Gespeelde intimiteit

Het is goed zich te realiseren dat daar waar we van houden of leuk vinden, we graag dichtbij willen houden. Dit gegeven is goed te gebruiken binnen de fotografie om gevoelens duidelijk te maken.

Het gaat om de interactie

Stel we willen een blikje mineraalwater ‘verkopen’. We plaatsen een sportief uitziend model op een fiets om de stoerheid (van het drinken van het water) te benadrukken. Ze krijgt daarom ook het blikje in haar hand. We leggen hierdoor een relatie tussen sportief/gezond, stoer en het product. Door haar gezicht op afstand van het blikje te houden, lijkt er nauwelijks een intieme relatie tussen haar en het drankje te bestaan. Ze heeft gewoon ‘iets’ vast. Maar door haar gezicht dicht in de buurt van het blikje te brengen, ontstaat er intimiteit in de foto. Een band tussen het fotomodel en de drank. Ze houdt er van, ze lijkt wat met het drankje te hebben.

Intimiteit komt natuurlijk niet alleen tot uitdrukking door het gezicht ergens dichtbij te brengen. Door de ogen dicht te houden, iets of iemand liefdevol vast te houden, door op een bepaalde manier naar iemand of iets te kijken, iets te kussen of te omhelzen, laten we zien dat we ergens of om iemand geven. Intimiteit van een fotomodel in een foto heeft dus vrijwel altijd te maken met een houding van het fotomodel ten opzichte van iets of iemand anders in die foto. Het gaat om de interactie.

Intimiteit tonen is niet eenvoudig

Dat intimiteit niet hetzelfde is als plezier hebben, zal duidelijk zijn, maar wordt door modellen toch vaak zo ingevuld. Als de fotograaf vraagt liefdevol te kijken naar een ander, dan kijkt het minder ervaren fotomodel vaak vrolijk of lachend naar die ander. De reden daarvan is logisch: het model voelt misschien niet alleen geen intimiteit voor de persoon of hetgeen waar ze naar moet kijken, maar ze kan zich soms ook schamen om daar op die manier naar te moeten kijken.

We hebben geleerd dat intimiteit iets is wat je alleen deelt met mensen waarmee je echt intiem omgaat. Het zijn geen gevoelens die je mag veinzen. Het is dan ook iets dat je niet zo maar mag tonen of mag “weggeven”.

Helpt soms, maar blijft lastig

Als fotomodel is het goed om je in dergelijke gevallen te beseffen dat niet jouw gevoelens worden vastgelegd, maar een beeld, of nog liever, een suggestie. Je “speelt” dus de intimiteit, het is niet jouw intimiteit. Je geeft dus niets weg wat je niet zou mogen delen met niet-intimi. Je zou dit kunnen vergelijken met een ‘filmkus’.

Soms helpt het fotomodellen door zich in te laten beelden dat ze naar iets of iemand kijken waar ze die gevoelens wel voor hebben. Maar eenvoudig is dat niet altijd. Het blijft nu eenmaal gemakkelijker om met verlangen te kijken naar iets wat je echt zou willen hebben, dan naar iets wat je in werkelijkheid bijvoorbeeld helemaal niet lust of waar je bang voor bent.