Waternympf

Voor veel gebruikers van Photoshop bleek het werken met de ingebouwde 3D-mogelijkheden een niet te overwinnen obstakel te zijn, dus heeft Adobe besloten het er weer uit te gaan halen. Best jammer, maar we vinden er wel wat op!

Denken in 2D

Fotografen zijn gewend om te denken in het platte vlak. Misschien is dat de reden waarom ze in praktijk niet snel grepen naar de 3D-mogelijkheden in Photoshop. Toch bood dit een aantal interessante voordelen.

We hebben bijvoorbeeld eerder gezien dat 3D gebruikt kan worden voor het maken van realistische schaduwen. In dit artikel wilden we laten zien dat 3D ook een rol kon spelen in het maken van fine art photography. Dat plan bestond al maanden (we hebben altijd heel veel ideeën en te weinig tijd), maar zijn intussen ingehaald door het besluit van Adobe de 3D-mogelijkheden af te bouwen. We zullen ons dus moeten behelpen!

Fine Art Waternympf

Bij fine art gaat het niet zozeer om de beeltenis, de foto in ons geval, maar om de boodschap of de emotie die het beeld moet overbrengen. De fine art foto laat meestal niet de ‘werkelijkheid’ zien, maar eerder een surrealistische voorstelling die ons moet intrigeren, aan het denken moet zetten of ons moet raken.

Het is niet ongebruikelijk dat de meeste tijd voor een fine art foto gaat zitten in de nabewerking. In dit geval willen we dat beperken. Ten eerste om het maken van een dergelijke voorstelling toegankelijk te maken en ten tweede om dit artikel niet te lang te hoeven maken.

We wilden een figuur uit het water laten komen waarbij de reflectie in het water terug te vinden was. Met behulp van de 3D-mogelijkheden van Photoshop was dit een relatief eenvoudige opgave. Nu zullen we daar iets ander voor moeten verzinnen, in afwachting op het verdwijnen van de 3D-opties.

De uitgangsfoto

In afb 1 wordt de foto getoond die wij in onze studio hebben gemaakt. Ons model ligt hierbij op een geïmproviseerde verhoging waar we een zwarte doek overheen hebben gelegd. Over haar heen hebben we een donker stuk organza gedrapeerd.

We knippen ons model uit en zorgen dat zij vrij is gekomen van de achtergrond (zie afb 2). Het stuk organza dat naar de grond hing, hebben we behouden. Met dit uitgeknipte model gaan we verder aan de slag.

De voorbewerking

Onze oorspronkelijke foto is rond de 5000 pixels breed en 3250 pixels hoog met een resolutie van 300 pixels per inch. Daarom maken we een nieuw document in Photoshop aan van 5000 pixels breed, maar wel 5000 pixels hoog. Dit zodat we wat extra ‘werkruimte’ krijgen. Ook voor dit document kiezen we voor een resolutie van 300 pixels per inch. We vullen dit nieuwe document met zwart (Edit > Fill > Black) en hernoemen het tot ‘Achtergrond’. Hiermee hebben we dus onze achtergrond gemaakt.

Vanuit het oorspronkelijke bestand kopiëren we nu het (uitgeknipte) model naar dit nieuwe document in een transparante layer bovenop de zwarte achtergrond en hernoemen dit tot ‘Model’.

Met 3D in de weer

Vanaf hier zouden we normaal gesproken met de 3D-mogelijkheden aan de slag gaan. Je kunt dan namelijk eenvoudig via 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer een layer aanpassen met een patroon van golven, deze kantelen en daar een reflectie in laten verwerken. Pech, we hebben ons voorgenomen dit nu niet te gebruiken.

Met 2D in de weer

We schakelen daarom Model even uit en gaan aan de slag met iets anders. We kunnen zelf water maken, of water gebruiken van een foto.

Zelf water maken

Maak een nieuwe zwarte layer aan. Activeer dan de Brush Tool (B). De Brush Size stellen we in op 250 en we kiezen voor de standaard Brush Soft Round. We tekenen op layer een aantal witte strepen en kiezen dan voor Filter > Distort > ZigZag. Geef als instellingen: Amount: 90, Ridges: 15, Styles: Pond Ripples en druk op OK. Kies dan voor Filter > Blur > Gaussian Blur (Radius: 15).

Of bestaand water gebruiken

Download een foto van het internet waarop water staat. Plaats het water op de juiste plaats op de afbeelding en gebruik een masker om dat wat je niet wilt zien weg te laten.

En dan verder

Gebruik een Hue/Saturation Adjustment Layer om het water de juiste kleur en helderheid te geven die past bij de afbeelding. Plaats dan Model op het water en gebruik een masker om de suggestie te wekken dat het stuk organza in het water hangt. Omdat de onderkant van het organza niet netjes aansloot op de golven in het water, hebben wij de Puppet Warp tool gebruikt om deze beter te laten aansluiten (zie afb 3).

Reflectie

We activeren nu Model en drukken op Ctrl+J waardoor een kopie van Model ontstaat. Deze kopie hernoemen we naar Rmodel. Bevindt zich een masker aan Rmodel, verwijder dit dan. Met Edit > Transform > Flip Vertical draaien we Rmodel om en gebruiken Edit > Transform > Perspective om Rmodel netjes op het water te leggen. We zetten de Blend Mode van Rmodel op Color Dodge (zie afb 4).

Helemaal bovenaan plaatsen we een Color Lookup Adjustment Layer en kiezen daarin voor de 3DLUT file NightFromDay. De transparantie van deze Adjustment Layer zetten we op 65%. Met een gradient op een transparante layer verlopend van zwart naar transparant zorgen we er voor dat het water vlak bij ons minder verlicht wordt als het model zelf. En natuurlijk snijden we de het teveel aan de afbeelding er af zodat het geheel wat evenwichtiger wordt (zie afb 5).

En als het klaar is...

Met de 3D-opties van Photoshop was dit wel een stuk minder werk geweest, maar dan moet je wel met de 3D-tools uit de voeten kunnen. Volgens Adobe is dat niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er altijd meerdere wegen die naar Rome leiden!

 

 

 

 

 

Afb 1: De originele foto
Afb 2: Uitgeknipt model inclusief stuk organza
Afb 3: Hier is gebruik gemaakt van bestaand water
Afb 4: Reflectie in het water aangebracht
Afb 5: Afwerking met kleur en gradient en bijsnijden