Output mbv Process Recipes

Het zou handig zijn wanneer je met behulp van een soort macro herhalende werkzaamheden, zoals het omzetten naar een bepaald kleurprofiel en het toevoegen van een watermerk, zou kunnen automatiseren. En dat kan! Daarvoor werk je met process recipes.

Bewerkingen

Een afbeelding heeft meestal een groot aantal bewerkingen ondergaan voordat het toonbaar is. Een afbeelding kan bijvoorbeeld van het kleurprofiel AdobeRGB worden voorzien en er kunnen bewerkingen zijn uitgevoerd zoals sharpening en het toevoegen van een watermerk.

Een Process Recipe

Deze bewerkingen kunnen worden gebundeld in iets wat binnen Capture One een Process Recipe wordt genoemd. Een Process Recipe is een recept om de afbeelding geautomatiseerd mee te kunnen “processen”. Capture One zal tijdens het exporteren van afbeeldingen naar een bestand op de harddisk ook volgens het gekozen Process Recipe werken. 

Standaard kent Capture One een aantal Process Recipes voor veel voorkomende recepten. Een van deze recepten hebben ze de titel “JPEG sRGB” gegeven, een ander “TIFF AdobeRGB (1998)(8bit)”. Deze namen laten al een beetje zien wat je in een Process Recipe kunt opgeven: het bestandsformaat en het kleurprofiel.  

Eigen Process Recipes maken

Met behulp van de Output tool Tab kun je een eigen recept maken door op het plusteken te drukken (welke je vindt onder Process Recipes). Door dubbel te klikken op de titel van het nieuwe recept (standaard staat hier “Untitled Recipe”), kun je deze titel wijzigen.

Onder Proces Recipe kun je nu een aantal bewerkingen opgeven zoals het toevoegen van een watermerk, het insluiten van copyright gegevens, het te gebruiken kleurprofiel en bijvoorbeeld het bestandsformaat waarin je het geëxporteerde bestand wilt wegschrijven. Je vindt tevens mogelijkheden terug om de map waar je het geëxporteerde bestand in wilt wegschrijven te wijzigen, alsook de bestandsnaam.

Wanneer je niet wilt werken met bijvoorbeeld steeds een watermerk op een foto die je aan het bewerken bent, dan maak je twee Process Recipes aan en schakel je beide recipes in. Een met, en een zonder watermerk. Selecteer je met de muis het recept zonder watermerk, dan verdwijnt het watermerk uit het beeld.

Als je exporteert met deze twee Process Recipes aan, dan worden er twee bestanden aangemaakt. Een met, en een zonder watermerk. Voordat je gaat exporteren kun je dit voorkomen (je kunt het ongewenste bestand nadien natuurlijk ook verwijderen van de harddisk). Op het moment dat je gaat exporteren vraagt Capture One namelijk of je alle ingeschakelde Process Recipes wilt toepassen of alleen degene die met de muis geselecteerd (de primaire) is. Selecteer daarom voordat je gaat exporteren het recept met het watermerk en kies voor het geselecteerde Process Recipe of vink alleen het watermerk recept aan.

Exporteren van bestanden naar de harddisk

Helemaal onderin zie je onder Process Summary de keuzes gemaakt voor de geselecteerde Process Recipe samengevat beschreven en een knop waar Process op staat. Druk je op die knop, dan wordt op de geselecteerde bestanden (dat mogen er namelijk ook meerdere zijn) een of meerdere Process Recipes losgelaten.