Zelf de witbalans instellen

De automatische witbalans raakt niet alleen in de war van de verschillende gloeilampen en tl-buizen in huis, maar ook van de gekleurde objecten waarlangs het licht gereflecteerd wordt. Hoe kun je daar het beste op inspelen?

Wanneer je binnenshuis stillevens fotografeert, is het vaak moeilijk om de juiste kleuren weer te geven doordat de automatische witbalans om de bovengenoemde redenen niet goed zijn werk kan doen. Dan is handmatig ingrijpen dus nodig.

Maak een testfoto

Sommige camera’s bieden de mogelijkheid om hiervoor van een eenmaal gemaakte testfoto (je fotografeert daarvoor bijvoorbeeld een grijskaart of een wit vlak) de waarden op te nemen. Deze foto geldt dan als uitgangspunt voor de volgende te nemen foto’s, mits deze in hetzelfde licht worden gemaakt.

De testfoto van een grijs- of witkaart is eenvoudig te maken: zorg dat je er zo dicht op zit dat het gehele frame met de kleur van de kaart wordt gevuld (scherp stellen is niet nodig). Met behulp van menu opties kun je deze foto dan aanwijzen als de opname waar de meting op moet plaatsvinden, en klaar is Kees.

Geavanceerdere functies

Sommige camera’s gaan verder. Met deze apparaten kun je, door op een speciaal wit balans knopje te drukken, de camera direct in een stand zetten waarbij hij de eerst volgende opname gebruikt als meting voor de te bepalen witbalans. De opname is hetzelfde als de testfoto zoals hierboven beschreven, maar de foto wordt niet opgeslagen en een menu optie activeren is ook niet meer nodig. Zodra je de sluiterknop hebt ingedrukt, berekent de camera de juiste waarde voor de witbalans.

Met RAW achteraf wijzigen

Wanneer je de foto’s in RAW opslaat, kan de instelling voor de witbalans na het fotograferen nog steeds aangepast worden. Dit komt omdat bij RAW, in tegenstelling tot bijvoorbeeld JPG, de witbalans niet in de foto zelf verwerkt wordt, maar als waarde apart wordt opgeslagen.

Maak in dat geval gewoon de foto’s, maar zorg dat een van de foto’s een referentiekaart bevat, zoals een grijskaart. Zodra je de foto’s inleest in bijvoorbeeld Adobe Photoshop kun je met de White Balance Eyedropper in Camera RAW deze grijskaart aanwijzen. De kleur van deze geijkte kaart is bij Photoshop bekend en kan daarmee de witbalans voor je instellen. Bij dat instellen, wat voor de gehele shoot telt wanneer de gebruikte lichtbronnen niet veranderen, worden meteen alle andere kleuren ‘recht getrokken’.

Soms verlopen lampen

Let op: sommige lampen wijzigen van kleurtemperatuur tijdens de shoot. In dat geval zul je vaker een grijskaart moeten meefotograferen. Immers, de juiste instelling van de witbalans moet opnieuw worden vastgesteld wanneer de lichtomstandigheden wijzigen.