Macrofotografie

Bij macrofotografie wordt op een korte afstand gefotografeerd. Soms slechts enkele centimeters van het te fotograferen object vandaan.

Macrofotografie mag pas macrofotografie genoemd worden wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één. Is dat niet het geval, dan kun je wel spreken over een close-up, maar dan is het dus nog geen macro opname geweest. Op een macrofoto kun je dus soms zaken zien die zo ver uitvergroot zijn dan ze met het blote oog niet zichtbaar zouden zijn geweest.