Light Setups

Van inmiddels bewezen en min of meer tot standaard verheven belichtingsconfiguraties mag je goede resultaten verwachten. Lees hier wat dat zijn en hoe je die kunt gebruiken.

Nieuwe rubriek

Op veler verzoek hebben we sinds vandaag een nieuwe rubriek aan onze website toegevoegd. Deze rubriek heet “Light Setups” en bevat een aantal beschrijvingen van veel gebruikte belichtingsconfiguraties.

Net een recept

Door goed te kijken, werk van anderen te onderzoeken en zelf te experimenteren, hebben fotografen steeds meer vat gekregen op de instellingen die helpen om een goed resultaat qua belichting te krijgen. Men heeft bijvoorbeeld gekeken naar het werk van Rembrandt van Rijn en onderzocht op welke wijze hij licht in zijn dramatische schilderijen gebruikte. Dit heeft geresulteerd in iets dat we “Rembrandt lighting” zijn gaan noemen.

De opstelling van de lichtbron voor Rembrandt lighting wordt een belichtingsconfiguratie, lighting setup of light setup genoemd. Belichtingsconfiguraties zijn voor fotografen dus wat recepten zijn voor koks: beschrijvingen van hoe het licht ingesteld kan worden.

Wie over voldoende basisvaardigheden van het koken beschikt, en een recept nauwlettend volgt, kan met een recept een gerecht bereiden. Hetzelfde geldt voor een belichtingsconfiguratie. Volg je de aanwijzingen op, dan kun je daarmee een bewezen succesvolle belichting voor je foto’s realiseren.

Opschrijven

Het is voor studiofotografen normaal om een soort privé receptenboekje voor belichtingsconfiguraties bij te houden. Ze schrijven in dit aantekenboekje op wat ze allemaal hebben gedaan om een bepaalde foto te kunnen maken.

Dat is slim want de algemeen beschreven belichtingsconfiguraties vertellen je slechts in hoofdlijnen wat je moet doen en waar je op moet letten. Door de instellingen van de gebruikte flitsers en camera in een eigen notitieboekje op te nemen, kunnen de meest optimale belichtingsconfiguraties voor de persoonlijke situatie worden vastgelegd.

Met een op maat aangepast en beschreven recept kun je een belichtingsconfiguratie zonder problemen hergebruiken zodat je niet iedere keer opnieuw hoeft te zoeken naar de juiste instellingen. Niet alleen ben je hierdoor sneller, ook ben je hierdoor in staat om eerdere shoots op een later tijdstip met nieuwe foto’s aan te vullen terwijl de foto’s toch op dezelfde wijze zijn gefotografeerd. Vooral bij productfotografie en bij het fotograferen van personeelsleden voor een organisatie kan dit heel handig zijn omdat continuïteit daarin natuurlijk belangrijk is.

Veel gebruikte belichtingsconfiguraties

Inmiddels is gebleken dat er een aantal belichtingsconfiguraties zijn die de voorkeur hebben gekregen van fotografen. Deze leren kennen is niet zo moeilijk, maar omdat het bij een belichtingsconfiguratie niet alleen gaat om de positie van de lichtbron maar ook om het aantal lichtbronnen, de plek van de camera, de hoeveelheid licht (en daarmee schaduw) en waar het onderwerp zich bevindt, heb je wel met veel variabelen te maken.

Een aantal belichtingsconfiguraties, zoals loop lighting, wordt door vrijwel iedere fotograaf met kunstlicht gebruikt. Handig dus om te kennen. In de rubriek “Light Setups” op deze site hebben we een aantal van dit soort veel gebruikte belichtingsconfiguraties beschreven.

Zonder experimenteren wordt het niets

Alle in de nieuwe rubriek opgenomen belichtingsconfiguraties ten spijt: zonder er mee te experimenteren leveren ze nauwelijks een goed resultaat op. Er zijn dan ook maar drie manieren om deze configuraties echt goed onder de knie te krijgen en dat is experimenteren, experimenteren en experimenteren!