Haren laten kloppen

Heb je de haren van het model heel zorgvuldig uitgeknipt, plaats je ze op een andere achtergrond, ziet het er toch niet uit. Hoe kan dat en hoe los je dat op?

Het probleem

Wanneer we naar de foto in afb 1 kijken, zien we een deel van een foto van een van onze modellen. De backdrop is hier met behulp van een witte doek gemaakt en dat is te zien. Die willen we daarom veranderen. Als we haar uitknippen met de Select and Mask tool van Photoshop en er een achtergrond achter plaatsen met een kleur gesampled vlak bij het haar in de oorspronkelijke foto, dan gaat dat eigenlijk best prima (zie afb 2).

Maar als we er een donkere achtergrond achter plaatsen, dan valt op dat het er helemaal niet meer uitziet (zie afb 3). Dit werkt blijkbaar alleen goed wanneer we kiezen voor een achtergrond die lijkt op de originele achtergrond.

Wat aan afb 3 opvalt is dat het licht dat door de haren schijnt onnatuurlijk overkomt en slecht uitgeknipt lijkt te zijn. Nu klopt het dat we niet erg ons best hebben gedaan om de haren heel zorgvuldig uit te knippen, maar toch los je dit probleem niet op door zorgvuldiger de haren uit te gaan knippen. Daarvoor moeten we eerst de oorzaak onderzoeken.

De oorzaak

Dit probleem ontstaat door iets simpels: het haar is op veel plaatsen namelijk te dun. Laten we dat even nader toelichten. Misschien denk je dat het licht door de haren heen komt en dat daar de oorzaak ligt. Je zit dan op het goede spoor, maar dit is niet echt de reden. Het licht gaat namelijk niet door het haar heen, maar klapt er als het ware omheen.

In het artikel ‘Diffractie en rim light’ wordt uitgelegd dat licht zich niet in een rechte lijn verplaatst maar in golven. Komt zo’n golf tegen de rand van een ondoordringbaar obstakel aan, dan verandert de lichtgolf iets van richting. De golf zal hierdoor een beetje om het object heen gaan buigen.

Als dit optreedt bij iets dat heel dun is, zoals een haartje, en het licht aan beide zijden om het object afbuigt, dan zal het object door dit licht aan de voorzijde verlicht worden. We zien dus geen lichte haren omdat het licht er doorheen schijnt, maar omdat het licht eromheen klapt.

Het licht dat om de haren heen valt komt van achteren en werd dus eerst weerkaatst via de backdrop. Het teruggekaatste licht komt op de rugzijde van het model terecht, maar ook op de achterzijde van de haren. Doordat hier diffractie optreedt, klapt dit licht om de haren heen. Is de backdrop gekleurd, dan zal er gekleurd licht om de haren heen buigen.

Als we naar afb 3 kijken dan zien we het teruggekaatste licht van een witte doek rond de haren slaan terwijl de backdrop bruin is. Dat kan niet kloppen, dat licht had donkerbruin moeten zijn. Daarom ziet het er niet realistisch uit.

Een oplossing

In het artikel ‘Fringe Verven’ wordt uitgelegd hoe je haren kunt kleuren nadat ze zijn uitgeknipt en niet goed passen bij de achtergrond omdat er een randje omheen is gekomen door het uitknipwerk of door chromatische aberratie. Hoewel dit een heel nuttige techniek is voor het oplossen van dat soort situaties, zal dit in ons geval niet werken. De natuurlijke weerkaatsing van een veel donkerdere of juist veel lichtere backdrop los je alleen maar op door die kleur er ook echt op te laten komen. Daarom staat er in het artikel over het verven van de fringe dat "hoe goed ook uitgeknipt, foto's gemaakt met een donkere backdrop het beste geplaatst kunnen worden op een andere donkere backdrop en foto's gemaakt met een lichte backdrop het beste kunnen worden verwerkt op lichte achtergronden." Daar hebben we nu dus geen boodschap aan.

Om het ‘backdroplicht’ op natuurlijke wijze in de haren terug te laten komen, moeten we de haren kleuren alsof ze beschenen zijn door het weerkaatsende licht van de backdrop. Dit kan op verschillende manieren. Hier doen we dit door de haren op de plekken waarvoor dit relevant is (lees de randjes) van een Blend Mode te voorzien die dit licht doorlaat. Hiervoor voer je de volgende handelingen uit:

  1. Maak een kopie van het uitgeknipte model met Ctrl+J en plaats deze onder de originele layer
  2. Schakel de oorspronkelijke layer met het model even uit
  3. Bij een veel donkerdere backdrop dan het origineel wijzig je de Blend Mode van de kopie layer naar Multiply, bij een lichtere naar Screen en kijk hoe de haarkleur wordt. Bevalt het niet, kies dan een andere optie uit de rubriek waarin zich de nu gekozen Blend Mode bevindt die beter werkt.
  4. Schakel nu de oorspronkelijke layer met het model weer in
  5. Neem een zachte Brush, kies voor de kleur zwart en een flow van 10%
  6. Verf met deze brush op het mask van de originele layer met het model de randen van de haren weg zodat de daaronder liggende layer zichtbaar wordt. Eventueel kun je overwegen de Opacity van die laag wat aan te passen als dat tot een beter effect leidt.

Omdat dit slechts een voorbeeldje treft, hebben we er niet heel erg ons best op gedaan, maar toch kregen we vrij snel en gemakkelijk met deze techniek al afbeelding 4 voor elkaar. We zien op deze afbeelding dat het onderwerp en de backdrop door de gebruikte techniek veel beter bij elkaar zijn gaan passen.

Complexe achtergrond

Waarom niet gewoon licht met de achtergrondkleur opverven? Tja, dat zou misschien wel kunnen, maar wat doe je dan met een wat complexere achtergrond? Dat kan behoorlijk veel precisiewerk opleveren. Als de achtergrond niet egaal van kleur is, dan kun je hiervoor echter nog steeds dezelfde techniek gebruiken. De Blend Mode zorgt er immers voor dat de achtergrond, welke kleur het dan ook heeft, automatisch door de haren heen zal komen. Kijk maar eens naar afb 5. In de backdrop bevinden zich lichtere en donkere delen onder de haren. Maar door de gekozen Blend Mode komen die delen verschillend door de haren heen en oogt het allemaal toch natuurlijk.

Nu moeten we toegeven dat deze gekozen achtergrond niet zo goed past bij de foto van het model. En ondanks dat het maar een voorbeeldje is, willen we daar toch iets aan doen. Daarom plaatsen we helemaal bovenop nog een Color Lookup Adjustment Layer en kiezen we voor een van de LUT’s om de foto verder af te werken (zie afb 6).

 

 

Afb 1: Een foto voor een wit laken
Afb 2: Voorzien van een egale backdrop van dezelfde kleur
Afb 3: Op een donkere achtergrond ziet het er niet uit
Afb 4: Het "backdroplicht" komt door de haren heen
Afb 5: Het werkt ook handig met een complexere backdrop
Afb 6: Afgemaakt door gebruik te maken van een LUT