Histogram

Verreweg de meeste digitale camera’s kennen een optie om de gemaakte foto in een histogram uit te drukken. Dit histogram kan bijzonder behulpzaam zijn bij het maken van goede foto’s.

Histogram bekijken

Als je in de playback mode de gemaakte foto’s achter op de camera bekijkt, kun je vaak met behulp van een knop het histogram op het LCD schermpje van je camera tevoorschijn toveren. Dit histogram laat je zien hoe de verdeling van licht en donker per kleur op de foto verwerkt is.

Op de X-as van het histogram wordt het licht van (links) donker naar (rechts) helder vertoond. In het midden van de X-as, dus precies tussen het donkerste (meest linkse) en het helderste (meest rechtse) punt in, bevindt zich het neutrale punt. Dit is de 18% grijswaarde welke door de lichtmeter van de camera wordt gebruikt om de juiste waarden voor de meest optimale belichting in te kunnen stellen.

Op de Y-as zie je de hoeveelheid pixels in de foto die de waarde aangegeven op de X-as hebben.

Een grafiek in het midden

Van een goed belichte normale foto zal het histogram dus niet aan de zijkanten, maar vooral rond het midden de grafiek vertonen. De grafiekpunten lopen aan de linker- en de rechterkant af naar nul. Uiterst links en uiterst rechts zullen de waarden daarom steeds op of zowat op 0 staan. Bevindt de grafiek zich overwegend links in het histogram, dan is de foto waarschijnlijk onderbelicht. Bevindt hij zich overwegend rechts, dan is de foto vast overbelicht. Tenminste, als het hier een 'normale' foto's betreft. 

Uitersten hoeven niet verkeerd te zijn

Begrijp ons goed, een foto waarvan de grafiek zich links of heel rechts bevindt, hoeft niet mislukt, onder-, of overbelicht te zijn! Het histogram laat alleen maar zien dat er veel donkere of lichte pixels zijn. Maar dat kan natuurlijk ook juist de bedoeling zijn geweest. Denk maar eens aan een light painting foto of aan een low key photo.

Clipping in de uitersten

Het is een goed streven om af en toe te kijken of de pieken (dus de hoogste Y-waarden) van de foto zich wel binnen de uitersten begeven. En het is tevens vaak belangrijk om je er van te vergewissen dat de grafiek niet teveel de randen raakt. Doet hij dat wel, dan is het aannemelijk dat je data verloren hebt (dan zal waarschijnlijk clipping hebben opgetreden). Maar ook hiervoor geldt: misschien wilde je het juist expres wel zo!

Door de ISO, sluitertijd en/of het diafragma aan te passen, beweeg je de grafiek meer naar rechts of links.