Foto's combineren

Vaak wanneer je twee afbeeldingen met elkaar wilt combineren, blijf je dat zien. Hoe goed je ze ook uitgeknipt hebt. Met deze vier stappen kun je dat probleem gemakkelijk oplossen.

Afbeeldingen combineren

Wanneer je twee afbeeldingen met elkaar wilt combineren, moeten die afbeeldingen wel bij elkaar passen. Maar waar bestaat dat ‘passen’ nu eigenlijk uit? In feite zijn hier vier aspecten bij betrokken:

  • De verhouding van objecten
  • De lichtsterkte
  • De kleurverzadiging
  • De tint van de kleuren

Door deze vier zaken van beide afbeeldingen beter op elkaar af te stemmen, kun je er voor zorgen dat ze goed bij elkaar zullen gaan passen.

Dit voorbeeld

Ik maakte enkele jaren geleden in Italië op een avond een foto zoals die te zien is in afb 1. Een ‘nachtfoto’, gemaakt vanuit de hand waardoor ik wel even stil moest blijven staan om bewegingsstrepen te voorkomen.

De foto van afb 2 is op een heel andere tijdstip van de dag en op een heel andere locatie gemaakt. Beide foto’s hebben daarom zo weinig met elkaar overeen dat het combineren van beide foto’s een zowat onmogelijke opgave lijkt te zijn. Maar we zullen zien dat niets minder waar is!

We gaan proberen de rechterkant van afb 1, die voorzien is van een saaie voorgevel van een redelijk nieuw huis huis, te vervangen door de eeuwenoude gevel van het huis wat te zien op afb 2. Daarvoor leggen we afb 2 als layer op afb 1 en gaan we ermee aan de slag.

De verhouding

Als eerste moeten we er voor zorgen dat de verhoudingen van beide foto’s met elkaar kloppen. Nu hoeft de grootte van een object niet dat te zijn wat het in werkelijkheid zou zijn. Immers, fotografie hoeft niet altijd een verslaglegging te zijn van wat er is. Je kunt daarom een kinderauto levensgroot maken of een mens tot een kabouter. Dat iets ‘klopt’ betekent niet dat het zo was, maar dat we het geloofwaardig vinden.

We maken afb 2 wat meer transparant zodat we goed kunnen zien wat we doen (Opacity van de layer staat hiervoor tijdelijk op 20%), vergroten de afbeelding, verdraaien hem wat en leggen hem op zijn plaats.

Daarna zetten we de opacity weer op 100%, brengen we een mask op de layer van afb 2 aan en verwijderen we daarmee alles wat we niet nodig hebben door de mask op die plaats met zwart in te kleuren. We hebben nu afb 3 gekregen.

We proberen je met dit voorbeeldje meteen te laten zien dat je soms kunt trekken aan de waarheid zonder dat het opvalt. Vergelijk je de grootte van de deur in afb 2 met die van de tegenoverstaande deur in afb 1, dan zie je dat de verhouding helemaal niet klopt. Afb 2 wordt veel kleiner vertoond dan afb 1. Toch merken we daar niet zoveel van. Want misschien is de deur in het huis echt wel zo klein als dat hij getoond wordt. Als het geloofwaardig is, is het goed.

We zullen later zien dat, wanneer de andere aspecten gelijk zijn getrokken, het eindresultaat heel realistisch zal zijn, ondanks dat de werkelijke verhouding niet klopt. De gehele afbeelding zal straks zo realistisch zijn dat de kijker zich niet zal bedenken dat de deur niet zo klein zou kunnen zijn.

De lichtsterkte

Het behoeft weinig discussie: afb 2 is natuurlijk veel lichter dan afb 1 en daar moeten we dus iets aan gaan doen. We plaatsen daarom boven afb 2 een Hue/Saturation Adjustment Layer. Met de clip functie (pijlpuntje onder aan het venster voor de Hue/Saturation instellingen) zorgen we er voor dat wijzigingen van de instellingen van deze Adjustment Layer alleen effect hebben op afb 2.

Daarboven plaatsen we nog een Adjustment Layer. Deze wordt niet gekoppeld aan afb 2 of afb 1 en heeft daarom effect op beide layers tegelijkertijd. Het gaat hier om een Black & White Adjustment Layer.

We krijgen hierdoor afb 4 te zien. Doordat de kleuren verwijderd zijn, kunnen wij met het blote oog veel beter het verschil in lichtsterkte tussen de verschillende afbeeldingen zien. Verschuif nu de Lightness schuifbalk in de Hue/Saturation Adjustment Layer in die mate dat de lichtsterkte van beide afbeeldingen gelijk wordt. Daarna kan de Black & White Adjustment Layer weer worden uitgeschakeld. Dit was immers slechts een hulpje om de lichtsterkte goed in te kunnen stellen.

De kleurverzadiging

De saturatie (of kleurverzadiging) is een ander aspect dat het verschil tussen afbeeldingen kan laten ontstaan. Om deze gelijk te trekken is het handig om als bovenste layer even een Color Fill Adjustment Layer te plaatsen. Ook dit is slechts een hulpje en achteraf kan deze weg. Deze Adjustment Layer maak je van een willekeurige kleur, bijvoorbeeld lichtblauw en als Blend Mode kies je voor deze layer ‘Hue’. Soms is het handig om een kleur te kiezen die al veel in afb 1 voorkomt, dan heb je in praktijk een iets handig werkende referentie.

Op dezelfde wijze als voor de lichtsterkte kun je de kleurverzadiging van beide afbeeldingen gelijk trekken. Daartoe verschuif je de schuifbalk achter Saturation in de Hue/Saturation Adjustment Layer. Je gaat net zo lang door totdat beide afbeeldingen dezelfde kleurintensiteit hebben gekregen van de kleur die je gekozen hebt in de Color Fill Adjustment Layer. Wanneer je hiermee klaar bent, kun je ook deze layer uitschakelen.

De kleuren aanpassen

Tijdens deze laatste stap van het proces verschuif je de schuifbalk achter Hue in de Hue/Saturation Adjustment Layer totdat de kleuren van afb 2 overeenkomen met die van afb 1. Is dat gelukt, dan ben je klaar en zul je zien dat afb 1 en afb 2 prima met elkaar gecombineerd zijn. Zie ook afb 5.

Volg de stappen

Om tot het beste resultaat te komen, moet je de stappen zoals in dit artikel beschreven stuk voor stuk zorgvuldig uitvoeren in de volgorde zoals ze beschreven zijn. Ga niet door naar een volgende stap wanneer de voorafgaande stap nog niet geheel is uitgevoerd.

Zoals je hebt gezien gebruiken we een afbeelding (hier afb 1) als uitgangspunt. Deze veranderen we niet. Alle veranderingen worden losgelaten op de ‘aanvullende’ afbeelding (hier afb 2).

Wil je nog meer afbeeldingen combineren, dan kan dat natuurlijk ook. Voeg dan eerst twee afbeeldingen samen zoals hierboven beschreven. Beschouw het eindresultaat hiervan als afb 1 en verander deze niet meer wanneer je met een volgende afbeelding aan de slag gaat.

Aanvullende tips

Om dit artikel kort te houden, hebben wij alleen met de Hue/Saturation Adjustment Layer gewerkt voor de aanpassingen. Je kunt vanzelfsprekend ook werken met separate adjustment layers, zoals die voor Levels en Exposure. Je krijgt dan meer mogelijkheden tot funetuning. Ook kun je met masking op deze adjustment layers bepaalde delen van een afbeelding wel of niet voorzien van bepaalde effecten. Hierdoor is het mogelijk een bepaalde delen lichter en donkerder te maken zodat het nog beter past bij de andere afbeelding.

Afb 1: Foto gemaakt in Italie
Afb 2: Deze foto heeft weinig overeenkomstigheden
Afb 3: Een zekere vrijheid met verhoudingen kan best
Afb 4: In Zwart-Wit is het verschil in lichtsterkte goed te zien
Afb 5: Doorloop je de stappen goed,, dan is het eindresultaat heel realistisch