat als wit (255) wordt beschouwd. De pixels in de foto zullen hierdoor lichter worden omdat het meest heldere punt dichterbij is gekomen en alle pixels vanaf dit punt zullen geheel wit worden weergegeven.

De in het midden gelegen knop bepaalt de plek waar zich de midtone bevindt. Verplaats je die meer naar de ‘zwarte knop’, dan wordt het midden tussen zwart en wit eerder bereikt en zullen daardoor steeds meer pixels lichter worden omdat het lichte gebied relatief groter is. Verplaats je deze midtone knop daarentegen meer naar de ‘witte knop’, dan zal het langer duren voordat de pixels helderder worden (zie afb 2). De positie van de midtone knop bepaalt dus de curve waarmee het verloop van de helderheid zal plaatsvinden.

Doordat de zwarte en witte knoppen dichter naar elkaar zijn toegebracht, wordt het gebied waar binnen de helderheid van zwart naar wit verloopt kleiner. De afstand tussen de 255 punten wordt hiermee kleiner en daardoor is het bereik afgenomen. In praktijk betekent dit dat de foto minder nuances zal bevatten en dus ‘harder’ wordt, hetgeen in foto 2 goed te zien is.

RGB maar ook afzonderlijke kleuren

Voor dit voorbeeld hebben wij gekozen voor een aanpassing van RGB. Dit wil zeggen dat de waarden van alle drie de getallen waaruit de RGB waarde bestaat voor een pixel worden aangepast. Er kan echter ook gekozen worden om dit alleen te doen voor een bepaalde kleur.

Omdat de uiteindelijke kleur wordt bepaald door de combinatie (het ‘mengen’) van rood, groen en blauw, zal het aanpassen van een van deze kleuren leiden tot een verkleuring van de gehele foto. In afb 3 is te zien hoe het aanpassen van alleen het blauwe component daarom heeft geleid tot een andere tint van de gehele foto.

Natuurlijk kun je meerdere Levels Adjustment Layers gebruiken en daarmee kun je dus ook meerdere componenten uit het RGB spectrum aanpassen.

Foto’s verbeteren

Om foto’s natuurgetrouwer te maken is het belangrijk je af te vragen wat in werkelijkheid zwart en wit was en of dit wel terugkomt op de gewenste wijze in het histogram. Kijken we in afb 4 naar het histogram, dan zien we dat de grafiek aan de linkerkant niet begint bij de zwarte knop, maar rechts daarvan. De foto gebruikt dus niet het gehele bereik waardoor er geen echt zwart in voor kan komen.

We verschuiven de ‘zwarte knop’ naar de rand van de grafiek en automatisch wordt de midtone knop mee verplaatst. Hierdoor wijzigt het bereik van de foto. Zwart wordt ‘later’ in de grafiek bereikt, en dus gaat zwart nu wel in de foto voorkomen omdat zich daar pixels bevinden volgens het histogram. Het ongebruikte bereik is hiermee uitgesloten en daardoor verdwijnt de bleekheid van de foto en neemt de afbeelding in levendigheid toe. In afb 5 kun je goed zien welk effect dit heeft gehad.

Het aanpassen van het bereik maakt het bereik altijd kleiner en dat levert een verlies in nuance op wanneer zich buiten dat bereik nog pixels bevinden. Dit moet je daarom alleen doen wanneer de basis van de grafiek in het histogram niet in een of beide hoekpunten terecht is gekomen. Je wilt dat de zwarte knop zich geheel links van de pixels bevindt bevindt bij 0 voor de eerste pixels en de witte knop bij 255 geheel rechts bij de laatste pixels. Foto’s die niet het hele bereik vullen, zien er vaak wat mistig uit (het ontbreekt aan zwart) en verliezen daardoor aan kracht. Dat kun je bewust willen (denk aan bijvoorbeeld high-key foto’s) maar meestal is dit een onwenselijke situatie en is een aanpassing zoals hierboven beschreven met een Levels Adjustment Layer daarom een goede zet.  

Geen automatische piloot

Nu is het geen goede gewoonte om de zwarte en witte knop altijd maar naar de randen van het histogram te schuiven. Een high-key foto hoort nu eenmaal weinig zwarte pixels te bevatten en een low-key foto weinig heldere. Zoals bij alle nabewerkingen moeten de effecten daarvan te passen bij de boodschap die je met de foto over wilt brengen. Een boudoir foto behoeft veel nuances waar nauwelijks echt zwart of wit in voor zal komen. De schuifregelaars naar de randen van het histogram verplaatsen zou de foto daarom eerder kwaad dan goed kunnen doen!

Handige hulpjes

De Levels Adjustment Layer kent een aantal extra knoppen die verdraaid handig kunnen zijn. Aan de linkerzijde bevinden zich in het venster van deze tool bijvoorbeeld drie pipetjes. Met het eerste pipet kun je in de afbeelding een plekje aanwijzen die zwart zou moeten zijn. Met de tweede wordt de midtone aangegeven en met de derde iets wat wit is.

In afb 6 hebben we met deze knoppen het zwart van het prikbord aangewezen, het wit van het blinkende verchroomde kledingrek en als midtone de huid van het meisje genomen. Drie clickjes en klaar was Kees!

En de Curves Adjustment Layer dan?

Net als met de Levels Adjustment Layer kan ook met de Curves Adjustment Layer het histogram van een afbeelding worden aangepast. Dat kan overigens ook met bijvoorbeeld de Camera Raw filter en nog een aantal andere onderdelen van Photoshop.

Iedere methode heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Het verschil tussen een Levels Adjustment Layer en een Curves Adjustment Layer is voornamelijk dat je met deze laatste meerdere punten kunt opgeven in het histogram waarvan de waarden gewijzigd moeten worden. Hierdoor ontstaat een curve die gebruikt wordt om de gevonden helderheidswaarden van de afzonderlijke pixels aan te passen naar nieuwe waarden.

Iets dergelijks doet een Levels Adjustment Layer ook, maar deze gebruikt slechts een punt (de midtone) om het verloop mee te kunnen berekenen en dat verloop vindt lineair plaats, niet via een curve. Een Levels Adjustment Layer is hierdoor eenvoudiger in gebruik, maar biedt daardoor ook wel wat minder mogelijkheden. In veel gevallen zal een Levels Adjustment Layer echter prima volstaan. Het is niet voor niets voor professionele beeldbewerkers een van de meest gebruikte functies binnen Photoshop.

Afb 1: In de grafiek zien we de histogram van de foto terug
Afb 2: De zwart, wit en midtone knoppen zijn verplaatst
Afb 3: Je kunt ook alleen een kleurcomponent wijzigen
Afb 4: Het histogram laat zien dat zwart niet juist wordt weergegeven
Afb 5: Door de 'zwarte knop' te verplaatsen, wordt de afbeelding beter
Afb 6: Met handige hulpjes kan Levels snel worden ingesteld