Geen uitvoerbaar idee

Sommige fotografen zien het verwezenlijken van hun foto’s als een soort mission impossible. Ze hebben een leuk idee maar vinden het onmogelijk dit tot stand te brengen. Wij laten graag zien dat dit lang niet altijd het geval hoeft te zijn!

Het lukt niet

Dit artikel is gewijd aan het realiseren van ideeën. We denken dat er behoefte is aan dit artikel omdat we van onze cursisten wel eens horen dat ze best leuke ideeën denken te hebben, maar dat ze menen dat ze die om praktische redenen niet tot uitvoer kunnen brengen.

Geloof ons: er zijn altijd heel veel redenen om iets niet te doen.  Ik heb geen studio, niet de juiste kleding, geen model, niet het juiste objectief, niet voldoende flitsers, en ga zo maar door. Maar met zo’n instelling krijg je natuurlijk nooit iets voor elkaar.

Wie wel eens wat aan survival heeft gedaan weet dat het belangrijk is om vooral uit te gaan van wat je wel hebt en van wat je wel kunt doen. Dus draai het eens om. Wat heb je als fotograaf wel en wat zou je daarmee kunnen doen?

Dat iets niet zou kunnen, is vaak vooral een mind setting. En van die mind setting willen we je graag afhelpen!

Het is vast wel mogelijk

Wat menselijk is, maar best ook vaak een beperkende eigenschap blijkt te zijn, is de wijze waarop we uitdagingen dikwijls tegemoet treden. Al tijdens de ideefase laten we het hoofd hangen en verwerpen het idee omdat het “toch niet mogelijk is”.

Het zou beter zijn wanneer we vaker dit soort situaties beschouwen als vraagstukken waarvoor we alleen nog maar geen oplossing hebben bedacht. Want als iets niet mogelijk is, dan komt dat vaak omdat we gewoon nog niet voldoende hebben geprobeerd het toch voor elkaar te krijgen.

Maar hoe kun je iets voor elkaar krijgen waarvan je denkt dat het niet mogelijk is? Begin er mee om te bedenken dat het vast wel mogelijk is, maar dat je alleen nog niet hebt uitgevonden hoe dat dan moet. Zie het als een puzzel. Dus, ga er van uit dat het kan, alleen dat jij nog niet weet hoe het moet en ga op zoek naar de oplossing.

Ander perspectief

We vinden vaak geen oplossing omdat we vanuit slechts vanuit een bepaald perspectief naar een probleem kijken. We zien daardoor maar een mogelijke oplossing en als die route niet bewandeld kan worden denken we dat het niet kan. Logisch, want als je maar een invalshoek hebt, dan zul je ook maar een oplossing kunnen vinden en als die oplossing niet kan, dan denk je dat er geen oplossing mogelijk is.

Maar bekijk je een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven, dan zijn er ook meerdere potentiële oplossingen mogelijk. Out of the box thinking dus: stop niet met denken als een bepaalde weg niet lukt. Verlies het doel niet uit het oog en zoek gewoon naar andere wegen!

Een voorbeeld

Laten we dit eens illustreren aan de hand van een voorbeeldje. We noemden het verwezenlijken van sommige foto’s al een mission impossible. Maar het is juist dat in de mission impossible films het regelmatig voorkomt dat in ogenschijnlijk onmogelijke situaties de hoofdrolspeler Ethan Hunt iets bedenkt om het toch mogelijk te maken.

Kijk maar eens naar die beroemde scene in de film van 1996. Er moeten gegevens uit een computer worden gehaald maar deze computer staat zo goed beveiligd opgesteld dat het downloaden van de benodigde gegevens onmogelijk is.

Voor de hoofdrolspeler Ethan Hunt is echter niets onmogelijk. Daarom lukt het Ethan om toch aan de gegevens te komen. Hij laat zich door een luik aan kabels naar beneden takelen en komt daarmee net boven de grond te hangen. Hierdoor slaan de alarmsystemen niet aan.

Het idee

Misschien wel leuk om deze scene te gebruiken om ons te inspireren voor een “onmogelijke foto”. Laten we een foto maken van een persoon die vlak boven de grond zweeft, zoals dat gedaan wordt bij indoor skydiving. Ze hangt dus niet in kabels zoals Ethan en daarmee wordt het nog moeilijker. We hebben hiervan een schets gemaakt in afb 1.

Op de grond is een witte lichtplek te zien die daar op geworpen wordt door het licht dat afkomstig is uit de richting van het plafond. Waar licht is, is wat te zien, de rest is een stuk donkerder. Onder de zwevende persoon valt een schaduw van het lichaam in de lichtplek op de grond.

Je moet natuurlijk wel kunnen zien dat de persoon zweeft aan bijvoorbeeld de beweging van de haren. We kijken een beetje vanaf de zijkant naar die persoon om het allemaal goed te kunnen zien.

Mission Impossible

Een ware mission impossible toch? Nog moeilijker dan de scene uit de film mission impossible, maar nee hoor, niets is onmogelijk als je bereid bent om out of the box te denken!

Oke, toegegeven. Dit is natuurlijk niet te doen. We kunnen in onze studio niemand laten zweven en we zijn ook niet in staat om deze foto in een indoor skydiving centre te maken. Ook vinden we het niet een goed idee om ons model te vragen om maar even plat voorover te vallen vanaf een verhoging zodat we de foto kunnen maken.

Dit is daarom het moment waarop we geneigd zijn om het plan maar te vergeten. Het kan blijkbaar niet. Maar we gaan nu ons eigen advies opvolgen. En dat advies luidt: houd je vast aan het doel en wees bereid om op andere manieren naar hetzelfde probleem te kijken.

Waarom loopt het vast?

We vinden geen oplossing omdat we niet weten hoe we kunnen zweven. Zweven krijgen wij niet voor elkaar en daarom gaat het niet lukken. Maar doordat we ons probleem hebben teruggebracht op het zweven alleen, hoeven we dus alleen maar iets te verzinnen dat het zweefprobleem oplost. Lukt dat, dan is het mogelijk!

Laten we eens brainstormen over dat zweven. We kunnen iemand natuurlijk in touwen hangen en achteraf in Photoshop de touwen uit het beeld verwijderen. Ook kunnen we de suggestie wekken dat er gezweefd wordt.

Nu we hiermee mogelijke oplossingsstrategieën hebben bedacht, gaan we ons afvragen welke daarvan het meest realistisch is. We hebben wel eens vaker mensen voor shoots opgehangen in touwen. Dat bleek niet altijd een succes te zijn. Het kan namelijk behoorlijk pijn doen. Houd over dat we dus het beste kunnen kiezen voor de suggestie van zweven. Mooi, we weten nu welke kant we op moeten gaan denken.

Onderzoek

Ga er maar vanuit dat jij niet de eerste bent die het probleem tegenkomt waar je voor staat. En als er al mensen voor je waren die het probleem zijn tegen gekomen, dan kun je leren van de inspanningen die zij al verricht hebben om het probleem te tackelen. Ga daarom op zoek op het internet en kijk of je daar een oplossing kunt vinden. Maar vergeet ook niet het probleem voor te leggen aan het model waarmee je aan de slag gaat. Misschien heeft die wel een goed idee! Praten met anderen is sowieso een slimme zet. 

Kortom, duik niet meteen de studio in, maar doe eerst onderzoek naar de mogelijkheden. Kies daar de voor jou beste variant van uit of kies er een aantal en ga daarmee aan de slag. Wij gaan er in dit geval maar liefst drie proberen!

Met steun

We hebben eerder al eens iets met levitatiefoto’s gedaan. Dat zouden we ook kunnen gebruiken om het zweven de suggereren.

We kunnen het model hiervoor op iets laten liggen zodat ze van de grond af komt. Dat noemen we een steun. En zij zou op die steun een houding aan kunnen nemen die het geloofwaardig maakt dat ze zweeft. Na wat gezocht te hebben vonden we een stevig bijzettafeltje waarop ons model kon liggen, dus dat was snel opgelost. Maar hoe komen we aan een cirkel van licht? We plaatsen daarvoor boven het meisje een lamp en nemen een kartonnen doos. Daar knippen we een gat in zodat een gobo ontstaat. We belichten de scene op die manier van boven. In afb 2 hebben we dat schematisch weergegeven.

Nadat we de foto hebben gemaakt, maken we nog een foto van dezelfde scene maar op die foto halen we de steun en het meisje weg. Hierdoor krijgen we een foto van de omgeving waarin het meisje zich bevindt. In afb 3 zie je de twee foto's die we maakten voor deze oplossing.

Daarna leggen we beide foto’s op elkaar in Photoshop halen we met behulp van een masker de steun weg. Wat we nu over hebben is een zwevend meisje boven de grond! Afb 4 laat deze combinatie van foto's zien.

Profiel

Een leuke oplossing, maar we willen niet te snel genoegen nemen met het resultaat en dus verzinnen we nog iets anders.

Wanneer we afb 1 een slag van 90 graden draaien tegen de klok in, dan zien we iets leuks ontstaan. Het lijkt namelijk alsof het model voor een muur staat. Dat kunnen we natuurlijk ook andersom doen. We plaatsen een model voor de muur, fotograferen haar en draaien achteraf de foto! Zie afb 5 voor de schematische weergave van dit idee.

We laten ons model hiervoor voor de backdrop staan en maken een gewone foto van haar vanaf de zijkant. Op het moment dat we de foto maken, springt ze in de lucht. Hierdoor zijn haar haren in beweging gekomen en is ze ook vrij van de grond. We krijgen hierdoor afb 6.

We plaatsen deze foto in Photoshop en draaien hem 90 graden zodat het lijkt alsof ze ligt. Dan maken we er met Ctrl+J een kopie van.

De bovenste layer maken we een stuk donkerder met behulp van een adjustment layer. Het meisje maken we op die layer met een mask vrij en zorgen dat er een schaduw ontstaat. We maken de illusie verder af door een ovaalvorm en lichtval toe te voegen.

Toegegeven, we hebben niet heel erg ons best gedaan op deze foto. We willen vooral laten zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Maar ga er maar vanuit dat als je hier wel je best op doet, het eindresultaat er zeker mag wezen!

Zowat echt

Oke, het is dus mogelijk om de foto met een steun te maken of door een profielfoto om te bouwen. Beiden kunnen een leuk effect opleveren. Maar er wordt bij beide foto's best veel met Photoshop gedaan om ze af te maken. Dat kost tijd en maakt de foto meestal minder realistisch.

Het is het meest realistisch om iets gewoon echt te fotograferen. Dat is vrijwel altijd beter dan Photoshoppen. Kunnen we daarom niet nog iets verzinnen door alleen te fotograferen en Photoshop zoveel mogelijk buiten spel te plaatsen?

Voor deze oplossing gaan we technieken van de eerdere twee oplossingen combineren. Met de lamp en doos die we ook gebruikten voor de eerste oplossing (je kunt natuurlijk ook een optical snoot gebruiken als je die hebt), plaatsen we een cirkel van licht op een witte muur. We gaan dus verticaal werken zoals tijdens de tweede oplossing. De onderkant van de cirkel bevindt zich boven de grond. We vragen ons model nu om het licht in haar rug te houden. Ze kijkt daardoor naar de muur. Zie afb 8 voor de schematische weergave van deze oplossing. Dan vragen we haar om recht omhoog te springen en er daarbij te zorgen dat haar lichaam zoveel mogelijk in de cirkel van het licht terecht komt.

Als test maakten we eerst een paar foto's vanuit de richting van het licht. De foto's bleken meteen heel realistisch te zijn! Het leek op die foto's alsof we boven het meisje hingen en naar beneden keken. Maar de opdracht die we ons hadden opgelegd was 'van de zijkant'.

Door met de camera aan de zijkant van de scene te gaan staan, keken we net zo schuin tegen de scene aan als afb 1. Maar uiteindelijk kozen we voor een positie ergens daar tussen. In een hoek van ongeveer 60 graden maakten we de foto. Dit om te laten zien dat je hiermee nog letterlijk alle kanten op zou kunnen.

Ook deze foto kantelen we in Photoshop 90 graden, maar daar hoeven we daarna eigenlijk niets meer aan te doen. We hoeven Photoshop immers niet te gebruiken om het licht te suggereren, we hoeven geen steun weg te halen, noch hoeven we kunstmatig een schaduw toe te voegen. Alles is "echt" op deze foto. In een klap klaar dus (zie afb 9). 

Niets is onmogelijk

Zoals je ziet is het ogenschijnlijk onmogelijk te verwezenlijken idee dat we in het begin voor ogen hadden, helemaal niet zo onmogelijk als dat we dachten. Binnen dertig minuten wisten we de drie hierboven beschreven manieren tot uitvoer te brengen. En omdat deze slechts als voorbeeld zijn bedoeld, hebben we niet heel erg ons best gedaan om nog meer mogelijkheden te bedenken of de gekozen mogelijkheden tot in detail uit te werken.

Moet je nagaan wat er allemaal mogelijk zou zijn wanneer je daar wel meer tijd in steekt! Ga er dus maar vanuit dat niets onmogelijk is en dat als je ergens tegenaan loopt, je eerder aanloopt tegen het onvermogen om een oplossing te verzinnen, dan dat er geen oplossingen zouden zijn!

Afb 1: De onmogelijke foto: zweven boven de grond
Afb 2: Schematische weergave van de 'steunoplossing'
Afb 3: De twee foto's die nodig zijn voor de levitatiefoto
Afb 4: De combinatie van foto's suggereren dat ze zweeft
Afb 5: Schematische weergave van de profieloplossing
Afb 6: Het model staat gewoon rechtop en springt in de lucht
Afb 7: We kantelen de foto en complementeren met Photoshop
Afb 8: Schematische weergave van laatste methode
Afb 9: Deze foto is zonder bewerking in een keer gemaakt