Headshots

Een headshot is een foto waarbij de nadruk ligt op het gezicht. Headshots worden vooral zakelijk gebruikt als promotiefoto en op social media als profielfoto. Headshots zie je ook nog wel eens terug op websites om op een eenduidige wijze personeel te laten zien of als foto van een auteur op de kaft van een boek of onderaan een artikel.

Uit onderzoek blijkt dat een goede profielfoto een behoorlijk verschil kan maken in het wel of niet worden ingehuurd voor werkzaamheden of uitgenodigd worden voor sollicitatiegesprekken. Juist omdat sociale platformen zoals LinkedIn steeds meer gebruikt worden om profielen en achtergronden van mensen te bekijken, is het belangrijk hier gepaste aandacht aan te besteden.

Geen portretfoto

Bij een portretfoto streef je als doel na dat de persoonlijkheid van een persoon wordt vastgelegd. Het is dan ook niet vreemd dat op een portretfoto, net als geschilderde portretten uit bijvoorbeeld de achttiende eeuw, objecten worden afgebeeld die deze persoonlijkheid moeten bevestigen of onderbouwen.

Een headshot wordt echter gebruikt om anderen te overtuigen om mee samen te gaan werken, om contact met de persoon op de foto op te nemen of om een goede indruk te maken. Een toegankelijke uitstraling is voor een foto op LinkedIn dan ook veel belangrijker dan om te laten zien dat je van sport houdt of directeur bent.

Geen pasfoto

Een headshot wordt ook wel eens ten onrechte een pasfoto genoemd. Een pasfoto is echter bedoeld als onderdeel van een identificatiemiddel, zoals op een paspoort. Om die reden moet het aan een groot aantal eisen voldoen zoals dat het gezicht volledig zichtbaar moet zijn, de ooraanzet bepaald moet kunnen worden en dat soort zaken.

Binnen een headshot zijn er daardoor meer mogelijkheden en een headshot kan dan ook niet zonder meer als pasfoto gebruikt worden.

Een goede headshot

Ooit waren headshots vooral sterk pasfoto gelijkende foto’s met een witte of zwarte achtergrond. Die tijd is voorbij. Afhankelijk van de functie en het doel dat bereikt moet worden, zou bijvoorbeeld ook uitstekend een blauwe of groene achtergrond gebruikt kunnen worden.

Een headshot die werkt, is goed. Effectieve headshots blijken een aantal overeenkomsten te hebben zoals dat ze van een rustige achtergrond zijn voorzien, de persoon op de foto er ontspannen op staat, de kleren niet erg opvallen, er sprake is van een vitale gezonde uitstraling en dat men zelfverzekerd maar ook toegankelijk en vriendelijk overkomt.

Headshots maken is vakwerk

Het maken van een goede headshot is vakwerk. In tegenstelling tot pasfoto’s, waarbij men ‘gewoon’ aan een aantal regels moet voldoen, vereist het maken van een goede headshot veel meer inzicht, creativiteit en ervaring.