Wie je wilt

Je mag zijn wie je wilt. Tenminste, dat wensen wij iedereen toe. Maar soms is dat niet zo eenvoudig als gezegd en in bepaalde gevallen zelfs uitzonderlijk moeilijk. Maar al die drempels vallen weg wanneer je met Photoshop aan de slag gaat!

Geen ruimte

Het is kerstmis wanneer dit artikel verschijnt op onze website en kerstmis is toch typisch het moment waarop aandacht wordt gevraagd voor de zorg die wij om anderen zouden moeten hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan zou de zorg moeten zijn dat iedereen kan en mag zijn wie hij wil.

Je hebt het recht om te zijn wie je bent. Maar in deze tijd heb je soms moed nodig om te kunnen zijn wie je bent. Onze omgeving, dichtbij en verder weg, maken ons immers duidelijk wat ze van ons verwachten. Ze scheppen een beeld dat model moet staan voor hetgeen zij willen dat wij zijn of moeten worden. En dat hoeft niet altijd dat te zijn, wat we willen of kunnen zijn.

Sommige overheden gaan zo ver dat zij het niet toelaten dat je uitkomt voor bijvoorbeeld iedere geaardheid. Ze dwingen je daarmee een rol op, ook als die rol je niet past. We hoeven overigens niet naar het buitenland te gaan om voorbeelden van dit soort praktijken te zoeken. In Nederland komt het immers voor dat bijvoorbeeld mannelijke winkelbediendes hun nagels niet mogen lakken en homofielen worden geconfronteerd met gewelddadigheden louter en alleen om hun geaardheid. En dat in een land dat pretendeert vrijheid en tolerantie hoog in de vaandel te hebben staan…

Social Media

Verschillende social media hebben inmiddels een grote rol gekregen in het aangeven van “hoe het hoort”. Ze lijken bijvoorbeeld af te dwingen dat we steeds naar elkaar moeten communiceren hoe goed het wel niet met ons gaat en hoe gelukkig we wel niet zijn. Ik heb het wel goed voor elkaar, lijken de berichten op deze media uit te moeten schreeuwen, en een enkeling gelooft daar zelf ook nog in.

Deze sociale wereld werkt voor veel mensen als een negatieve spiraal. We zien dat het goed gaat met een ander en willen dat zelf ook. Ons eigen leven is nu eenmaal niet zo leuk, mooi en gelukkig als dat van die ander. We willen daarom in ieder geval de schijn maar opwekken dat wij het ook goed voor elkaar hebben. Dus laten we zien hoe goed het met ons gaat, zelfs als dat niet zo is. En na iedere gemaakte keuze willen we graag laten zien dat het een goede keuze was. Nu zijn we wel gelukkig, nu zijn we wel tevreden, nu gaat alles wel goed.

Maar wie meent dit te moeten communiceren naar een relatief grote groep “bekenden”, waar we verder meestal nauwelijks een diepgaande band mee hebben, zou zich toch achter het hoofd moeten krabben. Want als we dit nodig hebben, dan kunnen we het toch niet echt heel goed voor elkaar hebben? Hoeveel kunnen we onder deze omstandigheden eigenlijk werkelijk onszelf zijn?

In een ander vel

Het is nog anders als je het gevoel hebt dat jouw buitenkant en binnenkant niet met elkaar in overeenstemming zijn. Mensen die bijvoorbeeld voelen dat er een verschil zit tussen hun fysieke geslachtkenmerken en hun gender. Aan de buitenkant is dat moeilijk te zien en er is daarom erkenning voor nodig om te kunnen zijn wie men is. Erkenning in de eerste plaats van de persoon zelf, maar ook zeker van diens omgeving.

Wat minder bekend is, is dat er ook mensen zijn die zichzelf niet in deze tijd kunnen plaatsen maar zich beter op hun gemak voelen in bijvoorbeeld de vorige eeuw of in de toekomst. Mensen die zichzelf meer als een bepaald soort dier voelen dan als een mens of voelen dat ze een andere etnische afkomst hebben als waar hun uiterlijke verschijningsvorm verslag van doet.

Voor een aantal van deze mensen is het leven verre van een pretje. Van hen wordt soms iets bewust of onbewust verwacht of iets opgedrongen wat ze helemaal niet zo voelen. Soms wordt hen daarom kwalijk genomen dat ze zich niet zo gedragen als dat van hen verwacht wordt. Dat kan resulteren in vragen, opmerkingen en zelfs geweldplegingen. Onvoorstelbaar als je hier over nadenkt, maar dat gebeurt echt zoals we in de media helaas nog steeds regelmatig kunnen lezen. Het ontbreekt in dat geval aan erkenning voor de persoon die men is. Een vreselijke gedachte om niet jezelf te durven, kunnen of mogen zijn.

Onbegrip

Als je anders bent dan de omgeving waarin je je bevindt, mis je vroeg of laat de aansluiting bij die omgeving en kom je er uiteindelijk steeds meer buiten te staan. Mensen die hoogbegaafd of hoog sensitief zijn komen dit net zo goed tegen als mensen die bijvoorbeeld transgender of homofiel zijn. Ook zij hebben namelijk het gevoel anders te zijn en dat is ook niet zo vreemd: dat zijn ze ook.

Ook van deze mensen wordt net zo goed aanpassing verwacht. Bijvoorbeeld dat ze zich sociaal gedragen zoals de “anderen”. Ze worden dan opgedrongen om maar even ‘gezellig’ mee te moeten doen. Maar dit soort mensen hebben vaak moeite met oppervlakkigheden en zoeken naar diepgaandere relaties. Ze filosoferen graag over de zin van het leven en zonderen zich liever af. Niet echt zaken die passen bij “gezellig meedoen”.

Het onbegrip dat voor ‘afwijkende mensen’ bestaat binnen de hen omringende omgeving, maakt hun leven er meestal niet beter of prettiger op. Het past dan ook om hier rekening mee te houden en hun eerder te ondersteunen dan hen af te vallen of in een standaard vorm te willen persen.

Laat iedereen gewoon zijn wie hij of zij is, en vind dat ook voldoende. Geen leven is perfect en het is daarom ook niet juist te verwachten dat alle mensen dat leven voeren dat jij als goed beschouwd. Misschien maakt dat het leven juist wel interessant. Geniet liever van de verschillen in plaats van ze te veroordelen.

Onze ode

Om de mensen die “anders zijn” een hart onder de riem te willen steken, willen we hen graag vertellen dat wij bestaan en werken met mensen waarvoor deze dingen ook opgaan. Wij passen ook beslist niet allemaal in het ‘perfecte plaatje’ en hebben net als jullie last van dat wat soms van ons wordt verwacht of gedacht. We zoeken allemaal naar een goede weg om daarmee om te gaan en gebruiken daar soms fotografie voor. Via het maken van foto’s kunnen we expressie geven aan onze verlangens, wensen en gevoelens.

Met fotografie kun je alles zijn. Je kunt een vamp zijn of een zwerver, een slachtoffer of een held. Je kunt vliegen, een engel worden of een vampier. Je kunt toveren, verleiden en oplossen. Kortom, er is geen grens aan de mogelijkheden. We wensen iedereen toe een dergelijke uitlaatklep te vinden!

In dit artikel zullen we een ode brengen aan de ‘anderen’ door een van onze modellen te laten veranderen van etniciteit. Gewoon, omdat het kan en omdat zij dat ook leuk vindt. Een westers meisje zullen we daarom tot een Aziatische schoonheid verbouwen. Dit om te laten zien dat je mag en kunt zijn wie je bent!  

De werkwijze

We hebben voor dit artikel een model in onze studio gefotografeerd. Je ziet deze foto als afb 1. Een “typische westerling”. We gaan als eerste de vorm van haar ogen aanpassen. Daarvoor gebruiken we de Liquify Tool. Ook de vorm van de neus passen we iets aan. De rest laten we nog even ongemoeid (zie afb 2).

Nu vinden we het tijd worden om de haarkleur aan te passen. We plaatsen hiervoor boven de layer waar ons model zich in bevindt een Hue/Saturation Adjustment Layer en clippen deze vast aan de foto layer. Daarna schuiven we de Saturation en Lightness schuifregelaars zover terug dat de kleur van het haar van ons model overeenkomt met de gewenste haarkleur. We vullen het mask van deze Hue/Saturation Adjustment Layer met zwart en gebruiken een witte zachte brush met een beperkte waarde voor de Flow op het mask om alleen de haren van ons model donkerder te kunnen maken (zie afb 3).

We gaan nu de huidskleur aanpassen door een Hue/Saturation Adjustment Layer boven de layer met het model te plaatsen en daarvan de Colorize functie in te schakelen. We kiezen voor de kleur geel en brengen de Saturation sterk terug zodat de huid ook wat bleker wordt. Ook hier werken we vanzelfsprekend met een masker om alleen de huidskleur aan te kunnen passen (zie afb 4).

Op een foto van een geisha zagen we het gebruik van prachtige make-up waarbij de lippen wit waren gemaakt en er een dun rood streepje over de lippen liep. Dat willen wij ook! Daarom maken we weer gebruik van een Hue/Saturation Adjustment Layer en zorgen hiermee voor het bleke deel van haar lippen (zie afb 5).

Tijd om wat met de kleren te doen. We plaatsen daarom boven de kleding een patroon van een kimono en zetten de Blend Mode hiervan op Multiply. Met een mask werken we de ongewenste delen weg zodat alleen de kleding van het patroon wordt voorzien (zie afb 6).

We vinden het geheel toch nog wat te bloot voor onze oosterse schoonheid en besluiten daarom een kraag toe te voegen. We veranderen de hanger in een oosters sieraad en plaatsen een kersentak op de achtergrond. Met een klein veegje rood naast het oog complementeren we de afbeelding.

Tot slot

Je mag zijn wie je wil en met Photoshop kan dat gelukkig relatief simpel nog ook. Gelukkig vinden heel veel mensen het prima dat je bent wie je bent. En dat ook als je niet voldoet aan de gevestigde standaard. Nu nog dat kleine aantal mensen om ons heen die daar wat meer moeite mee heeft!

Afb 1: De originele foto
Afb 2: De ogen en de neus aangepast
Afb 3: De haarkleur gewijzigd
Afb 5: De huidskleur geler en bleker gemaakt
Afb 6: De "geisha lippen make-up"
Afb 6: Kimono patroon aangebracht
Afb 7: Voorzien van kraag, oosters sieraad, kersentak en rode make-up