Regenplassen

Voor kinderen is het een hele nieuwe ervaring: springen in een waterplas. De spiegelende wereld in de plas verbreekt en komt weer tot rust. In dit artikel lees je hoe je zelf regenplassen kunt maken in Photoshop.

Over de plas

Eerst moeten we de regenplas beter bestuderen. Want wat zien we eigenlijk wanneer we daar naar kijken? We zien een dun spiegelend oppervlak dat grillig op de grond ligt. De spiegeling bevat minder kleuren en is wat donkerder dan het gespiegelde object.

Willen we een regenplas maken, dan hoeven we dus alleen een dun grillig spiegelend oppervlak te maken dat wat minder kleuren bevat en wat donkerder is dan van datgene wat gespiegeld wordt. Klinkt niet als moeilijk en dat is het ook niet!

Door de Lightness (de helderheid) en de Saturation (kleurverzadiging) wat terug te brengen, zorgen we er immers al voor dat de spiegeling respectievelijk donkerder en minder gekleurd wordt. Maar hoe zorgen we er voor dat er een grillige dunne spiegeling ontstaat?

De spiegeling

We nemen een foto zoals afb 1. Deze foto heb ik gemaakt op een zwoele zomerse avond in Frankrijk. Geen regen te bespeuren. We willen dit straatje echter het aanzien geven alsof het net geregend heeft. De regenplassen moeten daarvoor op de straatstenen komen te liggen.

Het eerste wat we doen is de layer waarin afb 1 zich bevindt, te kopiëren en om te draaien. Dat gaat zo:

  1. Activeer de layer waarin afb 1 zich bevindt
  2. Druk op Ctrl+J
  3. Activeer de layer met de kopie
  4. Geef Edit > Transform > Flip Vertical

We maken de kopie deels transparant (Opacity 50%) en verplaatsen deze dan zo dat de plekken waar de straatstenen aan het einde van het straatje op elkaar vallen (zie afb 2). Laat de Opacity op 50% staan en schakel de kopie uit.

Maak op afb 1 een selectie van de straattegels door bijvoorbeeld de Polygon Lasso Tool te gebruiken (zie afb 3). Houd die selectie vast, schakel de kopie weer in, activeer deze en druk op de knop om daar een Mask voor aan te maken. Je hebt nu afb 4 gekregen. Een prachtige spiegeling!

De plassen maken

We gaan nu van deze spiegeling regenplassen maken. Daarvoor willen we straks een nieuwe mask loslaten op de spiegellayer. Maar omdat deze al een mask bevat, moeten we hier een trucje voor inzetten:

  1. Activeer de spiegellayer
  2. Druk op de “Create a new group” knop
  3. Sleep de spiegellayer in die groep

Omdat we nu een mask aan de groep kunnen koppelen, zal deze effect hebben op alles wat zich in de groep bevindt. Omdat daar zich onze spiegellayer in bevindt, zal die daar dan ook effect op hebben. Op deze manier kun je twee maskers op dezelfde laag loslaten.

  1. Activeer de groep
  2. Druk op de mask knop
  3. Geef Filter > Render > Clouds

Nu heb je afb 5 gekregen waarin je ziet dat de spiegeling niet overal meer plaatsvindt, maar in een grillig patroon voorkomt. Je kunt dit mask natuurlijk ook aanmaken door op een andere manier de vormen van de regenplassen daarop aan te brengen. Bijvoorbeeld door in een lege layer met zwart en wit Clouds aan te brengen en het wit daarvan met Select > Color Range met een Fuzziness van 80 te selecteren. Vaak komt het echter niet zo precies en zul je zien dat het toeval best leuke effecten op kan leveren zoals in onze afbeelding.

Vanzelfsprekend kun je het patroon handmatig nog aanpassen door een witte of zwarte brush te gebruiken op het mask van de groep.

Afwerking

Door een Hue/Saturation Adjustment Layer boven de spiegellayer te plaatsen en deze vast te clippen aan de spiegellayer, kun je de regenplassen verder aanpassen. In afb 6 zie je hoe met deze Adjustment Layer de Lightness en Saturation wat terug zijn gebracht en dat hierdoor een wat meer realistisch resultaat is verkregen.

Wel opletten

Bij welke bewerking dan ook, je moet altijd de logica van de foto volgen. Iedereen begrijpt dat als de zon links staat, de schaduwen rechts zouden moeten vallen en als de wind van rechts komt, de vlaggen ook de juiste kant op moeten wapperen. Het volgen van de logica van de foto geldt natuurlijk ook voor de bewerking van foto's met regenplassen.

Met foto’s die verhogingen bevatten zoals afb 7, moet je bijvoorbeeld goed opletten. In afb 7 zie je een vluchtheuvel. De vluchtheuvel bevindt zich boven het wegdek en het is daarom niet logisch dat een regenplas zich tegen de zijkant van een dergelijk object zou bevinden. We moeten de logica van de foto volgen en daarom zouden we daar geen spiegeling mogen zien. 

Afb 8 is dan ook een goed non-voorbeeld. Dit laat namelijk prima zien hoe je het niet moet doen. Bij de rode pijlen zie je dat de spiegeling tegen de zijkanten van objecten zichtbaar is. Dat zou in werkelijkheid natuurlijk niet kunnen en daardoor wordt de afbeelding ongeloofwaardig.

Kijken we daarentegen naar afb 9, dan zien we dat wel rekening met de logica van de foto is gehouden. De ‘verhogingen’ zijn op het mask van de spiegellayer met zwart ingekleurd zodat daar de spiegeling niet zichtbaar wordt.

 

 

Afb 1: De originele foto
Afb 2: Kopie omkeren, 50% transparant maken en verplaatsen
Afb 3: Selectie maken van de straattegels
Afb 4: Selectie als mask gebruiken voor de spiegeling
Afb 5: Met 'Clouds' een grillig patroon maken
Afb 6: Hue/Saturation Adjustment Layer voor de afwerking gebruiken
Afb 7: De originele foto
Afb 8: De bewerking volgt niet de logica van de foto
Afb 9: De bewerking volgt wel de logica van de afbeelding