Zelf de witbalans instellen

Wanneer je binnenshuis stillevens fotografeert, is het vaak moeilijk om de juiste kleuren weer te geven doordat de automatische witbalans om de bovengenoemde redenen niet goed zijn werk kan doen. Dan is handmatig ingrijpen dus nodig.

Maak een testfoto

Sommige camera’s bieden de mogelijkheid om hiervoor van een eenmaal gemaakte testfoto (je fotografeert daarvoor bijvoorbeeld een grijskaart of een wit vlak) de waarden op te nemen. Deze foto geldt dan als uitgangspunt voor de volgende te nemen foto’s, mits deze natuurlijk in hetzelfde licht gemaakt worden.

De testfoto van een grijs- of witkaart is eenvoudig te maken: zorg dat je er zo dicht op zit dat het gehele frame met de kleur van de kaart wordt gevuld (scherp stellen is niet nodig). Met behulp van menu opties kun je deze foto dan aanwijzen als de opname waar de meting op moet plaatsvinden, en klaar is Kees.

Geavanceerdere functies

Sommige camera’s gaan nog verder. Met deze apparaten kun je, door op een speciaal wit balans knopje te drukken, de camera direct in een stand zetten waarbij hij de eerst volgende opname gebruikt als meting voor de te bepalen witbalans. De opname is hetzelfde als de testfoto zoals hierboven beschreven, maar de foto wordt niet opgeslagen en een menu optie activeren is ook niet meer nodig. Zodra je de sluiterknop hebt ingedrukt, berekent de camera de juiste waarde van de witbalans.

Met RAW achteraf wijzigen

Wanneer je de foto’s in RAW opslaat, kan de instelling voor de witbalans nog na het fotograferen aangepast worden. Dit komt omdat bij RAW, in tegenstelling tot bijvoorbeeld JPG, de witbalans niet in de foto zelf verwerkt wordt, maar als waarde apart wordt opgeslagen.

Maak in dat geval gewoon de foto’s, maar zorg dat een van de foto’s een referentiekaart bevat, zoals een grijskaart. Zodra je de foto’s inleest in bijvoorbeeld Adobe Photoshop kun je met de White Balance Eyedropper deze grijskaart aanwijzen. De kleur van deze kaart is natuurlijk bij Photoshop bekend en hij gaat daarmee automatisch de witbalans instellen zodat deze kleur zichtbaar wordt. Bij dat instellen, wat natuurlijk voor de gehele opname telt, worden meteen alle andere kleuren ‘recht getrokken’.

Vanzelfsprekend moet de juiste instelling van de witbalans iedere keer opnieuw worden vastgesteld wanneer de lichtomstandigheden wijzigen.