Schaduwen via 3D

Met behulp van de 3D mogelijkheden van Photoshop is het relatief simpel fraaie schaduwen te laten ontstaan. In dit artikel lees je hoe je dat kunt doen.

Schaduwen

Een schaduw ontstaat als licht van een lichtbron wordt tegengehouden door een object. De hoek waar het licht vandaan komt en de plek waar het licht op valt spelen vanzelfsprekend een rol bij de vorming van de schaduw.

Wij hebben zo vaak schaduwen gezien dat we ons zonder veel moeite kunnen voorstellen hoe deze er onder bepaalde omstandigheden uit zouden moeten zien. Dit maakt het voor de Photoshopper, die een schaduw kunstmatig na wil maken, er niet altijd eenvoudiger op. Hij zal niet alleen het perspectief, maar ook de schaduwsterkte en de vervaging van een echte schaduw goed moeten nabootsen wil de schaduw geloofwaardig worden.

In ons artikel over schaduwen maken lees je hoe je zelf een schaduw kunt maken. Met deze methode maak je zelf de schaduw en positioneer je hem ook. Op die manier kun je dat vrij snel doen voor eenvoudige schaduwen, bijvoorbeeld van een vliegend object waarbij de schaduw op de grond of tegen een muur terecht komt.

In een ander door ons gepubliceerd artikel kun je lezen dat het niet perse nodig is om de schaduw helemaal zelf te maken. Met behulp van de Layer Style Drop Shadow kun je de daarmee gemaakte schaduw hergebruiken en er een ander perspectief aan geven. Dit perspectief moet je nog steeds aanbrengen maar je gaat dan wel uit van een al aanwezige schaduw. Ook dan moet je er overigens vaak nog wel wat trucs op loslaten om de schaduw geloofwaardig te maken onder deze andere hoek. Je wilt bijvoorbeeld dat de schaduw langzaam maar zeker uitloopt en vager wordt.

In het artikel dat je nu leest laten we ons door Photoshop nog een stapje verder helpen. We laten Photoshop het perspectief voor ons berekenen en de schaduw daar automatisch op aanpassen. Omdat alle methoden hun eigen voor- en nadelen kennen, is het goed ze alle drie te bestuderen zodat je, per situatie, de beste optie kunt kiezen.

Dit voorbeeld

We hebben in onze studio een silhouetfoto van een van onze modellen gemaakt. Ze heeft een boog in haar hand. Daarnaast hebben we een silhouet van een dode boom geplaatst. Deze onderwerpen zijn uitgeknipt en samen op een transparante layer gelegd die we vanaf nu de 'onderwerp layer' zullen noemen.

Door een combinatie van verschillende afbeeldingen met zand, met heuvels en met een lucht te gebruiken, hebben we een achtergrond gemaakt. Op die achtergrond hebben we een lichtere plek aangebracht wat de suggestie moet wekken dat hier het licht vandaan komt. Daar bovenop hebben we de onderwerp layer gelegd (zie afb 1). We willen nu een schaduw maken die richting de kijker loopt omdat die zal ontstaan wanneer een lichtbron zich zo achter deze scene zou bevinden.

Overzetten naar 3D

Om het ons gemakkelijk te maken, gebruiken we de Crop Tool (druk op C) om onze afbeelding net onder de voeten van het onderwerp af te snijden. Geen zorg, straks halen we het weggeknipte stuk weer terug, maar dit scheelt ons werk binnen de 3D omgeving van Photoshop.

We activeren de onderwerp layer en geven daarmee dan 3D > New Mesh from layer > Postcard. Mogelijk vraagt Photoshop of het goed is dat hij omschakelt naar een 3D interface. Sta dat dan toe.

Beschouw hetgeen nu zichtbaar geworden is alsof je met een camera naar het beeld kijkt. De rode lijn geeft de basis van de afbeelding aan, daarover kun je het beeld laten kantelen. De grijze lijn bepaalt de horizon.

Druk weer op C voor de Crop Tool en breng de afbeelding terug naar zijn oorspronkelijke formaat. Ben je daarmee klaar, activeer dan opnieuw de onderwerp layer en druk op de Move Tool (V). Je zult zien dat de rode lijn netjes onder het onderwerp is blijven staan en dat je de gehele afbeelding weer ziet. Had je niet met de Crop Tool gewerkt, dan had de rode lijn zich geheel onder de afbeelding bevonden.

Je kunt de camera van positie veranderen waardoor de grijze lijn daadwerkelijk op de horizon in de afbeelding komt te liggen. Bovenin het scherm bevinden zich vijf icons waarmee je de positie van de camera kunt veranderen. Gebruik hiervoor de eerste icon en sleep het raster over de blauwe streep om de horizonlijn juist te positioneren. Hierdoor zien wij afb 2 voor ons.

Met licht werken

Activeer nu het tabblad voor 3D (Window > 3D) en klik op het tweede icon onderin om te kunnen kiezen voor New Infinite Light. Op het scherm verschijnt hierdoor een bol met een hendel (zie afb 3).

De kleinere witte bol in het midden van deze figuur laat zien hoe de richting van het licht loopt. In afb 3 is dat dus van rechtsboven naar linksonder. Door de bol met de muis te draaien verander je de richting van het licht. Omdat het licht op ons afkomt, draaien we de bol dus zo dat het licht vanuit het midden van onze lichtbron naar ons toe komt. Dit werpt een schaduw van de boom en het meisje op de grond voor ons.

Je zult zien dat de schaduw netjes het perspectief volgt dat door het raster wordt bepaald. Daarnaast gedraagt de schaduw zich ook als een echte schaduw bij dit licht zoals je dat zou verwachten. Dichterbij het onderwerp is hij donkerder, hoe verder weg hij komt van het onderwerp, hoe 'dunner' de schaduw wordt. Ook wordt de schaduw verder van het onderwerp vandaan steeds vager. Dit effect kun je overigens versterken door de waarde voor softness in het tabblad achter shadow te verhogen.

Renderen en converteren

Wanneer je de softness verhoogd ziet de schaduw in Photoshop er korrelig uit. Dit komt omdat een 3D beeld gerenderd moet worden en renderen tijd kost. In Photoshop wordt dat opgelost door niet te renderen maar een korrelig beeld te tonen. Pas na rendering zie je dus pas hoe het er echt uit komt te zien en render je niet, dan blijf je dit korrelige beeld houden.

In de toolbar, waar eerder werd gekozen voor New Infinite Light, kun je voor het renderen op het derde icon drukken. Dit renderen kan een tijdje in beslag nemen en kan eventueel worden onderbroken door op Esc te drukken.

Door na het renderen op het tabblad Layers te klikken en met de rechtermuisknop boven de onderwerp layer te kiezen voor Rasterize 3D, wordt de 3D layer omgezet naar een normale 2D layer. In afb 4 zie je wat ons dit opgeleverd heeft.

Het resultaat

Het is misschien even wennen om met de 3D mogelijkheden van Photoshop te werken, maar je zult moeten toegeven dat het wel een enorme hulp kan bieden om fraaie schaduwen te maken!

 

 

Afb 1: Model en boom staan uitgeknipt op dezelfde layer
Afb 2: De horizonlijn juist gepositioneerd
Afb 3: "Infinite Light" ingeschakeld waarmee de lichtrichting kan worden ingesteld
Afb 4: Het gerendeerde beeld laat een realistische schaduw zien