Photojournalism

Met fotojournalistiek wordt beeldmateriaal gemaakt waarmee nieuws verteld kan worden. Deze stijl kent veel verwante stijlen, maar zou daarmee niet verward mogen worden.

Objectief zijn

Het doel van fotojournalistiek is om beelden te maken die “eerlijk zijn”. Dat wat gefotografeerd is moet een zoveel mogelijk objectief beeld geven van hoe het er aan toe ging. Volgens een aantal fotografen is het niet mogelijk om geheel objectief werk af te leveren en is het goed als fotojournalist daar naar te streven, maar zou het niet mogelijk zijn dat niveau ooit te kunnen bereiken.

Wie een foto maakt, interpreteert. Het is dus een lastige opgave om een objectieve foto te maken. Om die reden moet de fotojournalist een heel rigide en ethisch verantwoorde werkwijze voor zichzelf hanteren waardoor de gemaakte opname zo onpartijdig mogelijk wordt. Een fotojournalist is daarom niet zo maar een fotograaf, hij is vooral een journalist.

Oorlogsfotografie

Een fotograaf die war photography bedrijft, bevindt zich vaak aan het front en dit werk gaat daarom meestal gepaard met fysiek gevaar en allerlei andere beperkende factoren waardoor het extra moeilijk wordt om als fotojournalist aan het werk te zijn. Soms gaan ze mee met een van de strijdende partijen en kunnen dan ook alleen vanuit de posities die zij hebben ingenomen hun foto’s maken.

Dat dit werk niet zonder gevaren is, moge blijken uit de vele oorlogsfotografen die hun leven hebben verloren terwijl zij aan het werk waren. Uit interviews met dit soort fotografen blijkt dat een groot aantal van hen geen held is, maar vooral de drang heeft om de misstanden te laten zien die plaatsvinden. Oorlogsfoto’s spelen dan ook een belangrijke rol in de mening van mensen over conflicten die spelen en wat daar aan of tegen gedaan zou moeten worden.

Documentary Photography

Bij documentaire fotografie worden momenten vastgelegd die men belangrijk acht voor de geschiedschrijving. Een aantal foto’s is gebleken hiervoor belangrijk te zijn decennia nadat ze gemaakt zijn. Met behulp van dit soort foto’s konden gebouwen gereconstrueerd worden, kon bekeken worden hoe kleding werd gemaakt en kon men reconstrueren hoe de arbeidsomstandigheden van mensen waren of hoe zij leefden.

Mensen als Hitler en Stalin lieten foto’s van zichzelf maken, maar dit soort foto’s werden in die mate gemanipuleerd dat ze nauwelijks voor documentaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Het zijn vooral de spontane foto’s waarbij de fotograaf weinig invloed uitoefent op de scene, die hiervoor in aanmerking komen en niet de propagandafoto's die als marketinginstrumenten beschouwd zouden moeten worden.

Editorial Photography

Ten onrechte wordt editorial photography (ook redactionele fotografie genoemd) wel eens fotojournalistiek genoemd. Maar de editorial photography heeft tot doel foto’s te maken om een artikel te illustreren. De foto’s hebben daarom vaak maar weinig met de ‘werkelijkheid’ te maken. Ze zijn gemaakt om het verhaal te ondersteunen, niet om de werkelijkheid weer te geven.