Geometrische vormen

Snel herkenbare geometrische vormen, met name driehoeken, geven evenwicht aan een foto. Het is dan ook goed om te onderzoeken of deze in de te maken foto te gebruiken zijn.

Bekende geo-vormen

De bekende geometrische vormen, zoals driehoeken, lijnen en vierkanten, worden snel door mensen herkend. Dit proces gebeurt meestal onderbewust. Daardoor geven ze een bepaalde rust aan de foto. Wanneer modellen op de grond zitten en daardoor een driehoek vormen, valt dat sterk op.

Een bekende truc binnen de landschapsfotografie is die van het gebruik van inkomende lijnen. Lijnen uit de verte die richting de kijker lopen, zorgen voor meer dieptesuggestie in het beeld.

Eendjes in het water

Geometrische vormen hoeven niet tot stand te komen doordat ze letterlijk in beeld gebracht zijn, zoals een rond raam of een driehoekig bord. Als drie eenden in een rijtje achter elkaar aan zwemmen, en we fotograferen dat, dan zal blijken dat de foto wat simpel kan overkomen. Vormen ze samen een driehoek, dan wordt de foto ‘voller’ en toch evenwichtig. Het is moeilijk de foto als een evenwichtige compositie neer te zetten. Maar zwemmen deze dieren zo, zodat we ze in een driehoek kunnen vastleggen, dan wordt de foto al beter 'gevuld'. Zeker wanneer ook nog de regel van drie er op toegepast kan worden.