Opdruk plaatsen

Een tekst of logo op een afbeelding plaatsen is misschien niet zo’n probleem, maar wat als deze tekst of het logo een realistisch onderdeel van de afbeelding moet gaan uitmaken? Met deze tutorial kun je dat voor elkaar krijgen!

Onderdeel zijn van

Om een onderdeel uit te maken van een scene, moet dit onderdeel voldoen aan de eigenschappen van die scene. De lichtval moet bijvoorbeeld hetzelfde zijn en de kleurverzadiging, maar ook moet het meegaan met bijvoorbeeld de ruwheid van het onderliggende materiaal.

Om tot een realistisch eindresultaat te komen, moet je dus wel iets doen. Maar deze inspanningen lonen wel omdat je achteraf nauwelijks kunt zien dat deze onderdelen er pas later aan zijn toegevoegd.

Het voorbeeld

We zullen je aan de hand van een voorbeeldje laten zien hoe dit gedaan kan worden. We hebben hiervoor een stilleven gefotografeerd waarin een oud boek is opgenomen dat over China gaat (zie afb 1).

Met de stamp tool hebben we de tekst op de voorkant van het boek verwijderd. Op de boekrug hebben we met content fill aware gewerkt om de tekst te verwijderen. We hebben nu een afbeelding (zie afb 2) gekregen om mee aan de slag te gaan!

Tekst plaatsen

We plaatsen in een tekst layer wat tekst in een kleur waarvan we de basis hebben overgenomen met de eye dropper uit de achterliggende foto.

 1. Druk met de rechtermuisknop op de tekst layer en kies voor “Convert to Smart Object”
 2. Kies menu Edit, Transform, Skew en zorg er voor dat het kader van de tekst gelijk loopt met het perspectief van het object op de achtergrond

Wij hebben voor dit voorbeeldje een tekst van Aristoteles genomen en deze op de achterkant van het boek geplaatst. Met Skew hebben we eerst de bovenkant van de tekst rechthoek gelijk laten lopen met de bovenkant van het boek, door daar de witte rechthoekjes naar toe te slepen. Toen hebben we het tekstblok naar beneden verschoven en hetzelfde aan de onderzijde van het tekstblok gedaan door de witte blokjes naar de onderkant van de kaft te slepen. Door daarna het tekstblok op de gewenste hoogte te plaatsen, kregen we de afbeelding zoals die te zien is in de inset in afb 3. Je ziet daar dat de tekst nog de volle breedte van de kaft beslaat. Door de tekstgrootte aan te passen (dubbelklik op het smart object, dan kun je de tekst aanpassen), en het tekstblok iets naar het midden van de kaft te verplaatsen, kwamen we uit bij de tekst zoals je die ziet in afb 3 op de achterkant van het boek.

Tekst onderdeel maken

Nu de tekst op de juiste plaats ligt en het perspectief is aangebracht, moeten we er voor gaan zorgen dat de tekst een meer realistisch onderdeel gaat uitmaken van de achtergrond.

In dit geval is dat relatief eenvoudig. De achterkant van het boek bevindt zich in een donkerder deel van de foto en de tekst is in verhouding klein. We hoeven daarom alleen de Opacity van het tekstblok op 65% te zetten en in afb 4 zie je dat dit meer dan genoeg is om het geheel geloofwaardig te maken.

Afbeelding plaatsen

Er zit in principe geen verschil tussen het plaatsen van een tekst of het plaatsen van een afbeelding wanneer je deze een onderdeel wilt laten uitmaken van een foto. We zullen daarom een afbeelding plaatsen om dit te kunnen laten zien. Maar we kiezen er een die zo groot en opvallend is, dat het niet meer voldoende is om alleen de Opacity te wijzigen om het geloofwaardig te maken.

We plaatsen hiervoor ons logo op de voorkant van het boek zoals je ziet in afb 5. In werkelijkheid zou een logo natuurlijk nooit zo groot worden geplaatst op een boek. Daar staat eerder in deze omvang een titel in de vorm van tekst op. Maar we wilden je laten zien dat het technisch allemaal kan. Of het getuigt van goede smaak, is van een heel andere orde…

We doen nu nagenoeg hetzelfde: met Skew zorgen we voor het juiste perspectief. We plaatsen een Hue/Saturation Adjustment Layer boven het logo, vinken Colorize aan en wijzigen de blauwe kleur van het logo naar de gewenste goudachtige kleur. Nu hebben we afb 6 gekregen.

Logo onderdeel maken

Nu het logo op de juiste plaats ligt moeten we er voor gaan zorgen dat ook dit een realistisch onderdeel gaat uitmaken van de achtergrond.

Distort (aanpassen aan de ondergrond)

 1. Zorg dat alleen de achtergrond zichtbaar is (schakel andere layers daarom even uit)
 2. Indien er te weinig contrast is, voeg je boven deze achtergrond layer een Levels Adjustment Layer toe en versleep je de blokjes meteen onder de grafiek zodat donkere delen donkerder worden en lichte delen lichter
 3. Layer, Flatten Image
 4. Sla het bestand op als displace.psd
 5. Ga met Ctrl+Z zo ver terug dat alle layers er weer zijn
 6. Schakel de Levels Adjustment Layer uit als je die gebruikt hebt om het contrast te verhogen
 7. Schakel de andere layers weer in
 8. Activeer de layer met de afbeelding (hier logo)
 9. Filter, Distort, Displace
  • Geef voor beide scales een lage waarde in, bijvoorbeeld 2 en druk op OK
 10. Selecteer als bestand ‘displace.psd’ en druk op Openen

TIP: Om het displace.psd bestand aan te kunnen maken is het soms gemakkelijker om de achtergrond even te kopiëren en hier een nieuwe afbeelding voor aan te maken.

TIP: Omdat sommige versies van Photoshop wat moeite lijken te hebben met de juiste verwerking van een gelayerd bestand voor de Distort, Displace functie, is het uitvoeren van stap 3 (Layer, Flatten Image) altijd verstandig om te doen. 

Vooral bij de randen van het logo zie je nu dat deze zijn aangepast aan het textiel dat op de kaft gebruikt is. Wanneer je dit teveel of te weinig vindt, Druk je op Ctrl+Z en start je opnieuw vanaf punt 8. Wijzig dan de waarden voor scales.

Nu de randen goed zijn aangepast aan de achtergrond, bevindt zich nog geen patroon (texture) van het textiel van de kaft op het logo. Daarvoor ondernemen we de volgende stappen:

Texture verwerken

 1. Selecteer de achtergrond afbeelding en maak daar een kopie van (Ctrl+J)
 2. Leg deze kopie als layer helemaal bovenop
 3. Zorg dat deze layer geen kleur meer heeft (Shift+Ctrl+u)
 4. Zet de Blend Mode op “Soft light”
 5. Klik met de rechtermuisknop op de tekst achter deze layer en kies “Create Clipping Mask”
 6. Mocht je het geheel te donker of te licht vinden, druk dan op Ctrl+L (Levels) en pas de waarden aan
 7. Wijzig de opacity van deze layer naar believen

Best aardig, maar wat je met opdrukken op dit soort boeken nog wel eens ziet, is dat de opdruk er als het ware iets op ligt of juist iets is ingeperst. Dat kunnen wij ook!

Omhoog of naar beneden brengen

 1. Selecteer de layer waar de afbeelding zich in bevindt
 2. Layer, Layer Style, Bevel & Emboss

Bepaal nu stijl en de hoogte (of diepte) van de opdruk. Bepaal ook de richting van waar het licht vandaan komt. Vergeet niet de kleur van het licht aan te passen als dat nodig is.

En hiermee hebben we afb 7 kunnen maken. Afb 8 is een toegift. Het enige dat we daar extra gedaan hebben, is dat we het logo ook op de rug van het boek hebben geplaatst. Let wel, veel van de eerder ondernomen handelingen konden we hiervoor kopiëren en daarmee hergebruiken. We hoefden bijvoorbeeld geen nieuw displace.psd bestand aan te maken, want dat hadden we al. Dit was dus zo gedaan!

Achtergrond Disort/Displace

De Disort/Displace functie levert je de techniek op om objecten om contouren af te buigen. We hebben dat hier gebruikt om de rand van het logo zich aan te laten passen aan het er onder liggende textiel. Als het oppervlak van waar je iets op wilt leggen plat en tweedimensionaal is, zoals een op een white board, dan is het plaatsen eenvoudig. Maar als het oppervlak oneffen is, zoals een hangend gordijn, dan kun je daar geen plat logo op plaatsen. Je zult de afbeelding dan moeten aanpassen (verbuigen) om goed te kunnen laten aansluiten bij de achtergrond. 

Wat je doet wanneer je een displace.psd bestand maakt, is dat je een soort roadmap voor deze taak maakt. De Displace filter gebruikt displace.psd dus als een soort plattegrond dat hem verteld hoe hij het logo moet afbuigen. Hij gebruikt hiervoor de grijstinten in het bestand. Afhankelijk van hoe precies het eindresultaat moet worden, zul je meer aandacht moeten schenken aan het maken van deze plattegrond. In het algemeen zouden we je deze stappen hiervoor graag aanbevelen:

 1. Verwijder alle kleur uit het bestand (Ctrl+Shift+u)
 2. Zorg voor hoog contrast door met Levels (Ctrl+L) de linker en rechter schuifregelaars onder de grafiek naar binnen te slepen zodat de tonen worden gecomprimeerd en minder grijstinten overblijven
 3. Vervaag (blur) de afbeelding met Filter, Blur, Gaussian Blur (vaak een waarde tussen 5 en 25, afhankelijk van de foto)

Toepassingen

In dit voorbeeld hebben we de Displace functie gebruikt om een logo op een kaft te kunnen plaatsen, maar op deze manier kun je ook tatoeages op lichamen plaatsen, patronen plaatsen of teksten op gezichten plaatsen

 

 

Afb1: Een stilleven met een oud boek over China
Afb 2: Voorbereid voor de aanpassingen
Afb 3: Met "Skew" het juiste perspectief bepalen
Afb 4: Met Opacity geloofwaardiger maken
Afb 5: Een afbeelding plaatsen kan ook
Afb 6: Met "Skew" en Hue/Saturation aanpassen
Afb 7: Disort/Displace en texture verwerken maken het geloofwaardig
Afb 8: Het logo op de boekrug plaatsen, is nu zo gedaan